GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

I. Hipotez tekrar gözden geçirilir ve gerekli ise hipotez değiştirilir.
II. Deney sonuçları raporlanarak bilim çevresine duyurulur.
III. Yeni gözlem, deney veya araştırmalar yapılır.
Verilerini analiz eden bilim insanı, verilerin hipotezi ile çeliştiği çıkarımına ulaşıyorsa yukarıdakilerden hangilerini yapması gerekir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 2

“Gübre kullanıldığında bitkiler daha fazla büyümektedir” hipotezini test etmek isteyen bilim insanı yukarıdaki özdeş düzenekler ile kontrollü deneyi hazırlıyor. 24 saatte bir büyüme miktarını ölçüyor.
Bu kontrollü deneyin bağımlı değişkeni hangisidir?

 • Su miktarı
 • Toprak çeşidi
 • Gübre miktarındaki değişimler
 • Bitkideki büyüme ölçümleri
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi organik besin monomerlerinin parçalanması ile bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması sürecidir?

 • Kemosentez
 • Fotosentez
 • Solunum
 • Terleme
SORU 4

I. Fotosentez
II. Solunum
III. Beslenme
Yukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 5

I. DNA
II. RNA
III. ATP
Yukarıda verilenlerin hangilerinin yapısındaki şeker 5 C’lu riboz şekeridir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

Aşağıdaki polisakkaritlerden hangisi suda çözünür?

 • Nişasta
 • Glikojen
 • Selüloz
 • Kitin
SORU 7

• Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.
• Bitkisel dokularda bulunmaz.
• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.
Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir?

 • Omega 6
 • Kolesterol
 • Zeytin yağı
 • Ayçiçek yağı
SORU 8

Amino asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanların üretemediği 8 çeşit amino asite, temel aminoasit denir.
 • Bütün amino asitler bitkiler tarafından sentezlenebilir.
 • Bilinen 20 çeşit amino asitin hiçbiri insan hücrelerince üretilemez
 • Amino asit çeşitliliği yapısındaki radikal grup değişkenliği ile oluşur.
SORU 9

Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi çevresel faktörler etkisi ile proteinlerin yapısının bozulmasına ne ad verilir?

 • Hidroliz
 • Dehidrasyon
 • Sentez
 • Denatürasyon
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi A vitaminin özelliği değildir?

 • Görme pigmentlerinin yapısına katılır.
 • İnsanların kalın bağırsağındaki bakteriler tarafından da sentezlenir.
 • Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek rahatsızlıkları görülür.
 • Besinlerden provitamin olarak vücuda alındıktan sonra karaciğerde A vitaminine dönüştürülür.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin çalışmasını yavaşlatan veya durduran inhibitör maddelerden değildir?

 • Su
 • Civa
 • Kurşun
 • Siyanür
SORU 12

Adenin deoksiribo nükleotitinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Adenin
 • Deoksiriboz
 • Fosforik asit
 • Riboz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisinde DNA ve RNA birlikte bulunmaz?

 • Virüs
 • Bakteri
 • Bitki hücresi
 • Hayvan hücresi
SORU 14

ATP’nin yapısında numaralar ile gösterilen hangi bağlar, yüksek enerjili fosfat bağıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik tepkimedir?

 • Biyosentez reaksiyonları
 • Oksijensiz solunum
 • Kas kasılması
 • Sinirsel iletim
SORU 16

Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

 • Ribozom
 • Lizozom
 • Mitokondri
 • Kloroplast
SORU 17

Kofullar, aşağıdaki hücre organellerinin hangisinden meydana gelemez?

 • Endoplazmik retikulum
 • Çekirdek zarı
 • Sentrozom
 • Golgi aygıtı
SORU 18

Mitokondri ve kloroplastta ortak olarak bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • DNA
 • RNA
 • Ribozom
 • Klorofil
SORU 19

II. Çekirdek sıvısı
III. Çekirdek zarı
Yukarıdaki çekirdeğe ait yapıların hangilerinde bol miktarda RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisinin artması difüzyon hızının azalmasına neden olur?

 • Ortam sıcaklığı
 • İki ortam arasındaki yoğunluk farkı
 • Hücre zarındaki porların sayısı
 • Difüzyon olan molekülün büyüklüğü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBCBBCDBADACBACDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler