Türk Edebiyatı 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metin türlerinden biridir?

 • Öne sürülen düşünce inandırıcı biçimde geliştirilmeli ve kanıtlanmalıdır.
 • Eleştiri
 • Mektup
 • Gezi yazısı
Soru 2

Deneme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilmelidir.
 • Yazar kendisiyle konuşur gibi yazar.
 • Ortaya konulan düşünceler kanıtlanmak zorundadır.
 • Duygu ve düşünceler samimi bir biçimde dile getirilir.
Soru 3

Antartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz başlar. Çok geçmeden penguen sürüleri ilerlemeye başlar. Önlerinde yürümeleri gereken yüzlerce kilometre buzlu yol vardır. Ve onlar bir adımda yalnızca 10 cm ilerleyebilir ve dakikada 120 adım atar.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Geçmişe sıkı sıkıya bağlanmak
 • Felsefi
 • Tarihî
 • Eleştirel
Soru 4

Pişekâr ve Kavuklu hangi tiyatro türünün başkahramanlarıdır?

 • Karagöz
 • Dram
 • Orta oyunu
 • Komedi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri metinleri içinde yer almaz?

 • Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
 • Tiyatro
 • Hikâye
 • Roman
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında olay öykücülüğünün temsilcilerindendir?

 • Ferit Edgü
 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Memduh Şevket Esendal
Soru 7

“Dirse Han Oğlu Boğaç Han” öyküsü aşağıdaki eserlerin hangisinde yer almaktadır?

 • Brezilya’da
 • Kelile ve Dimne
 • Atabetü’l Hakayık
 • Dede Korkut Hikâyeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ulusların ulus oluş aşamasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş manzum hikâyelere verilen addır?

 • Zilli Zarife
 • Hikâye
 • Destan
 • Roman
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısıdır?

 • Kıyam – Tekbirler
 • Masal
 • Deneme
 • Tiyatro
Soru 10

Kuşkusuz bir şiir ana dilindeki güzellikle yüzde yüz bir mükemmellikle başka bir dile çevrilemez ama aslına yaklaşılabilir. Bu da şairin kendi ikliminde yaşayan, kendine ruhça akraba olan sanatçı bir çevirmeni bulmasıyla mümkündür. Bu durumda bile dillerin ses özellikleri farklı olduğu için şiir aynı ahengi, değeri yakalayamaz.
Bu parçada asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aslına bağlı kalınan bir çeviri, övgü toplayabilir.
 • Usta bir çevirmenin elinden çıksa bile şiir başka bir dile tam manasıyla çevrilemez.
 • Bir çevirinin aslına yaklaşması çok zor olsa da imkânsız değildir.
 • Çevirmen, ancak kendisiyle aynı iç dünyasına sahip şairin şiirini çevirdiğinde şiir aslını bulur.
Soru 11

Uygarlıktaki en büyük gelişmeler bilim temeli üzerine oturan, bilimden gücünü alan gelişme ve dönüşmelerdir. Bilim bir yandan teknolojinin yol açtığı maddi gelişme ve dönüşmeleri büyük ölçüde temellendirirken öte yandan da görgü ve kavrayış ufkumuzun gelişmesini, manevi hayatımızın sağlam düşünce temelleri üzerine oturmasını sağlar ve böylelikle de manevi hayatımıza, tinsel yaşam ve yaşantımıza, değer yargılarımıza yön vermeye yarar.
Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Öne sürülen düşünce inandırıcı biçimde geliştirilmeli ve kanıtlanmalıdır.
 • röportaj
 • Makale
 • Eleştiri
Soru 12

Bir eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla inceleme sonucu yazılan yazıdır. Eserin iyi ve zayıf yönleri birlikte ele alınır. Peşin yargılardan kaçınılır.
Bu parçada özellikleri verilen öğretici metin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haldun Taner, Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi bir şekilde yazdı.
 • Eleştiri
 • Deneme
 • Köşe yazısı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hun destanıdır?

 • Aziz Nesin, toplum hayatının aksayan yönlerini, olayları, tipleri gülünç gösteren bir mizah üslubuyla anlattı.
 • Oğuz Kağan
 • Türeyiş
 • Alp Er Tunga
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “kahraman anlatıcının bakış açısı” ile yazılmıştır?

 • Balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açmış akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm.
 • Cephe yarılınca o kargaşa içinde taburlarından ayrı düşmüş ve buna gerçekten çok üzülmüşlerdi.
 • Yüzbaşı,silahlarının şerefini sonuna kadar korumaya kararlı sahici askerler olduğunu görünce içten içe sevindi.
 • Davet günü, Keloğlan’ın başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmemiş.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî türlerden biridir?

 • Turan Oflazoğlu
 • Roman
 • Hikâye
 • Masal
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yazdığı denemelerle tanınmış yazarlardan biri değildir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar 29
 • Cevdet Kudret
 • Suut Kemal Yetkin
 • Sait Faik Abasıyanık
Soru 17

• Konu sınırlaması yoktur.
• Genelde sanat, bilim, edebiyat, felsefe gibi konularda yazılır.
• Fıkra uzunluğunda olur.
Bu özellikler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

 • Gezi Yazısı
 • Anı
 • Biyografi
 • Deneme
Soru 18

Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başlarından geçen olayları anlatan eserlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zilli Zarife
 • Öykü
 • Şiir
 • Tiyatro
Soru 19

Çanakkale – Gelibolu savaşlarının en kanlı sahneleri, hiç şüphe yok ki Arıburnu Anafartalar Cephesi’nde geçer. Mustafa Kemal Çanakkale Harpleri’ne, 19. Tümen Kumandanı Mustafa Kemal olarak katılır.
Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Tarihî metin
 • Felsefi metin
 • Bilimsel metin
 • Betimleyici metin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı eserler ile göstermeye bağlı eserler arasındaki benzerliklerden biri değildir?

 • Bir olay çevresinde gelişmeleri
 • Olayların belirli bir zaman diliminde geçmesi
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin bulunması
 • Eserlerdeki olayların dekor, ışık, ses, aksesuarlar sayesinde gerçek hayatta oluyormuş gibi canlandırılmaları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCACABDCCBCBBAADDAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler