GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?

  • A) İbadet
  • B) Kültür
  • C) İman
  • D) Din
SORU 2

Tanrı’nın varlığını inkar ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına karşı çıkan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Ateizm
  • B) Politeizm
  • C) Monoteizm
  • D) Gnostisizm
SORU 3

Hz. İsa ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

  • A) Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmıştır.
  • B) Romalılar tarafından çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
  • C) Babasız olarak Hz. Meryem’den doğmuştur.
  • D) Birçok mucize göstermiştir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

  • A) Monofizit Angilikan
  • B) Reformist
  • C) Protestan
  • D) Katolik
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında sayılamaz?

  • A) Hz. Ali
  • B) Hz. Zeyd
  • C) Hz. Ömer
  • D) Hz. Hatice
SORU 6

Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz: “Her kim o kişinin evine girerse emniyettedir.” diye ilan eti.
Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Erkam b. Erkam
  • B) Selmanı Farisi
  • C) Ebu Süfyan
  • D) Ebu Cehil
SORU 7

Peygamberlerin, kendilerine; “Allah tarafından ulaştırılan vahyi insanlara tam olarak aktarmaları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
  • B) Tebliğ
  • C) Fetanet
  • D) Emanet
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?

  • A) Niyet
  • B) Kıraat
  • C) Secde
  • D) Rükû
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

  • A) Ağza ve burna su vermek
  • B) Enseyi meshetmek
  • C) Kulakları temizlemek
  • D) Yüzü yıkamak
SORU 10

Sözlükte “kulluk” olarak tarif edilen, belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad verilir?

  • A) İbadet
  • B) İman
  • C) Dua
  • D) Temizlik
SORU 11

Aşağıdaki dinlerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir?

  • A) 613 – 615
  • B) Hinduizm
  • C) Yahudilik
  • D) Şintoizm
SORU 12

Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalan batı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir.
Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?

  • A) Hz. Yakup
  • B) Hz. Davut
  • C) Hz. Süleyman
  • D) Hz. İbrahim
SORU 13

Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için başka bir varlığa ihtiyacının olmaması olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Kabileler arası rekabet
  • B) Vahdaniyet
  • C) Kıyam binefsihi
  • D) Muhalefetü’n li’l havadis
SORU 14

İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Kirâmen Kâtibin
  • B) Hafaza Melekleri
  • C) Rıdvan Meleği
  • D) MünkerNekir Melekleri
SORU 15

Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?

  • A) Ahiret inancını reddetmeleri
  • B) Ettehiyyâtü duası
  • C) SalliBarik duaları
  • D) Sübhaneke duası
SORU 16

Teravih namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Müstehap
  • B) Sünneti müekkede
  • C) Farz
  • D) Vacip
SORU 17

Nisap kavramı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

  • A) Zekât
  • B) Namaz
  • C) Oruç
  • D) Hac
SORU 18

Amentü esasları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  • A) İslam’ın şartlarını
  • B) Namazın farzlarını
  • C) Ahlak esaslarını
  • D) İmanın şartlarını
SORU 19

“De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyolunuyor…”
Kehf suresi, 110. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özellliği dile getirilmektedir?

  • A) Peygamber olduğu
  • B) Güvenilir olduğu
  • C) Merhametli olduğu
  • D) Güzel ahlaklı olduğu
SORU 20

“Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”
(Mearic suresi, 4. ayet)
Verilen ayette meleklerin hangi özelliğine işaret edilmektedir?

  • A) Kanatlı olduklarına
  • B) Hızlı hareket ettiklerine
  • C) Nurdan yaratıldıklarına
  • D) Cinsiyetlerinin olmadığına
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABBCCBADACCCBCBADAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler