GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 3 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri kronolojik bir sırayla inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Felsefe
 • B) Filoloji
 • C) Öfke
 • D) Edebiyat Tarihi
SORU 2

Halk edebiyatındaki “koşma” nın ilk biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sagu
 • B) Sav
 • C) Koşuk
 • D) Şarkı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünün Türk diline etkilerinden biridir?

 • A) Millî değerlerin büyük ölçüde korunması
 • B) Arapça ve Farsçadan çok sayıda sözcük alınması
 • C) Uygur alfabesinin kullanılmaya başlanması
 • D) Latin alfabesine dayanan Türk alfabesine geçilmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden değildir?

 • A) Fecriati Edebiyatı
 • B) Tanzimat edebiyatı
 • C) Anonim halk edebiyatı
 • D) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
SORU 5

Alp Er Tunga öldü mü
Geçici dünya kaldı mı
Felek öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır

Bu dörtlükte soru sorma sanatından faydalanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Alp Er Tunga’nın ölümü hakkında bilgi almak
 • B) Soru sorarak olanlardan habersiz olduğunu göstermek
 • C) Ölüm karşısındaki şaşkınlık duygusunu kuvvetlendirmek
 • D) Gelişmeleri sırasıyla öğrenmek
SORU 6

Yoksul kişi eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz. Varlıklı kişi ise en güzel şeylerde bile kusur bulur, çekinmeden her şeyi söyler.
Bu parçada anlatılanları özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açın uykusu gelmez.
 • B) Aç kurt yavrusunu yer.
 • C) Aç karın katık istemez.
 • D) Aç ne yemez, tok ne demez.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

 • A) Sagu
 • B) Mani
 • C) Koşuk
 • D) Destan
SORU 8

Keldi esin esneyü (Yel eserek geldi)
Kadga tükel üzneyü (Tıpkı tipiye benziyor)
Kirdi budun kasnayu (İnsanlar üşüyerek ürperiyor)
Kara bulıt kükreşir (Kara bulut kükreşir)

Bu koşuk parçasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aşk
 • B) Tabiat
 • C) Özlem
 • D) Kahramanlık
SORU 9

Aşağıdaki destan - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Ökkeşin Destanı - Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • B) Bozkurtların Destanı - N. Y. Gençosmanoğlu
 • C) Kolları Bağlı Odysseus - Melih Cevdet Anday
 • D) Sakarya Meydan Savaşı - Ceyhun Atuf Kansu
SORU 10

Türk ulusunun uzun geçmişi boyunca biriktirdiği hayat deneyimlerini içeren özlü sözlerin İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi’ndeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sagu
 • B) Koşuk
 • C) Sav
 • D) Risale
SORU 11

Gılgamış destanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Uygur Türklerine ait bir destandır.
 • B) Akad dilinde yazılmıştır.
 • C) İÖ 3 binlerde Mezopotamya’da doğmuş ve bilinen en eski destandır.
 • D) Ölümsüzlük otunu arayan Gılgamış ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk boyları arasında eski Türk şairlerine verilen isimlerden değildir?

 • A) Ozan
 • B) Şaman
 • C) kopuz
 • D) Baksı
SORU 13

Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Odysseia
 • B) Su
 • C) Gılgamış
 • D) Siyenpi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden sayılamaz?

 • A) Yabancı etkilerden uzak, yerli bir edebiyattır.
 • B) Nazım birimi dörtlüktür.
 • C) Sade bir dili olan eserlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • D) Eserlerde soyut ve dinsel konular işlenmiştir. 29
SORU 15

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sözlü ve yazılı olmak üzere iki koldan gelişmiştir.
 • B) Orta Asya coğrafyasındaki bir dönemdir.
 • C) Başlangıcı kesin tarihlerle belirlenememektedir.
 • D) 13 . yüzyıla kadar süren bir dönemdir.
SORU 16

Eski Türkler ________ isimli sazla şiirler söylemişlerdir.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlede verilen bilgi doğru olur?

 • A) Cura
 • B) kopuz
 • C) Tar
 • D) Bağlama
SORU 17

Orhun Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Tarihte “Türk” sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.
 • B) Bilge Kağan’ın hükümdarlığı sırasında dikilmiş yazıtlardır.
 • C) Yazıtlarda Türkçe söz dizimi günümüzdeki şekliyle özne tümleç yüklem biçimindedir.
 • D) Yazıtlar ilk olarak Hüseyin Namık Orkun tarafından çözülerek okunmuştur.
SORU 18

Türkler, Uygur alfabesinden sonra aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • A) Latin
 • B) Göktürk
 • C) Arap
 • D) Kiril
SORU 19

Türkçenin zenginliğini ve benzersiz anlatım gücünü ortaya koyan eserlerden biri olan Göktürk (Orhun) Yazıtları’nın metnini çözerek okuyan ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) W. Thomsen
 • B) Homeros
 • C) W. Banq
 • D) G. Doerfer
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında göz önünde bulundurulmamıştır?

 • A) Toplum psikolojisi
 • B) Kültür farklılaşması
 • C) Dil anlayışı
 • D) Dinî hayat
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCCDBBACACADDBDCAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?