GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi mitozun metafaz evresi ile ilgili değildir?

 • A) Mitozun ilk evresidir.
 • B) Çekirdek zarı iyice parçalanır.
 • C) Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.
 • D) Kromozomlar ekvator düzlemine dizilir.
SORU 2

2n = 4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sonucunda oluşacak yavru hücrenin kromozom sayısı ne kadardır?

 • A) n = 2
 • B) n = 4
 • C) 2n = 2
 • D) 2n = 4
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi mitoz sonucunda oluşan yavru hücrede ana hücreden farklıdır?

 • A) DNA miktarı
 • B) Genetik yapısı
 • C) Sitoplazma miktarı
 • D) Kromozom sayısı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalığının oluşumuna neden olmaz?

 • A) Sigara ve alkol kullanımı
 • B) Güneş ışınlarının uzun süreli etkisi
 • C) Sağlıklı ve dengeli beslenme
 • D) Virüslerin neden olduğu hastalıklara yakalanma
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi yöntemini tanımlamaktadır?

 • A) Kanserli dokulara yüksek enerjili ışın verilmesi.
 • B) İlaç tedavisi uygulayarak kanserli hücrelerin bölünmesinin önlenmesi.
 • C) Kanser hastasının sağlıklı besinlerle dengeli beslenmesi.
 • D) Kanserin teşhis edilmesinden sonra, alkol ve sigara kullanımının bırakılması.
SORU 6

Prokaryot hücre tipine sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre tipine sahip amip, paramesyum ve öglena gibi protistlerdeki eşeysiz üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bölünerek üreme
 • B) Tomurcuklanma
 • C) Sporla üreme
 • D) Vejetatif üreme
SORU 7

I. Besin sıkıntısı
II. pH oranındaki değişiklikler
III. Metabolizma atıklarının birikmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin üremesini sınırlar?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla eşeysiz üremeye örnektir?

 • A) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
 • B) İki eşit parçaya bölünen planaryada her bir parçanın kendini tamamlaması
 • C) İnsanda kırılan kemiğin onarılması
 • D) Denizyıldızının kopan kolunu yenilemesi
SORU 9

Aşağıdaki bitki üreme örneklerinin hangisinde kalıtsal olarak ataya tıpa tıp benzemeyen yeni bireyler oluşabilir?

 • A) Patatesteki yumru gövdenin göz (nodyum) bulunan kısımlarından oluşacak yeni bitkilerde.
 • B) Afrika menekşesinden alınan yaprağın köklendirilmesi ile oluşacak bireyde.
 • C) Fasulye tohumunun çimlendirilmesi ile elde edilecek bireyde.
 • D) Çilekte sününücü gövde ile oluşacak bireylerde.
SORU 10

Mayoz bölünmenin profaz I evresindeki cross-over ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • A) Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça alışverişidir.
 • B) Mayozda cross-over mutlaka gerçekleşmek zorundadır.
 • C) Yeni gen kombinasyonlarının ortaya çıkmasını sağlar.
 • D) Cross-over ile ortaya çıkan durum genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.
SORU 11

Mayoz hücre bölünmesinin gösterildiği bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • A) İnterfazda DNA replikasyonu gerçekleşmiştir.
 • B) Mayoz I’de kromozom sayısı yarıya inmiştir.
 • C) Bölünme sonucunda ana hücrenin DNA miktarı yarıya inmiştir.
 • D) Mayoz I’den sonra tekrar DNA replikasyonu ile DNA miktarı artmıştır.
SORU 12

Aşağıdaki mayozun özelliklerinden hangisi mitoz hücre bölünmesinde de görülür?

 • A) Bir türün bireyleri arasında genetik çeşitliliği sağlaması
 • B) Hücre bölünmesi öncesinde DNA replikasyonunun olması
 • C) Atalarının taşıdığı kromozom takımının yarısına sahip hücrelerin oluşması
 • D) Diploit eşey ana hücresinden haploit kromozomlu üreme hücrelerinin oluşması
SORU 13

Bu şemada K, L, M yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

K -- > L -- > M

 • A) Sperm -- > Yumurta -- > Ziğot
 • B) Yumurta -- > Ziğot -- > Sperm
 • C) Ziğot -- > Sperm -- > Yumurta
 • D) Yumurta -- > Sperm -- > Ziğot
SORU 14

I. İşçi arı
II. Erkek arı
III. Kraliçe arı
Yukarıdaki bireylerden hangileri kısırdır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi partenogenezle üreme örneklerinden birisi değildir?

 • A) İki eşit parçaya bölünen denizyıldızının her bir parçasının gelişerek iki deniz yıldızı oluşturması
 • B) Kamçı kuyruklu kertenkelelerde yumurta oluşurken mayoz II’de yumurta hücresi ile kutup hücresinin çekirdeği kaynaşarak döllenmeksizin diploit bireyin oluşması
 • C) Toplu iğne ucu ile dokunulan kurbağa yumurtasının döllenmiş gibi uyarılıp gelişmesi ile haploit bireylerin oluşması
 • D) Bal arılarında kraliçe arının mayoz bölünme ile oluşturduğu yumurtaların döllenmeden gelişerek haploit (n) kromozomlu erkek arının oluşması
SORU 16

İnsanın dişi üreme sisteminde olgunlaşan yumurta hücresi folikülün yırtılması ile yumurtalıktan atılır ve atılan yumurta kirpikli huni tarafından tutularak yumurta kanalına geçer.
Bu olay menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir?

 • A) Folikül evresi
 • B) Ovulasyon evresi
 • C) Korpus luteum evresi
 • D) Menstruasyon evresi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin yardımcı bezlerinden birisi değildir?

 • A) Prostat bezi
 • B) Seminal kesecik
 • C) Cowper bezi
 • D) Testisler
SORU 18

Bu soru hatalı olduğu için iptal edilmiştir.

 • A) İptal edildi.
 • B) İptal edildi.
 • C) İptal edildi.
 • D) İptal edildi.
SORU 19

Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depo edildiği embriyonik zar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amniyon sıvısı
 • B) Vitellüs kesesi
 • C) Allantoyis
 • D) Koriyon
SORU 20

Hamilelerde döl yatağı kaslarının kasılmasını uyararak, doğum sancısı ile birlikte doğumun gerçekleşmesini sağlayan ve hipofizden salgılanan hormon hangisidir?

 • A) Lüteinleştirici hormon
 • B) Progesteron
 • C) Oksitosin
 • D) Östrojen
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCCAADBCBDBDAABDEBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?