Türk Edebiyatı 8 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Millî Edebiyat akımının etkisindeki şairlerdendir. Şiirlerinde Anadolu kaynağına ulaşma yolunu “Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür.” dizeleriyle vurgulamıştır. Folklor araştırmalarıyla da tanınmıştır.
Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enis Behiç Koryürek
 • Zeki Ömer Defne
 • Melih Cevdet Anday
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hece ölçüsü ile yazılan uyaklı şiirlerdir.
 • İki dizelik beyitler hâlinde yazılan şiirlerdir.
 • Aşk, doğa, ölüm, özlem, yiğitlik, din en çok işlenen temalardır.
 • Geniş halk yığınlarının özlemini, sevgisini, sevinç ve acılarını dile getiren şiirlerdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçi çizgide eser veren yazarlardan değildir?

 • İlhan Tarus
 • Kemal Bilbaşar
 • Orhan Kemal
 • Peyami Safa
Soru 4

Dokumada çalışan kızların günleri naylon iplik, ucuz keten emeğin, alın terinin ve aşkın kanı damlar kirpiklerinden
Refik Durbaş
Dokuma tezgâhlarında çalışan kızların hayatlarını anlatan bu şiir edebiyatımızdaki hangi anlayışın özelliklerini yansıtır?

 • Garipçiler
 • İkinci Yeni
 • Toplumcu Şiir
 • Millî Edebiyat
Soru 5

Mehmet Emin Yurdakul’un memleket romantizminden ve Mehmet Âkif’in millî, acılar dolusu Kurtuluşşiirlerinden sonra Anadolu’ya var gücüyle açılan şairimizdir. Memleket sevgisini, Anadolu’yu ve bireysel konuları işlemiştir. “Han Duvarları” meşhur şiirlerindendir.
Bu parçada kendisinden bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Melih Cevdet Anday
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
REKLAM
Soru 6

İçe dönük, maneviyatçı, bireysel bir şiirin başarılı örneklerini veren ünlü “Kaldırımlar” şiirinin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Behçet Necatigil
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden değildir?

 • Gülmeceden, şaşırtmadan yararlanmak
 • Ölçü, uyak ve biçimsel kalıpları kırmak
 • Günlük hayatın sorunlarını dile getirmek
 • Yalın bir dil yerine süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil kullanmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanlarından biri değildir?

 • Çalıkuşu
 • Hüküm Gecesi
 • Sodom ve Gomore
 • Kiralık Konak
Soru 9

Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, aslolan üründür anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler, şiirin gözde ögeleri olur. Haydar Ergülen, Şavkar Altınel, Lâle Müldür, Sunay Akın bu dönemin önde gelen isimlerindendir.
Bu parçada anlatılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yedi Meşaleciler
 • İkinci Yeni Dönemi
 • 1980 sonrası şiiri
 • Toplumcu Şiir
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir?

 • Bireyci bir şiir anlayışına sahip olmak
 • Yaşama sevincini ve yaşama hakkını işlemek
 • Gülmeceden ve şaşırtmacadan yararlanmak
 • Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dil geliştirmek
Soru 11

Aşağıdaki eser → arda gelişen yeni şiirin temsilcilerinden biri değildir?

 • Divan → Turgut Uyar
 • Türkiye Şarkısı → İlhan Berk
 • Uçurumda Açan → Cemal Süreyya
 • Kendi Gök Kubbemiz → Ece Ayhan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 • Şiirin düz yazıya yaklaştırılması
 • Şehirli kimliğinin ön planda olması
 • Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilmesi
 • Millî Edebiyat akımının etkisiyle sadece hece ölçüsünün kullanılması
Soru 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya aittir?

 • Şiirin düz yazıya yaklaştırılması
 • Şehirli kimliğinin ön planda olması
 • Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilmesi
 • Millî Edebiyat akımının etkisiyle sadece hece ölçüsünün kullanılması
REKLAM
Soru 14

Halk şiiri geleneğine sıkı sıkıya bağlı şairin şiirlerinin çoğu bestelenmiş ve “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.
Bu parçada sözü edilen halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutlu Olmak Varken
 • Otuz Beş Yaş
 • Han Duvarları
 • Yeşil Çağ
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Yedi Meşaleciler’’ topluluğunun bir üyesi değildir?

 • Şeref Taşlıova
 • Âşık Veysel
 • Karacaoğlan
 • Yaşar Reyhani
Soru 16

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • Köşebaşı
 • Anayurt Oteli
 • Fatih-Harbiye
 • Yaprak Dökümü
Soru 17

1923-1940 yıllarında kişiliğini bulan şairlerin önemli bir bölümü eserlerinde yurdu sevme, tanıtma ve kalkınmaya yönelik “memleketçi” bir çaba içindedirler.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi böyle bir çaba gösterilerek yazılmamıştır?

 • Kuyucaklı Yusuf
 • Kara Kitap
 • Tutunamayanlar
 • Kocaoğlan
Soru 18

Millî Edebiyat Dönemi’nde hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kar (Ahmet Muhip Dıranas)
 • Bingöl Çobanları (Kemalettin Kamu)
 • Çoban Çeşmesi (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 • Halay Çeken Kızlar (Ahmet Kutsi Tecer)
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Memleket Hikâyeleri” adlı eserin yazarıdır?

 • Tomris Uyar
 • Nezihe Meriç
 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın sorumluluğu vurgulanmıştır?


  Notice: Undefined index: cevap in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCACDACADDDBBAACBI
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler