Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk medeniyetlerin genelde 0° – 40° kuzey enlemleri arasında gelişmesinde etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Artuklular = Diyarbakır, Mardin, Harput, Hasankeyf
 • Yozgat
 • Doğal afetler
 • Ulaşım imkanları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir şehirde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda gözlenen bir durum değildir?

 • Canlılar ve çevrelerindeki ilişkilerden oluşan bir bütündür.
 • Kültürel değişim
 • Ekonomik gelişme
 • Yüzölçümünün azalması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biridir?

 • Hayat standardını yükseltmesi
 • Yeni iş sahaları oluşturması
 • Doğal kaynakları tüketmesi
 • Hizmet sektörünün çeşitlenmesi
Soru 4

Ülkemizde kara yollarının genellikle akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kündekâri Planlı Camiler
 • Çöküntü alanlarının alüvyonlu olması
 • Bitki örtüsünün seyrek olması
 • İklim koşullarının uygun olması
Soru 5

Türkiye’de iç ticaretin canlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Malatya Ulu Camisi
 • Sanayi faaliyetleri
 • Enerji üretimi
 • Kültürel çeşitlilik
REKLAM
Soru 6

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde tarihi yapıların bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 • Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
 • Farklı iklimlerin görülmesiyle
 • Toprak yapısının uygunluğuyla
 • Farklı medeniyetlerin yaşamasıyla
Soru 7

Ülkemizin yer şekilleri dikkate alındığında haritada numaralı oklardan hangisinde yapılacak karayolunun maliyeti daha yüksektir?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Gebze’de nüfusun hızla artmasında etkili olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
 • Tarım
 • Turizm
 • Madencilik
Soru 9

Aşağıdaki alanlardan hangisinde madencilik faaliyetleri daha yoğundur?

 • Ankara Etnografya Müzesi
 • Zonguldak ve çevresi
 • Adana ve çevresi
 • Konya ve çevresi
Soru 10

Yaz kuraklığı aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur?

 • Akarsu debisinin
 • Yaylacılık faaliyetlerinin
 • Tarımda sulama ihtiyacının
 • Deniz turizmi faaliyetlerinin
Soru 11

Aşağıdaki bölgelerden hangisi ekonomik özelliklerine göre belirlenmemiştir?

 • Tarım Bölgesi
 • Maden bölgesi
 • Dağlık Bölge
 • Turizm bölgesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da sanayinin gelişmesinde daha fazla etkili olmuştur?

 • Karaman Hatuniye Medresesi
 • Dışarıdan çok sayıda işçi göçü alması
 • Verimli tarım alanlarına sahip olması
 • Ruhr ve Saar havzalarındaki maden yatakları
Soru 13

Bir yerde ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • İstanbul Yeni Cami
 • Ulaşım imkanları
 • Coğrafi konum
 • Nüfus miktarı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hidrosfer kökenli doğal olaydır?

 • İstanbul Nusretiye Camisi
 • Ruhr bölgesinde yer alırlar.
 • Tsunami
 • Fırtına
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya müdahalesine örnek gösterilemez?

 • Fransa ile İngiltere arasına manş tünelinin yapılması
 • Hollanda’nın polderlerle denizden toprak kazanması
 • Japonya’nın dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri olması
 • Kaliforniya çölünün bir kısmının tarım alanına dönüştürülmesi
Soru 16

Haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinde turunçgil tarımı yaygındır?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

 • Su kaynaklarının azalması
 • Kıyı seviyelerinin değişmesi
 • Kutup buzullarının genişleyip büyümesi
 • Daha yüksek enlemlerde tarım yapılabilmesi
Soru 18

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde genç nüfus oranı daha fazladır?

 • Sınır problemlerinin oluşması
 • Türkiye
 • İspanya
 • Japonya
Soru 19

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde kış aylarında karayolu ulaşımında aksamalar daha fazla yaşanmaktadır?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Dünya haritasında numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde deprem görülme olasılığı daha azdır?

 • Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
 • II.
 • III.
 • IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCADDCABACDABCACBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?