Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız birdir, Âdem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arabın yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takva iledir.”
(Hadisii Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Allah’ın bir ve tek olduğu
 • Üstünlüğün Allah’a itaatte olduğu
 • İnsanların Allah katında eşit olduğu
 • Allah’ın mutlak adalet sahibi olduğu
Soru 2

“Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisa suresi, 124. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

 • Kullukta müminlerin eşit olduğu
 • Salih amel işleyenlerin cennete gideceği
 • Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu
 • Cennete müminlerin gidebileceği
Soru 3

“Küçüğümüze acımayan ve büyüğümüzün hakkını tanımayan, bizden değildir.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisine değinilmektedir?

 • Şefkat ve merhamet
 • Haya ve iffet
 • Sabır ve kararlılık
 • Cesaret ve şecaat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye ilk hicret eden iki kişiden biridir?

 • Hz. Ömer
 • Ayrımsal kristallendirme
 • Hz. Ebubekir
 • Abdullah b. Ümmi Mektum
Soru 5

“Müslüman’ın Müslüman üzerinde hakkı altıdır: Bunlar; Ona rastladığında selam ver, davet edilince icabet et, nasihat isterse nasihat et, aksırır da Allah’a hamdederse ona yerhamu kellah de, hastalanırsa onu ziyaret et, öldüğü vakit de arkasından git.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste tavsiye edilen davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Helalleşme
 • Selam verme
 • Hasta ziyareti
 • Cenaze törenine katılma
REKLAM
Soru 6

“Ergenlik çağına erişinceye kadar _________ malına onun iyiliği için olmadıkça dokunmayın.”
(En’am suresi, 152. ayet)
Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Fakirlerin
 • Yetimlerin
 • Engellilerin
 • Kölelerin
Soru 7

“Çekememezlik etmeyin, birbirinize darılmayın, sırt çevirmeyin, birbirinizin akitlerini bozmayın ve Allah’ın kulları, kardeşler olunuz…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Dayanışma
 • Kardeşlik
 • Haset
 • Takva
Soru 8

“Allah’a yemin ederim ki hiçbir kul kendisi için istediğini komşusu için yahut din kardeşi için de istemedikçe tam anlamı ile iman etmiş olmaz. ”
Bu hadise göre sakınılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hile
 • Kin ve nefret
 • Haset
 • Gıpta
Soru 9

Mekke’nin ileri gelenlerinden bir kaçı Peygamberimizin yanına geldiler. Peygamberimizin yanında fakir ve kimsesiz Müslümanlar olduğu için “Biz onlarla oturmayız, bizimle onlardan ayrı bir yerde otur.” dediler. O sırada “Sabah akşam Allah’ın rızasını dileyerek Rablerine dua edenleri sakın yanından uzaklaştırma!… Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun.” Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • la
 • Hukuk karşısında eşitlik
 • Peygamberler arasında eşitlik
 • Paylaşımda eşitlik
Soru 10

Peygamberimiz haya hakkında: “O sizin anladığınız utanma hissi değildir! Allah’tan gerektiği biçimde haya etmek demek; baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın için aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumaktır……daima Allah’ı hatırlamaktır. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gereği biçimde hayâ etmiş olur.”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır - amel ilişkisi
 • Haya - amel ilişkisi
 • Merhamet - iman ilişkisi
 • Hoşgörü - iman ilişkisi
Soru 11

İslam tarihinde ilk hicretin yapıldığı ülke ve o ülkenin kralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şam - Rüstem
 • Bizans - Heraklius
 • Mısır - Cüreyc
 • Habeşistan - Necaşi
Soru 12

Mûte savaşında şehit düşen İslam ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah b. Ömer
 • Cafer b. Ebi Talib
 • Allah’ın dinini tebliğ etmek
 • Amr b. As
Soru 13

“Kardeşin zalimde olsa mazlum da olsa ona yardım et. Bunun üzerine biz Ey Allah’ın Resulü! Mazluma yardım etmeyi bildik ama zalime niçin ve nasıl yardım edeceğiz? ”dedi. Peygamberimiz buyurdular ki: __________________
Buna göre, bu hadis nasıl devam etmektedir?

 • ferme
 • “Allah mazlumların yardımcısıdır.”
 • “Zayıf, güçsüz ve kimsesiz olanların mükafatını Allah tarafından verilecektir.”
 • “Ona zulümden el çektirirsin, ona yapacağın yardım işte budur.”
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin yararlarından biri değildir?

 • Problemi ortadan kaldırır.
 • En doğru kararı almaya katkı sağlar.
 • Birlik ve beraberlik anlayışını güçlendirir.
 • Hedefe kısa zamanda ve daha kolay ulaştırır.
Soru 15

İstişare hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kendine aşırı güvenmektir.
 • Fikri zenginliktir.
 • Peygamberimizin sünnetidir.
 • Farklı fikirlere açık olmaktır. 64
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sahabenin toplumsal konularda yaptığı istişareye örnek olmaz?

 • İlk halifenin seçilmesi
 • Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
 • Hudeybiye anlaşmasının yapılması
 • Hz. Ömer’in halife seçilmesi
Soru 17

Hz. Muhammed’e “Muhammedü’l Emin” şeklinde hitap edilmeye ne zaman başlanmıştır?

 • Medine döneminde
 • İslam’dan önce Mekke’de
 • Mekke’nin fethinden sonra
 • İsra ve Miraç hadisesinden sonra
Soru 18

Hz. Muhammed’in bulunduğu mecliste aşağıdaki davranışlardan hangisi görülürdü?

 • İnsanların mahremiyetinin konuşulması
 • Yapılan hata ve yanlışların yüze vurulması
 • Soylu ve zenginlere özel muamele yapılması
 • Yaşlılara saygı ve merhamet gösterilmesi
Soru 19

Hz. Hatice Peygamberimiz’e “Korkma, Allah’a yemin ederim ki, O hiç bir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin, doğru konuşursun; aciz olanların işini yüklenirsin, fakiri doyurur, misafiri ağırlar halka yardım edersin.” demiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed’in hangi özelliğine değinilmemiştir?

 • Cesaret
 • Yardımseverlik
 • Cömertlik
 • Doğruluk 65
Soru 20

Hz. Peygamber evlilik konusunda aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak tavsiye etmiştir?

 • Soy
 • Güzellik
 • Ahlâk
 • Zenginlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADABDCABDBDAACBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?