GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin alınmasıyla Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçiş için önemli bir adım atmıştır?

 • A) Aydınoğulları
 • B) Karesioğulları
 • C) Saruhanoğulları
 • D) Karamanoğulları
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Ertuğrul Gazi idaresinde Söğüt ve Domaniç’e yerleşen Oğuz boyudur?

 • A) Avşar boyu
 • B) Kayı boyu
 • C) Bayat boyu
 • D) Kızık boyu
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’daki mevcut devletlerden biri değildir?

 • A) Bizans İmparatorluğu
 • B) Emeviler
 • C) Memlûk Devleti
 • D) Türkiye Selçuklu Devleti
SORU 4

Bizans’a gelebilecek yardımları engellemek amacıyla “Anadolu Hisarı’nı” yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yıldırım Bayezit
 • B) I. Murat
 • C) Mehmet Çelebi
 • D) II. Murat
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Avrupa yönünde ilerleme ve fetihler durdu.
 • B) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
 • C) Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzen bozuldu.
 • D) Timur İmparatorluğu sona erdi.
SORU 6

Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz ve Hazar denizi kuzeyinde kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Memlûk Devleti
 • B) Eyyübiler
 • C) Altın Orda Devleti
 • D) Bizans
SORU 7

Osmanlı Devleti’nin Balkanlara kesin olarak yerleştiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Kosova Savaşı
 • B) Sırpsındığı Savaşı
 • C) Niğbolu Savaşı
 • D) Ankara Savaşı
SORU 8

I. Murat “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışını getirmiştir.
Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
 • B) Anadolu siyasi birliğini kurmak
 • C) Taht kavgalarını önlemek
 • D) Devletin sınırlarını korumak
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paşmaklık
 • B) Ocaklık
 • C) Malikâne
 • D) Yurtluk
SORU 10

Yeniçeri Ocağı’nı kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Osman Bey
 • B) II. Mehmet
 • C) I. Bayezit
 • D) I. Murat
SORU 11

Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Matrakçı Nasuh aşağıdaki sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

 • A) Müzik
 • B) Ciltçilik
 • C) Minyatür
 • D) Mimari
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde en küçük yönetim birimidir?

 • A) Köy
 • B) Eyalet
 • C) Sancak
 • D) Kaza
SORU 13

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa ekonomisini güçlendirirken, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

 • A) Rönesans
 • B) Reform
 • C) Fransız ihtilali
 • D) Coğrafi Keşifler
SORU 14

Safevi tehlikesini önemsememesi üzerine babası II. Bayezit’i tahtan indirerek 1512 yılında tahta çıkan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Murat
 • B) Yıldırım Bayezit
 • C) Yavuz Sultan Selim
 • D) II. Mahmut
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda tarımla uğraşan köylünün yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden biri değildir?

 • A) Sebepsiz olarak toprağı terk etmemek
 • B) Devlete asker yetiştirmek
 • C) Toprağı üst üste üç yıl boş bırakmamak
 • D) Ürettiği ürünün vergisini ödemek
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının divandaki temsilcilerinden biridir?

 • A) Nişancı
 • B) Veziriazam
 • C) Kaptanıderya
 • D) Şeyhülislam
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Bizans, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı.
 • B) Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.
 • C) II. Mehmet “Fatih” unvanı aldı.
 • D) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
SORU 18

Osmanlı ordusunda, kale kuşatmalarında tünel kazarak ve fitil döşeyerek düşman surları ve kale duvarlarını yıkan askerî teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Humbaracılar
 • B) Lağımcılar
 • C) Deliler
 • D) Sakalar
SORU 19

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Kızıldeniz’i birleştirerek, Baharat Yolu’nu kontrol etmek amacıyla hazırladığı proje, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Süveyş Kanal Projesi
 • B) Don-Volga Kanal Projesi
 • C) Marmara-Karadeniz Kanal Projesi
 • D) Panama Kanal Projesi
SORU 20

Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vasvar
 • B) İstanbul
 • C) Bucaş
 • D) Sevr
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBBADCACBDCADCBDABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?