GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımcıda olması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Kendi can güvenliğini tehlikeye atması
 • Eldeki olanakları değerlendirebilmesi
 • Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
 • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • Trafik kazalarının önlenmesi
 • Mesleki başarının artırılması
 • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
 • Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
SORU 3

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, hangi hizmetler için kullanılmaktadır?

 • İtfaiye
 • Ambulans
 • Polis imdat
 • Jandarma imdat
SORU 4

Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

 • Otobüs
 • Kamyon
 • Kamyonet
 • Motosiklet
SORU 5

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 • Olay yerini değerlendirmenin
 • Sağlık personeli niteliği kazanmanın
 • Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
 • Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
SORU 6

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

 • Rengi
 • Ağız içi
 • Solunumu
 • Göğüs hareketi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisinin belli bir bedel karşılığında alınması ya da satılması yasaktır?

 • Ağrı kesici ilaçların
 • Doku ve organların
 • Hız sınırlayıcı cihazların
 • Yedek malzeme ve takımların
SORU 8

I. Solunum sesinin olması
II. Göğüs hareketlerinin kaybolması
III. Dudaklar, burun ve parmak uçlarında morarma görülmesi
Verilenlerden hangileri solunum durmasının belirtilerindendir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 • Sızıntı şeklinde kanama olması
 • Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
 • Koyu renkteki kanın az basınçla devamlı akması
 • Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 • Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
 • Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
 • Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
SORU 11

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • Kopan parçanın 1 gün sonra sağlık kuruluşuna ulaştırılması
 • Kopan parçanın buz ya da buzlu suyla doğrudan temas ettirilmesi
 • Kopan parçanın temiz ve su geçirmez torbaya konularak soğuk tutulması
 • Kopan parçanın vücuttan ayrıldığı yere ve kopan yüzeyine antiseptik madde sürülmesi
SORU 12

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • Şokun engellenmesi
 • Kanamanın durdurulması
 • Zihinsel aktivitenin korunması
 • Sindirim işlevinin rahat olması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
 • Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
 • Ağızdan ılık içecekler verilmesi
 • Batan cismin çıkarılması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerden biri değildir?

 • Yaralının yaşı
 • Enfeksiyon riski
 • Yaralının cinsiyeti
 • Yanığın ciltteki derinliği
SORU 15

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 16

Bayılan kişiye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

 • Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
 • Solunumunun kontrol edilmesi
 • Kusması varsa sırtüstü pozisyonda tutulması
 • Sırtüstü yatırılıp, ayaklarının 30 cm kaldırılması
SORU 17

Genellikle göğüs ortasından başlayıp, kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ağrı hissi, kişide aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • Hz. Şuayb
 • Renk körlüğü
 • Kalp durması
 • Solunum durması
SORU 18

Solunum yoluyla olan zehirlenmelerde uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Zehirlenen kazazedeye tuzlu su içirilmesi
 • Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılması
 • Zehirlenmeye neden olan ortamda elektrikli aletlerin çalıştırılması
 • Cam ve kapıların kapatılarak kazazedenin zehirlendiği ortamda tutulması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, yılan ısırması durumunda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yaranın emilmesi
 • Turnike uygulanması
 • Sıcak uygulama yapılması
 • Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanması
SORU 20

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Başboyungövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.
Kazazedenin araçtan çıkarılması için uygulama basamakları verilen teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 • 550 -- > 1500
 • Rentek manevrası
 • Heimlich manevrası
 • Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDAABCDCCABCDCABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler