Tarih 3 - 2015 3. Dönem

Soru 1

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin alınmasıyla Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçiş için önemli bir adım atmıştır?

 • Aydınoğulları
 • Karesioğulları
 • Saruhanoğulları
 • Karamanoğulları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ertuğrul Gazi idaresinde Söğüt ve Domaniç’e yerleşen Oğuz boyudur?

 • Avşar boyu
 • Kayı boyu
 • Bayat boyu
 • Kızık boyu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’daki mevcut devletlerden biri değildir?

 • Bizans İmparatorluğu
 • Emeviler
 • Memlûk Devleti
 • Türkiye Selçuklu Devleti
Soru 4

Bizans’a gelebilecek yardımları engellemek amacıyla “Anadolu Hisarı’nı” yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldırım Bayezit
 • I. Murat
 • Mehmet Çelebi
 • II. Murat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Avrupa yönünde ilerleme ve fetihler durdu.
 • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
 • Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzen bozuldu.
 • Timur İmparatorluğu sona erdi.
SORU R
Soru 6

Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz ve Hazar denizi kuzeyinde kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memlûk Devleti
 • Eyyübiler
 • Altın Orda Devleti
 • Bizans
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin Balkanlara kesin olarak yerleştiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Kosova Savaşı
 • Sırpsındığı Savaşı
 • Niğbolu Savaşı
 • Ankara Savaşı
Soru 8

I. Murat “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışını getirmiştir.
Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
 • Anadolu siyasi birliğini kurmak
 • Taht kavgalarını önlemek
 • Devletin sınırlarını korumak
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paşmaklık
 • Ocaklık
 • Malikâne
 • Yurtluk
Soru 10

Yeniçeri Ocağı’nı kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osman Bey
 • II. Mehmet
 • I. Bayezit
 • I. Murat
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Matrakçı Nasuh aşağıdaki sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

 • Müzik
 • Ciltçilik
 • Minyatür
 • Mimari
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde en küçük yönetim birimidir?

 • Köy
 • Eyalet
 • Sancak
 • Kaza
Soru 13

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa ekonomisini güçlendirirken, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

 • Rönesans
 • Reform
 • Fransız ihtilali
 • Coğrafi Keşifler
SORU R
Soru 14

Safevi tehlikesini önemsememesi üzerine babası II. Bayezit’i tahtan indirerek 1512 yılında tahta çıkan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Murat
 • Yıldırım Bayezit
 • Yavuz Sultan Selim
 • II. Mahmut
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda tarımla uğraşan köylünün yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden biri değildir?

 • Sebepsiz olarak toprağı terk etmemek
 • Devlete asker yetiştirmek
 • Toprağı üst üste üç yıl boş bırakmamak
 • Ürettiği ürünün vergisini ödemek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının divandaki temsilcilerinden biridir?

 • Nişancı
 • Veziriazam
 • Kaptanıderya
 • Şeyhülislam
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

 • Bizans, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı.
 • Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.
 • II. Mehmet “Fatih” unvanı aldı.
 • İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
Soru 18

Osmanlı ordusunda, kale kuşatmalarında tünel kazarak ve fitil döşeyerek düşman surları ve kale duvarlarını yıkan askerî teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Humbaracılar
 • Lağımcılar
 • Deliler
 • Sakalar
Soru 19

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Kızıldeniz’i birleştirerek, Baharat Yolu’nu kontrol etmek amacıyla hazırladığı proje, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süveyş Kanal Projesi
 • Don-Volga Kanal Projesi
 • Marmara-Karadeniz Kanal Projesi
 • Panama Kanal Projesi
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vasvar
 • İstanbul
 • Bucaş
 • Sevr
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBBADCACBDCADCBDABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?