Türk Edebiyatı 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir?

 • Koşma
 • Semai
 • Mâni
 • Gazel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı nazım biçimlerinden biridir?

 • Sone
 • Şarkı
 • Tuyuğ
 • Türkü
Soru 3

Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Ahmet Muhip Dıranas
Bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu 29
 • Lirik
 • Didaktik
 • Epik
Soru 4

Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen aşağıdakilerin hangisinden en az faydalanır?

 • Körebe
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Biyoloji
Soru 5

Bahar mevsimidir hemdemi saba olalım
Gül ile dost kokusuyla âşina olalım

(Şeyhî)
Bu dizelerde “bahar, saba, gül” sözcükleri ilkbahar mevsimiyle ilgili olup bir arada kullanılmıştır.
Buna göre bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangisine başvurulmuştur?

 • Hüsnitalil
 • İrsalımesel
 • Tenasüp
 • Kinaye
REKLAM
Soru 6

İki mısradan meydana gelen ve anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırlar ve Denizler
 • Mısra
 • Kıta
 • Bent
Soru 7

Şiir okunurken sesin alçalıp yükselmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rûhı Bîkayd
 • Aliterasyon
 • Vurgu
 • Durak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk edebiyatı türlerinden biri değildir?

 • İlahi
 • Nefes
 • Şathiye
 • Mâni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına verilen isimdir?

 • Resim
 • Mimari
 • Müzik
 • Edebiyat
Soru 10

Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi

(Karacaoğlan)
Bu dörtlüğün hece ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hikâye ve romanlarda olayların geçtiği yer sadece İstanbul’dur.
 • 8’li
 • 11’li
 • 14’lü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘aruz ölçüsü’’nün özelliğidir?

 • Türk şiirinin ulusal ölçüsüdür.
 • İslamiyet öncesi dönemde etkin olarak kullanılmıştır.
 • Dizelerdeki heceler parmak sayılarak hesaplandığı için eski ismi parmak hesabıdır.
 • Dizelerdeki hecelerin açıklıkkapalılık bakımından değerlerinin eşitliğine dayanır.
Soru 12

Gurbet o kadar acı
Ki, ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde

Kemalettin Kamu
Bu şiirde altı çizili kelimeler arasındaki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı, edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
 • tam
 • Tunç
 • Zengin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şairidir?

 • Ahmet Haşim
 • Karacaoğlan
 • Âşık Veysel
 • Yunus Emre
REKLAM
Soru 14

Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde anlatılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesir
 • Mensur
 • Nazım
 • Yazım
Soru 15

Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın

Yunus Emre
Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanılmıştır?

 • Göze göre kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Hüsnütalil
 • Tezat
 • Kinaye
Soru 16

Aşk, ayrılık, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi din dışı konular işlenir. Bu edebiyatta ürünlerin kimin tarafından söylendiği bellidir. Koşma, semai, varsağı, destan vb. başlıca ürünleridir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisinde kalınmıştır.
 • Klasik Edebiyat
 • Anonim halk edebiyatı
 • Dinî tasavvufi halk edebiyatı
Soru 17

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

(Rıza Tevfik Bölükbaşı)
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rubabın Cevabı
 • Özgürlük tutkusu
 • Memleket özlemi
 • Yalnızlıktan şikâyet
Soru 18

Bir edebî eserin incelenmesinde, yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılır?

 • Hâluk’un Defteri
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Felsefe
Soru 19

Bir şiirin kapalı olan yönlerini açıklamaya, onu anlaşılır hâle getirmeye _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • yorumlama
 • Okuma
 • Düzenleme
 • Seslendirme
Soru 20

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın.
Bu dörtlük aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Nazım Hikmet
 • Âşık Veysel
 • Köroğlu
 • Oktay Rifat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDCAADDBDBDCAACDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler