GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 7 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkra (köşe yazısı) türünün özelliklerinden biri değildir?

 • A) Gazete ve dergi yazısıdır.
 • B) Güncel konularda yazılır.
 • C) Olayların akışı karşısında çok değişik konulara değinilir.
 • D) Bilimsel gerçekleri ortaya koyar.
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde fıkra ile makale karşılaştırmasında yanlışlık yapılmıştır?

 • A) İkisi de dergi ve gazete yazısıdır.
 • B) İkisi de bilimsel gerçekleri ortaya koyar.
 • C) Fıkra makaleye göre daha kısa bir yazı türüdür.
 • D) Fıkra makaleye göre daha samimi bir dille yazılır.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir?

 • A) Anlatım yalın ve yoğun olmalıdır.
 • B) Söz oyunlarına başvurulmalıdır.
 • C) Öne sürülen düşünce inandırıcı biçimde geliştirilmeli ve kanıtlanmalıdır.
 • D) Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilmelidir.
SORU 4

Aşağıdaki yazın türlerinden hangisinin oluşumunda anı türünden en az yararlanılmıştır?

 • A) Gezi yazısı
 • B) Günlük
 • C) Otobiyografi
 • D) Deneme
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in oyunlarından biri değildir?

 • A) Zilli Zarife
 • B) Bekçi Murtaza
 • C) Keşanlı Ali Destanı
 • D) Fazilet Eczanesi
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

 • A) Kemal Tahir’in özelliği sosyal konuları tarihî plan içinde ele almasıdır.
 • B) Tarık Buğra, insanı kendi bireyselliği ve kişiliği içinde yer alır.
 • C) Haldun Taner, Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi bir şekilde yazdı.
 • D) Aziz Nesin, toplum hayatının aksayan yönlerini, olayları, tipleri gülünç gösteren bir mizah üslubuyla anlattı.
SORU 7

1950’den sonra yeni arayışlara yönelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar gibi şairlerin başlattığı bir akımdır. Anlamda kapalılık, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışı savunuldu ve 1965’e kadar sürdü.
Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İkinci Yeni
 • B) Sembolistler
 • C) Toplumcular
 • D) Mavi Akımcılar
SORU 8

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk şiirinde büyük değişiklikler görüldü.
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ömer Bedrettin Uşaklı şiirlerinde en çok deniz temasını işledi.
 • B) Cahit Sıtkı Tarancı iyimser umut dolu, mücadeleci şiirleri edebiyatımıza armağan etti.
 • C) Necip Fazıl Kısakürek içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini verdi.
 • D) Ahmet Hamdi Tanpınar ölüm, sonsuzluk, zaman, rüya, hülya gibi konuları şiirlerinde işledi.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden biri değildir?

 • A) Yalın bir dil kullanmak
 • B) Günlük konuları ele almak
 • C) Süsten uzak bir anlatımı tercih etmek
 • D) Ölçülü, uyaklı bir şiir dili oluşturmak
SORU 10

Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Oğuz Atay - Yusuf Atılgan
 • B) Yaşar Kemal - Kemal Tahir
 • C) Orhan Pamuk - Attila İlhan
 • D) Peyami Safa - Ahmet Hamdi Tanpınar
SORU 11

Aşağıdaki eser → yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • A) Kitabü’l – Harac →ž Ebu Yusuf
 • B) Kitabü’l – Meğazi ž → İbn Sa’d
 • C) Kitabü’t – Tabakat →ž İbn İshak
 • D) Tarihu’l – Umem ve’l – Mülûk ž→ Belâzuri
SORU 12

“Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyunu aşağıdaki yazarların hangisine aittir?

 • A) Tedavinin önemine
 • B) Ahmet Kutsi Tecer
 • C) Musahipzade Celâl
 • D) Necip Fazıl Kısakürek
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun bir üyesi değildir?

 • A) Cevdet Kudret Solok
 • B) Yaşar Nabi Nayır
 • C) Melih Cevdet Anday
 • D) Kenan Hulusi Koray
SORU 14

Bireyin öne alındığı, ruh çözümlemelerine dayalı romanı geliştiren, “Yalnızız” adlı romanın da yazarı olan Cumhuriyet Dönemi sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cahit Sıtkı Tarancı
 • B) Halikarnas Balıkçısı
 • C) Peyami Safa
 • D) Rıfat Ilgaz
SORU 15

Aşağıdaki romanlardan hangisinin konusu Kurtuluş Savaşı değildir?

 • A) Tutunamayanlar
 • B) Küçük Ağa
 • C) Ateşten Gömlek
 • D) Yaban
SORU 16

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hece şiirinin gelişmesinde etkili olmamıştır?

 • A) Ahmet Muhip Dıranas
 • B) Necip Fazıl Kısakürek
 • C) Cahit Sıtkı Tarancı
 • D) Garip hareketi
SORU 17

Burası bir türbe değil de âdeta aşk tapınağı. Sevdalılar gelip bu anıt kabirin eşiğine yüz sürüyorlar. Zaten Şahı Cihan da karısına yaptırdığı bu türbeye bakıp bakıp: “Bir günahkâr buraya sığındığında tüm günahlarından arınır. Bu yapıtın görünüşü kalbe ağlama verir. Ama bu rahatlatıcı bir ağlamadır. Güneş ve ay bu yapıta baktığında gözyaşı döker.” diyor. Taç Mahal’in böylesine tavaf edilen bir anıt kabir olmasına mimari güzelliğinden çok, salt bu benzersiz aşk hikâyesi, bu şiirli tarihi bile yeter. Taç Mahal’i ayaküstü görüp geçmek yetmez.
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • A) Gezi
 • B) Günlük
 • C) Sohbet
 • D) Makale
SORU 18

“Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Denizaşırı” gibi eserleriyle gezi türünde eser vermiş sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sadri Ertem
 • B) Falih Rıfkı Atay
 • C) Cenap Şahabettin
 • D) Faik Sabri Duran
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • A) Köşebaşı
 • B) Anayurt Oteli
 • C) Fatih-Harbiye
 • D) Yaprak Dökümü
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme yazarlarından biridir?

 • A) Ahmet Rasim
 • B) Garip hareketi
 • C) Nurullah Ataç
 • D) Cenap Şahabettin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBBDBCABDBADCCADABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?