Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yunan mimarisindeki “tapınak”, Bizans uygarlığında hangi adı almıştır?

 • Gülmelisin
 • Kilise
 • Sinagog
 • Ziggurat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en tanınmış amfitiyatrosudur?

 • Collesseum
 • Hierapolis
 • Aspendos
 • Atrium
Soru 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkenti Tuşpa’dır?

 • Gözlemek
 • Hitit
 • Urartu
 • Bizans
Soru 4

Anadolu’da Dor nizamında yapılan en önemli tapınak, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uzuncaburç Zeus Tapınağı
 • Didim Apollon Tapınağı
 • Efes Artemis Tapınağı
 • Assos Athena Tapınağı
Soru 5

Yunan heykellerinde tanrı ve tanrıçalar heykellere konu olurken, Roma heykel sanatında ise bunun yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • Birkaç gün evvel yağan yağmur sıcağı kırmamış.
 • İnsan
 • Hayvan
 • Mitolojik yaratıklar
REKLAM
Soru 6

Roma sanatının en güzel örneklerini aşağıdakilerin hangisinde izleriz?

 • Kabartmalarda
 • Gravürlerde
 • Resimlerde
 • Mimaride
Soru 7

Çayönü ve Çatalhöyük antik kentleri, aşağıdaki hangi devirle tarihlenirler?

 • Belirtili nesne
 • Mezolitik
 • Neolitik
 • Kalkolitik
Soru 8

Günümüzde Sümer uygarlığına ait izlere aşağıdaki hangi ülkede rastlarız?

 • 1982 Anayasası
 • Yemen
 • Mısır
 • Irak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi antik mimaride kiriş görevi yapar?

 • Arşitrav
 • Aplike
 • Andron
 • Arena
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “şehir devletleri” şeklinde örgütlenmiştir?

 • Elif de dayanamamış bu kadar yüksekten uçuşuna.
 • Lidyalılar
 • Urartular
 • Sümerler
Soru 11

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde avcılık, eski önemini yitirmiştir?

 • Bundan böyle daha erken uyumalıyım.
 • Kalkolitik
 • Mezolitik
 • Paleolitik
Soru 12

“ _________ mimarisi tonoz ve kubbe mimarlığıdır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Bu akşam sinemaya gidecekmiş.
 • Barok
 • Roman
 • Gotik
Soru 13

Yüksek Rönesans Dönemi’nin en önemli sanat merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Havalar birkaç gün içinde soğuyabilir.
 • Berlin
 • Roma
 • Tiran
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Donetello’nun “Gattamelata Atlı Heykeli” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Dönemin ilk atlı heykelidir.
 • Atlı bir komutanı tasvir etmektedir.
 • Döküm tekniği ile bronzdan yapılmıştır.
 • Vatikan Papalık Kilisesinin bahçesindedir.
Soru 15

• Eski Roma’da Hristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yer altı kilisesidir.
• Zamanla anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen isim olmuştur.
• Daha sonra da kiliselerde koro bölümünün altında yer alan mezar odası ya da “mahzen mezar” anlamı kazanmıştır.
Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir?

 • Düşünce paragrafı
 • Kripta
 • Megaron
 • Transept
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mimarlardan değildir?

 • Borromini
 • Langhans
 • Winckelmann
 • Andrea Palladio
Soru 17

Orta Çağ’ın katı kural ve şekilciliğinden uzaklaşan sanatçıların ilk defa kendi sanat görüşlerini özgürce çalışmalarına yansıttığı sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkçede kökler genellikle tek heceden oluşur.
 • Kübizm
 • Rönesans
 • Empresyonizm
Soru 18

Gotik sanatı tüm sanatlara yayıldığı halde en önemli başarılarını, aşağıdaki hangi alanda ortaya koymuştur?

 • Nota bile bilmeyen insanlar beste yapıyor.
 • Müzik
 • Resim
 • Tiyatro
Soru 19

Aşağıdaki yapılardan hangisi, Rönesans mimarlarından Filippo Brunelleschi’ye ait değildir?

 • Pazzi Şapeli
 • Pitti Sarayı
 • Tempietto Kilisesi
 • Floransa Öksüzler Yurdu
Soru 20

Manzara resminin diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Annesinin aldığı çantayı gördün mü?
 • Rölyef
 • Portre
 • Peyzaj
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBACDADBCCDBACACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?