Temel Dini Bilgiler 1 – Test 6 2015-3. Dönem

SORU 1

İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?

 • İbadet
 • Kültür
 • İman
 • Din
SORU 2

Tanrı’nın varlığını inkar ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına karşı çıkan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateizm
 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Gnostisizm
SORU 3

Hz. İsa ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmıştır.
 • Romalılar tarafından çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
 • Babasız olarak Hz. Meryem’den doğmuştur.
 • Birçok mucize göstermiştir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

 • Monofizit Angilikan
 • Reformist
 • Protestan
 • Katolik
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında sayılamaz?

 • Hz. Ali
 • Hz. Zeyd
 • Hz. Ömer
 • Hz. Hatice
SORU R
SORU 6

Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz: “Her kim o kişinin evine girerse emniyettedir.” diye ilan eti.
Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Erkam b. Erkam
 • Selmanı Farisi
 • Ebu Süfyan
 • Ebu Cehil
SORU 7

Peygamberlerin, kendilerine; “Allah tarafından ulaştırılan vahyi insanlara tam olarak aktarmaları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
 • Tebliğ
 • Fetanet
 • Emanet
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?

 • Niyet
 • Kıraat
 • Secde
 • Rükû
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Ağza ve burna su vermek
 • Enseyi meshetmek
 • Kulakları temizlemek
 • Yüzü yıkamak
SORU 10

Sözlükte “kulluk” olarak tarif edilen, belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad verilir?

 • İbadet
 • İman
 • Dua
 • Temizlik
SORU 11

Aşağıdaki dinlerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir?

 • 613 – 615
 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Şintoizm
SORU 12

Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalan batı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir.
Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?

 • Hz. Yakup
 • Hz. Davut
 • Hz. Süleyman
 • Hz. İbrahim
SORU 13

Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için başka bir varlığa ihtiyacının olmaması olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kabileler arası rekabet
 • Vahdaniyet
 • Kıyam binefsihi
 • Muhalefetü’n li’l havadis
SORU 14

İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kirâmen Kâtibin
 • Hafaza Melekleri
 • Rıdvan Meleği
 • MünkerNekir Melekleri
SORU 15

Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?

 • Ahiret inancını reddetmeleri
 • Ettehiyyâtü duası
 • SalliBarik duaları
 • Sübhaneke duası
SORU 16

Teravih namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müstehap
 • Sünneti müekkede
 • Farz
 • Vacip
SORU 17

Nisap kavramı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

 • Zekât
 • Namaz
 • Oruç
 • Hac
SORU R
SORU 18

Amentü esasları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • İslam’ın şartlarını
 • Namazın farzlarını
 • Ahlak esaslarını
 • İmanın şartlarını
SORU 19

“De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyolunuyor…”
Kehf suresi, 110. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özellliği dile getirilmektedir?

 • Peygamber olduğu
 • Güvenilir olduğu
 • Merhametli olduğu
 • Güzel ahlaklı olduğu
SORU 20

“Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”
(Mearic Suresi, 4. ayet)
Verilen ayette meleklerin hangi özelliğine işaret edilmektedir?

 • Kanatlı olduklarına
 • Hızlı hareket ettiklerine
 • Nurdan yaratıldıklarına
 • Cinsiyetlerinin olmadığına
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABBCCBADACCCBCBADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 6

Açık lise Test çöz 2015 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 ağostos 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2015 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler