GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Göçebe hayat süren Araplara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlevi
 • B) Bedevî
 • C) Mevali
 • D) Medeni
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ilk eşidir?

 • A) Yüzeye çıkan mağmanın ani soğuması
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Sevde
 • D) Hz. Zeynep
SORU 3

Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun yerine devlet başkanı olan kimseye ne ad verilir?

 • A) Bitki ve hayvan kalıntılarının birikmesi
 • B) Hükümdar
 • C) Sultan
 • D) Kadı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmadan önce benimsedikleri Gök tanrı inancına ait özelliklerden biri değildir?

 • A) Ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır.
 • B) Temizliğe önem verilmiştir.
 • C) Ruhban sınıfı vardır.
 • D) Gök Tanrıya inanılır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yetiştirdikleri bilim adamlarından biri değildir?

 • A) Farabi
 • B) Biruni
 • C) Harezmî
 • D) Arşimet
SORU 6

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Basınç merkezleri
 • B) Avarlar
 • C) Kumanlar
 • D) Peçenekler
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ilk Türk devletlerinin özelliklerinden değildir?

 • A) Halkın çoğunluğu Arap’tır.
 • B) Mısır’a İslam’ı getirmişlerdir.
 • C) Kurucu ve yöneticileri Türk’tür.
 • D) Mısır’ı bayındır hâle getirmişlerdir.
SORU 8

Karahanlı Devleti’nde İslamiyet’i resmî din olarak kabul eden hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arslan Han
 • B) Kılıç Buğra Han
 • C) Satuk Buğra Han
 • D) Bilge Kül Kadir Han
SORU 9

Gazneli Devleti’nin yıkılış sürecine girmesinde etkili olurken, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuzey Amerika’da
 • B) Talas
 • C) Pasinler
 • D) Dandanakan
SORU 10

“Oğuz” adına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde rastlanılmıştır?

 • A) Brezilya’da
 • B) Siyasetname
 • C) Şehname
 • D) Orhun Yazıtları
SORU 11

Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan Türk devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazneli Mahmut
 • B) Selçuk Bey
 • C) Ertuğrul Gazi
 • D) Harun Reşid
SORU 12

İslam Devleti aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?

 • A) Beslenmebarınma imkanlarının iyileşmesi
 • B) Mekke
 • C) Medine
 • D) Kudüs
SORU 13

Selçuklu şehzadelerini eğiten, onların iyi bir devlet adamı olmalarına yardımcı olan tecrübeli devlet görevlilerine ne ad verilir?

 • A) Göçlerin artması
 • B) Melik
 • C) Derebey
 • D) Amil
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da egemen olan Türk İslam devletlerinden biri değildir?

 • A) Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
 • B) Tolunoğulları
 • C) İhşidler
 • D) Memlükler
SORU 15

Büyük Selçuklu Devleti’nin ordu teşkilatının hangi birimindeki askerleri doğrudan sultana bağlı olup yaptığı hizmet karşılığında maaş alırlardı?

 • A) Hassa ordusu
 • B) Türkmenler
 • C) Gulam ordusu
 • D) Yardımcı kuvvetler
SORU 16

• Türkİslam kültürünün Türkçe yazılmış ilk eserlerini verdiler.
• İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını sağladılar.
Yukarıda temel özellikleri verilen Türkİslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kök Türkler
 • B) Karahanlılar
 • C) Memlükler
 • D) Gazneliler
SORU 17

Büyük Selçuklularda devletin mali işleriyle ilgilenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyük Divan
 • B) Vezaret Divanı
 • C) Tuğra Divanı
 • D) İstifa Divanı
SORU 18

Matematik, fizik, astronomi, felsefe, mantık ve siyaset alanlarında yetişmiş; Aristo başta olmak üzere eski Yunan filozoflarının eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için “Muallimi sani” unvanını alan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangidir?

 • A) ElBiruni
 • B) Harezmî
 • C) Farabî
 • D) İbni Türk
SORU 19

Kölemen emiri Aybek Mısır’da Eyyubi Devleti’ne son vererek aşağıdaki devletlerden hangisini kurmuştur?

 • A) Mandıra
 • B) İhşidler
 • C) Gazneliler
 • D) Memlükler
SORU 20

Timurlular döneminde dil olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Kırgız Türkçesi
 • B) Özbek Türkçesi
 • C) Çağatay Türkçesi
 • D) Kazak Türkçesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBACDABCDDACAACBDCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?