Türk Edebiyatı 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri kronolojik bir sırayla inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felsefe
 • Filoloji
 • Öfke
 • Edebiyat Tarihi
Soru 2

Halk edebiyatındaki “koşma” nın ilk biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sagu
 • Sav
 • Koşuk
 • Şarkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünün Türk diline etkilerinden biridir?

 • Millî değerlerin büyük ölçüde korunması
 • Arapça ve Farsçadan çok sayıda sözcük alınması
 • Uygur alfabesinin kullanılmaya başlanması
 • Latin alfabesine dayanan Türk alfabesine geçilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden değildir?

 • Fecriati Edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Anonim halk edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Soru 5

Alp Er Tunga öldü mü
Geçici dünya kaldı mı
Felek öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır

Bu dörtlükte soru sorma sanatından faydalanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alp Er Tunga’nın ölümü hakkında bilgi almak
 • Soru sorarak olanlardan habersiz olduğunu göstermek
 • Ölüm karşısındaki şaşkınlık duygusunu kuvvetlendirmek
 • Gelişmeleri sırasıyla öğrenmek
REKLAM
Soru 6

Yoksul kişi eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz. Varlıklı kişi ise en güzel şeylerde bile kusur bulur, çekinmeden her şeyi söyler.
Bu parçada anlatılanları özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açın uykusu gelmez.
 • Aç kurt yavrusunu yer.
 • Aç karın katık istemez.
 • Aç ne yemez, tok ne demez.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

 • Sagu
 • Mâni
 • Koşuk
 • Destan
Soru 8

Keldi esin esneyü (Yel eserek geldi)
Kadga tükel üzneyü (Tıpkı tipiye benziyor)
Kirdi budun kasnayu (İnsanlar üşüyerek ürperiyor)
Kara bulıt kükreşir (Kara bulut kükreşir)

Bu koşuk parçasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Tabiat
 • Özlem
 • Kahramanlık
Soru 9

Aşağıdaki destan - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ökkeşin Destanı - Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Bozkurtların Destanı - N. Y. Gençosmanoğlu
 • Kolları Bağlı Odysseus - Melih Cevdet Anday
 • Sakarya Meydan Savaşı - Ceyhun Atuf Kansu
Soru 10

Türk ulusunun uzun geçmişi boyunca biriktirdiği hayat deneyimlerini içeren özlü sözlerin İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi’ndeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sagu
 • Koşuk
 • Sav
 • Risale
Soru 11

Gılgamış destanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Uygur Türklerine ait bir destandır.
 • Akad dilinde yazılmıştır.
 • İÖ 3 binlerde Mezopotamya’da doğmuş ve bilinen en eski destandır.
 • Ölümsüzlük otunu arayan Gılgamış ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk boyları arasında eski Türk şairlerine verilen isimlerden değildir?

 • Ozan
 • Şaman
 • kopuz
 • Baksı
Soru 13

Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Odysseia
 • Su
 • Gılgamış
 • Siyenpi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden sayılamaz?

 • Yabancı etkilerden uzak, yerli bir edebiyattır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Sade bir dili olan eserlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Eserlerde soyut ve dinsel konular işlenmiştir. 29
Soru 15

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sözlü ve yazılı olmak üzere iki koldan gelişmiştir.
 • Orta Asya coğrafyasındaki bir dönemdir.
 • Başlangıcı kesin tarihlerle belirlenememektedir.
 • 13 . yüzyıla kadar süren bir dönemdir.
Soru 16

Eski Türkler ________ isimli sazla şiirler söylemişlerdir.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlede verilen bilgi doğru olur?

 • Cura
 • kopuz
 • Tar
 • Bağlama
Soru 17

Orhun Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tarihte “Türk” sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.
 • Bilge Kağan’ın hükümdarlığı sırasında dikilmiş yazıtlardır.
 • Yazıtlarda Türkçe söz dizimi günümüzdeki şekliyle özne tümleç yüklem biçimindedir.
 • Yazıtlar ilk olarak Hüseyin Namık Orkun tarafından çözülerek okunmuştur.
Soru 18

Türkler, Uygur alfabesinden sonra aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • Latin
 • Göktürk
 • Arap
 • Kiril
Soru 19

Türkçenin zenginliğini ve benzersiz anlatım gücünü ortaya koyan eserlerden biri olan Göktürk (Orhun) Yazıtları’nın metnini çözerek okuyan ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • W. Thomsen
 • Homeros
 • W. Banq
 • G. Doerfer
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında göz önünde bulundurulmamıştır?

 • Toplum psikolojisi
 • Kültür farklılaşması
 • Dil anlayışı
 • Dinî hayat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBCCDBBACACADDBDCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler