Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk kültürünün çıkış kaynağı olan coğrafya, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş dost bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadı.
 • Kafkasya
 • Balkanlar
 • Orta Asya
Soru 2

Asya Hunlarının bilinen ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yol o kadar çamurluydu ki bata çıka ilerlemeye çalışıyorduk.
 • Teoman
 • Mete Han
 • Alparslan
Soru 3

Volga ile Selenga nehirlerinin birleştiği Ulan Ede adını taşıyan yerleşim yerinde, soğuk hava koşullarına karşı evlerin döşemeleri altından sıcak hava ve duman kullanılarak ısıtma yapıldığı görülmüştür.
Romalılar tarafından da kullanılan bu sisteme mimaride ne ad verilir?

 • Hipetral
 • Aplike
 • Hipokaust
 • Transept
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın hem ordularının komutanı hem de kardeşidir?

 • Sözcüklerinde gözlemlediğimiz bu şiirselliği Türkçenin deyimlerinde de bulabiliriz.
 • Tonyukuk
 • Çağrı Bey
 • Yolluğ Tigin
Soru 5

Tolunoğulları Devleti’nin kurulduğu coğrafya, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

 • Ege Bölgesi’nde turizm önemli bir gelir kaynağıdır.
 • İspanya
 • İran
 • Mısır
REKLAM
Soru 6

• Halife Abdülmelik tarafından 702 yılında Kudüs’te yaptırılmıştır.
• Yapı bazilikal planlıdır.
• Mihrap (güney) duvarına dik olarak uzanan 15 sahın, mihraba paralel bir sahınla kesilmiş, ayrıca mihrap önü kubbe ile örtülmüştür.
• Yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır.
Mimari özellikleri verilen yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • O senelerde bizim oralarda büyük bir kıtlık oldu.
 • Mescidi Aksa Camisi
 • Şam Emeviye Camisi
 • Kordoba Camisi
Soru 7

Fatımî Dönemi mimarisinin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çoklu kubbe
 • Uzun, ince minareler
 • Taş cephe düzenlemesi
 • Son cemaat yeri
Soru 8

Sultan Alparslan’ın kızı Ayşe Bibi Hanım için inşa edilmiş olan kare planlı, kubbe ile örtülü türbe, günümüzde hangi şehirdedir?

 • Diğer tiyatro türlerine benzemez.
 • Gazne
 • Merv
 • Tim
Soru 9

“İslam Devleti’ndeki bazı camilerin mihrabının yanında “maksure” denilen, halifeler için yapılmış parmaklık veya kafesle ayrılmış bir ibadet bölümü bulunurdu ki bu bölüme Osmanlılar _________ adını vererek cami mimarisinde kullanmayı sürdürmüşlerdir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Sahın
 • Harem
 • Şerefe
 • Hünkâr Mahfili
Soru 10

Kare planlı bir avlu çevresinde dört eyvanlı olarak yaptırılan Rey Medresesi, aşağıdaki hangi Büyük Selçuklu hükümdarı döneminde inşa edilmiştir?

 • Hayat bazen sen kılını kıpırdatmasan da mutlulukla dolduruyor içini.
 • Melikşah
 • Berkyaruk
 • Sultan Sencer
Soru 11

Anadolu’daki Beylikler Dönemi camileri plan gelişimlerine göre kaç grupta incelenebilir?

 • Gözlerimi kamaştıran lambalar birer birer parlıyor
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 12

Beylikler Döneminde yapı içlerinde çok kullanılan süsleme malzemesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şempanze
 • Çam
 • Alçı
 • Mermer
Soru 13

Sivas Güdük Minare Kümbeti, aşağıdaki Beylikler Dönemi türbe çeşitlerinden hangisine bir örnektir?

 • Silindirik Gövdeli
 • Baldaken Tipi
 • Eyvan Tipi
 • İki Katlı
REKLAM
Soru 14

Erken Dönem Osmanlı sanatı, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsar?

 • 1402 – 1453
 • 1299 – 1453
 • 1453 – 1700
 • 1718 – 1922
Soru 15

Aşağıdaki Osmanlı camilerinden hangisi “merkezî kubbeli” cami planına örnektir?

 • O sanatçının hangi romanını okudun?
 • Bursa Yıldırım Bayezit Camisi
 • İznik Hacı Özbek Camisi
 • Bursa Ulu Camisi
Soru 16

Bursa’da bulunan Yeşil Türbe, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı adına yapılmıştır?

 • “Kardeşimiz olarak” ifadesini cümleden atarak
 • Osman Bey
 • I. Murat
 • Çelebi Mehmet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Türk mimarisinde 1900 – 1930’lu yılları arasında görülen Neoklasik Dönemin ünlü mimarlarından biridir?

 • Serkis Balyan
 • İbrahim Çallı
 • Kemalettin Bey
 • Mustafa Rakım Efendi
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslan’a ait değildir?

 • “Üç Güzeller”
 • “Arture”
 • “Kapital”
 • “Yabancılaşma”
Soru 19

• Ressam, bakır oymacı ve heykeltıraş olan Avusturyalı sanatçı, ilk cumhuriyet anıtlarını yapması için Türk hükûmetince ülkemize davet edilmiştir.
• 1926 tarihli İstanbul Sarayburnu Atatürk heykeli, sanatçının ilk yapıtıdır.
• Konya Atatürk Anıtı, Ankara Ulus Meydanı Atatürk Anıtı, Samsun Atlı Atatürk Anıtı, sanatçının diğer önemli eserleridir.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Avusturyalı sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pietro Canonica
 • Heinrich Krippel
 • Rudolp Belling
 • Clemens Holzmeister
Soru 20

İznik, 17. yüzyıldan itibaren çini ve keramik üretim merkezi olma özelliğini kaybedince, yerini aşağıdaki şehirlerden hangisi almıştır?

 • Önemli ulaşım yollarının kontrolü
 • Bursa
 • Kütahya
 • Erzurum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCADBCADBACDBADCABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?