GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlar ile gerçekleşir?

 • A) Solunum
 • B) Aktif taşıma
 • C) Fotosentez
 • D) Kasların kasılması
SORU 2

I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Yukarıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangileri ile fotosentezde ATP sentezlenir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinde kemoototrof bireyler bulunur?

 • A) Hayvanlar
 • B) Bitkiler
 • C) Mantarlar
 • D) Bakteriler
SORU 4

Fotosentez tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak;
I. H2O
II. H2S
III. H2
hangilerinin kullanımında yan ürün olarak oksijen (O2) gazı açığa çıkar?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Fotosentezde havadaki CO2’in bağlanarak glikoz sentezlenmesi işlemi kloroplastların hangi bölümünde gerçekleşir?

 • A) Grana
 • B) Stroma
 • C) Ara lamel
 • D) İç zar
SORU 6

Aşağıdaki görünür ışık renklerinden hangisinde, fotosentez miktarı en düşüktür?

 • A) Mavi
 • B) Yeşil
 • C) Kırmızı
 • D) Mor
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezde görev yapan elektron taşıma sistemi (ETS) molekülü değildir?

 • A) Plastokinon
 • B) Ferrodoksin
 • C) Plastosiyanin
 • D) Oksijen
SORU 8

Nitrit bakterileri, kemosentezde enerji kaynağı olarak aşağıdaki inorganik maddelerden hangisini kullanır?

 • A) Demir
 • B) Kükürt
 • C) Glukagon
 • D) Amonyum
SORU 9

Glikolizde substratların oksidasyonu sırasında moleküllerden ayrılan hidrojenler (elektronlar), aşağıdaki moleküllerden hangisine aktarılır?

 • A) NAD+
 • B) FAD
 • C) Pirüvik asit
 • D) Asetaldehit
SORU 10

Aşağıdaki insana ait vücut hücrelerinden hangisinde laktik asit fermentasyonu görülür?

 • A) Sinir hücresi
 • B) Epitel doku hücresi
 • C) İskelet kası hücresi
 • D) Karaciğer hücresi
SORU 11

I. DNA
II. Klorofil
III. Ribozom
Yukarıdakilerden hangileri kloroplast ve mitokondri organellerinin her ikisinde de ortak bulunan yapılardır?

 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinin oksijenli solunumu ile yıkımında amonyak (NH3) açığa çıkar?

 • A) Amino asit
 • B) Yağ asidi
 • C) Gliserol
 • D) Glikoz
SORU 13

İnsanda aynı göreve sahip olan hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

 • A) Organ
 • B) Doku
 • C) Sistem
 • D) Organizma
SORU 14

I. Uyarılan sinir hücresi sayısı
II. İletilen impuls sayısı
III. Aksiyon potansiyeli
IV. Sinir hücresinde uyartının iletilme hızı
Uyartı şiddetinin artması yukarıdakilerden hangilerinin artmasına neden olur?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) II ve III
 • D) I, II, III ve IV
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi beynin sağ yarım küresinin görevidir?

 • A) Konuşma ve yazma
 • B) Bilimsel yetenek
 • C) Sanat yeteneği
 • D) Düşünme ve mantık
SORU 16

Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pons
 • B) Beyincik
 • C) Talamus
 • D) Hipotalamus
SORU 17

Olayları unutma, tekrar tekrar sorma, zihinsel kapasitede azalma, konuşma bozukluğu, dikkati toparlayamama şeklinde kendini gösterir. Gençlerde de görülebilir, ancak genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.
Bu sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Menenjit
 • B) Epilepsi
 • C) Parkinson
 • D) Alzheimer
SORU 18

Aşağıdaki hipofiz hormonlarından hangisi hipofizin arka lobundan salgılanır?

 • A) Büyüme hormonu (STH)
 • B) Melanosit uyarıcı hormon (MSH)
 • C) Antidiüretik hormon (ADH)
 • D) Tiroit uyarıcı hormon (TSH)
SORU 19

Aşağıdaki duyulardan hangisini algılayan reseptörler alt deride bulunmaz?

 • A) Ağrı
 • B) Işık
 • C) Basınç
 • D) Sıcaklık
SORU 20

Göz küresinin önden arkaya doğru çapının artması veya göz merceğinin normalden daha şişkin olup kırıcılığının fazla olması sonucunda görüntü retinanın önüne düşer ve uzağı iyi görememe sorunu ortaya çıkar.
Bu göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Prespitlik
 • B) Hipermetrop
 • C) Astigmat
 • D) Miyop
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AADABBDDACCABACCDCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?