Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan sınır komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak
 • İran
 • Gürcistan
 • Bulgaristan
Soru 2

Kırsal yerleşmelerde nüfus miktarını aşağıdakilerden hangisi daha çok etkiler?

 • Tarımda makineleşme
 • İş gücüne ihtiyaç duyulması
 • Bebek ölümlerinin yaşanması
 • Nüfusun askeri güç olarak görülmesi
Soru 3

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okuryazar oranı
 • Çocuk ölüm oranı
 • Bağımlı nüfus sayısı
 • Kişi başına düşen gelir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde Türkiye’nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının etkisi yoktur?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
 • Turizm etkinlikleri
 • Kültürel zenginlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu petrollerinin çıkış kapısı olarak tarif edilir?

 • Bering Boğazı
 • Hürmüz Boğazı
 • Macellan Boğazı
 • Cebelitarık Boğazı
REKLAM
Soru 6

Ormanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Su dengesini düzenler
 • Küresel ısınmaya neden olur
 • Toprağın taşınarak kaybolmasını önler
 • Havadaki karbondioksit dengesini korur
Soru 7

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi haritada numaralandırılmış alanların hangisinde uygulanmaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Türkiye’nin uluslararası ilişkileri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Arkadaşlarım, usulca olanları kulağıma fısıldadı.
 • Coğrafi konumunun
 • Yeraltı kaynaklarının
 • Kültürel değerlerinin
Soru 9

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir?

 • Makedonya sorunu
 • Kosova sorunu
 • Filistin sorunu
 • Kıbrıs sorunu
Soru 10

Orta Doğu’nun uluslararası alanda önemli bir bölge olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Kutsal mekânları barındırması
 • Ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması
 • Sıcak iklim özelliklerine sahip olması
 • Petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne sahip olması
Soru 11

Ülkeler arasındaki su sorunu, su kaynaklarının ortak kullanıma açık olmasından kaynaklanmaktadır.Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi uluslararası sorunlara neden olabilir?

 • Kenar
 • Göksu
 • Dicle
 • Yeşilırmak
Soru 12

Bir ülkenin nüfus piramidinin tabanı daralıyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • İç göçlerin yaşanması
 • İşsizlik oranının artması
 • Bağımlı nüfusun artması
 • Nüfus artış hızının düşmesi
Soru 13

Ülkelerin siyasi açıdan dünya üzerinde bulundukları yeri ve etkilerini araştıran bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • UralAltay dillerine
 • Fiziki coğrafya
 • Siyasi coğrafya
 • Ekonomik coğrafya
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası alanda önemini artıran özelliklerden biridir?

 • İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
 • Nüfus artış hızının giderek düşmesi
 • Orman bakımından fakir bir ülke olması
 • Dağlarının doğubatı yönünde uzanması
Soru 15

İnsani Gelişme Endeksi hangi kuruluş tarafından yayınlanmaktadır?

 • Beni tanımadığına hayret ediyorum.
 • Birleşmiş Milletler
 • İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
 • Dünya Bankası
Soru 16

Almanya ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisinin payı daha fazladır?

 • Onun kültürlü ve hoş sohbet bir kişi olduğunu söylüyorlar.
 • Tarım
 • Sanayi
 • Turizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için öncelikli olarak korunması gereken doğal kaynaktır?

 • Kolesterol
 • Orman
 • Petrol
 • Uranyum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal mirasın korunmasında yapılan yanlış bir uygulamadır?

 • Çöplerin geri dönüşüm için ayıklanması
 • Ormanların gençleştirilip, genişletilmesi
 • Su kaynaklarının hızlı tüketilmesi
 • Düşük yakıt tüketen araçların tercih edilmesi
Soru 19

Doğu Anadolu Projesi içerisinde yer alan illerde yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
 • Madencilik
 • Ticaret ve Ulaşım
 • Tarım ve hayvancılık
Soru 20

Gelişmekte olan bir ülkede aşağıdaki durumlardan hangisi gözlemlenmez?

 • İstihdam miktarı artar.
 • Enerjiye olan talep azalır.
 • Sanayi ve hizmet sektörü gelişir.
 • Kişi başına düşen milli gelir yükselir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBBBADDCCDCABCACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?