GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

I. Yarasanın kanadı
II. Kelebeğin kanadı
III. Balinanın yüzgeci
IV. İnsanın kolu
Yukarıdaki yapılardan hangileri birbirleriyle homolog organdır?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) I, III ve IV
SORU 2

Aynı şubeye ait olan iki canlının, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisi kesinlikle aynıdır?

 • A) Aile
 • B) Âlem
 • C) Sınıf
 • D) Takım
SORU 3

Aşağıdaki canlı alemlerinden hangisi Eukarya (ökaryotlar) Domain (domein) içerisinde değildir?

 • A) Arkeler
 • B) Protistler
 • C) Bitkiler
 • D) Mantarlar
SORU 4

Bozulan bir konservenin, üst bölümünde bakterilerin çok sayıda bulunduğu fakat konservenin dip kısımlarında bakteri bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bu bakteriler oksijen kullanma durumlarına göre aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A) Zorunlu anaerob
 • B) Zorunlu aerob
 • C) Geçici aerob
 • D) Geçici anaerob
SORU 5

Genellikle oksijence fakir olan bataklıklarda, pis sularda, çöplüklerde, çürümekte olan maddeler ile beslenen ve pis suların arıtımında kullanılan arkeler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Soğuk seven arkeler
 • B) Aşırı tuzcullar
 • C) Aşırı termofiller
 • D) Metanojenik arkeler
SORU 6

Aşağıdaki canlılardan hangisi protistaların kamçılılar grubundadır?

 • A) Amip
 • B) Paramesyum
 • C) Öglena
 • D) Plazmodyum
SORU 7

Mantarlar aşağıdaki özelliklerin hangisi ile bitkilere benzerler?

 • A) Plastitlerinin olmaması
 • B) Glikojen depolamaları
 • C) Heterotrof yaşamaları
 • D) Sporla çoğalmaları
SORU 8

I. Küf mantarları
II. Maya mantarları
III. Şapkalı mantarlar
Yukarıdakilerden hangileri hifsi yapı bulundurmayan, tek hücreli mantarlardır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi damarlı tohumsuz bitkiler grubundadır?

 • A) Ciğer otları
 • B) Boynuzlu ciğer otları
 • C) Eğrelti otları
 • D) Kara yosunları
SORU 10

Eklem bacaklılarda aşağıdaki solunum tiplerinden hangisi görülmez?

 • A) Trake
 • B) Kitapsı akciğer
 • C) Deri
 • D) Solungaç
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kemikli balıktır?

 • A) Güneyde ve kuzeyde kıyıya paralel uzanan sıra dağların olması
 • B) Ortalama yıllık yağışın bölgelere göre farklılık göstermesi
 • C) Denizhıyarı
 • D) Denizkestanesi
SORU 12

Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu görülen omurgalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Balıklar
 • B) Kurbağalar
 • C) Kuşlar
 • D) Sürüngenler
SORU 13

Aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru anne sütü ile beslenmez?

 • A) İnsan
 • B) Balina
 • C) Kanguru
 • D) Penguen
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin endemik ağaç türlerinden değildir?

 • A) Toros sediri
 • B) Sığla ağacı
 • C) İspir meşesi
 • D) Datça hurması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A) Petrol ürünleri
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Ağır metaller
 • D) Radyoaktif bileşenler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması gürültü kirliliğini önlemeye yöneliktir?

 • A) Düğünlerin kapalı ve ses yalıtımlı mekanlarda yapılması
 • B) Trafikte selamlaşmak için korna çalınması
 • C) Evlerdeki bakım ve onarım işlerinin gece yapılması
 • D) Pazarlarda bağırarak satış yapılması
SORU 17

Işık kirliliğinin olduğu yerlerde, fazla ışığa maruz kalan bitkilerde aşağıdakilerden hangisi görülür?

 • A) Klorofil miktarında artma
 • B) Erken çiçeklenme
 • C) Solunumun azalması
 • D) Kütikula ve hücre çeperinde incelme
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi trans yağdır?

 • A) Tereyağ
 • B) Kuyruk yağı
 • C) Margarin
 • D) Zeytin yağı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi gıda üretiminde kullanılan sentetik tatlandırıcılardandır?

 • A) Glukoz
 • B) Fruktoz
 • C) Sukroz
 • D) Aspartam
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun nedenlerinden birisi değildir?

 • A) Su
 • B) Çığ
 • C) Güneş
 • D) Rüzgâr
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBAADCDBCCABDABABCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler