Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki olaylardan hangisinde Hz. Muhammed yer almıştır?

 • Bi’rimaûne Olayı
 • Habeşistan’a hicret
 • Ficar savaşları
 • Fil Olayı
Soru 2

İslam tarihinde “İfk olayı” ne anlama gelmektedir?

 • Peygamberimizin İslamı öğretmek için Necid bölgesine gönderdiği öğretmenlerin öldürülmesi
 • Münafıkların Müreysi Savaşı’ndan dönerken Hz. Ayşe’ye iftira etmesi
 • Bir ağacın altında Müslümanların herşeye rağmen Peygamberimizi koruyacaklarına söz vermesi
 • Müslümanların müşrikler tarafında üç yıl muhasaraya alınması
Soru 3

I. Akabe Biatı’nda
Peygamberimize Medineli kaç Müslüman biat etmiştir?

 • 6
 • 12
 • 24
 • 40
Soru 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir?

 • Veda Haccı
 • Rıdvan biatı
 • Tebük Seferi
 • Hayber Savaşı
Soru 5

Sahabeden biri anlatıyor: Ben dağınık bir kıyafetle Peygamberimizi ziyarete gitmiştim. Efendimiz; “Malın mülkün var mı?” diye sordu. Ben de “Allah bana bir çok mal ihsan etmiştir.” dedim. Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: _________
Peygamberimizin bu sahabiye verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah sana cömert olmayı nasip etsin
 • Allah sana daha çok mal ihsan etsin
 • Allah sana ancak hesabını verebileceğin kadar mal nasib etsin
 • Allah’ın sana verdiği malın eseri üzerinde görünsün
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bütün peygamberlerin sünnetlerinden olduğunu söylediği dört şeyden biri değildir?

 • Örf ve adetleri korumak
 • Güzel koku sürmek
 • Dişleri temizlemek
 • Utanmak
Soru 7

Müminin, Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği bilinciyle yaşamasına ne denir?

 • İnanç
 • İhsan
 • İffet
 • İnayet
Soru 8

“Kim başkalarına muhtaç olmak istemezse Allah o kimseyi başkalarına muhtaç etmez. İfettli kalmak isteyeni de Allah iffetli kılar. Kim ihtiyacına yetecek biçimde bir yaşantı isterse Allah da onu kimseye muhtaç etmez. Kırk dirhemi olduğu hâlde kim dilenirse o ihtiyacı olmadığı halde dilenmiş olur”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Kanatkarlık
 • İffetli olmak
 • Dilenmemek
 • Cömertlik
Soru 9

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • 610-615
 • 617-619
 • 622-625
 • 630-632
Soru 10

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde, Mescidi Nebi yapılıncaya kadar kimin evinde misafir olarak kalmıştır?

 • Ebu Eyyub elEnsari
 • Musab bin Umeyr
 • Zeyd bin Harise
 • Halid Bin Velid
Soru 11

Aşağıda verilen olaylardan hangisi 630 yılında gerçekleşmiştir?

 • Rıdvan biatı
 • Veda Hutbesi
 • Mekkenin fethi
 • Peygamberimizin vefatı
Soru 12

Mekkeli müşriklerin, Müslümanlara boykot uygulamak için yaptıkları sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Selam verilmeyecek
 • Alışveriş yapılmayacak
 • Kız alınmayacak, verilmeyecek
 • Kâbe’de put bulundurulmayacak.
Soru 13

İslam’a göre kılık kıyafet konusunda aşağıdakilerden hangisinden kaçınmak gerekir?

 • Estetikten
 • Tertipten
 • Gösterişten
 • Temizlikten
REKLAM
Soru 14

“Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Sabırlı olmanın gereği
 • İyilik yapmanın önemi
 • Sadakanın toplumsal yararı
 • Kişinin davranışlarında serbest bırakılması
Soru 15

Ebu’l-Kasım aşağıdakilerden hangisinin künyesidir?

 • Öngörü
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Muhammed
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in öğütlediği davranışlar arasında yer almaz?

 • Zorlaştırıcı olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • Güleryüzlü olmak
 • Kolaylaştırıcı olmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de gerçekleşmiştir?

 • Mescid-i Nebi’nin yapılması
 • Namaz için ezan okunmaya başlanması
 • Muhacir ve ensarın kardeş ilan edilmesi
 • Beş vakit namazın farz kılınması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medinede’ki toplumsal barışı sağlamaya yönelik icraatlarından biridir?

 • Mescid-i Nebi’nin inşa edilmesi
 • Namaza çağrı için ezan okunmaya başlanması
 • Medine sözleşmesinin imzalanması
 • Hudeybiye antlaşmasının yapılması
Soru 19

Aşağıdaki sahabilerden hangilerinin müslüman olmasıyla İslam’ın yayılması hız kazanmıştır?

 • Hz. Ali – Hz. Ebubekir
 • Hz. Hamza – Hz. Ömer
 • Hz. Cafer – Hz. Osman
 • Hz. Zeyd – Hz. Bilal
Soru 20

İslam öncesinde Arapların yaptıkları savaşlardan bazılarının “Ficar Savaşı” olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haram aylarda yapılması
 • Hz. Muhammed’in de katılması
 • Ticaret güvenliğini sağlamak için yapılması
 • Kâbe’de Harem bölgesinde yapılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBADABDBACDCBDADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?