GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir?

 • A) İç organları korumak
 • B) Mineral depolamak
 • C) Vücudun hareketini sağlamak
 • D) Vücut sıcaklığını düzenlemek
SORU 2

Kasılma sırasında kasta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • A) Kasın boyu kısalır.
 • B) Kasın kalınlığı artar.
 • C) Kasın kütlesi artar.
 • D) Kasın hacmi değişmez.
SORU 3

Çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin miktarı artar?

 • A) Kreatinfosfat
 • B) Glikoz
 • C) Oksijen
 • D) ADP+P
SORU 4

Çocuklarda D vitamini azlığı nedeniyle ortaya çıkar, kalsiyum ve fosfor eksikliğinde görülür. Kemik gelişimi bozukluğuna bağlı olarak vücudu taşıyamayan bacaklarda eğrilmeler olur.
Bu iskelet sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Raşitizm
 • B) Osteoporoz
 • C) Menisküs
 • D) Burkulma
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi insanda sindirime yardımcı organlardandır?

 • A) Mide
 • B) Karaciğer
 • C) İnce bağırsak
 • D) Ağız
SORU 6

Aşağıdaki enzimlerden hangisi yağların sindirimini gerçekleştirir?

 • A) Pepsin
 • B) Laktaz
 • C) Lipaz
 • D) Amilaz
SORU 7

İnce bağırsaktan emilen yağ asidi ve gliserol aşağıdaki bölümlerin hangisinden kan dolaşımına geçer?

 • A) Peke sarnıcı
 • B) Lenf düğümleri
 • C) Kapı toplardamarı
 • D) Sol köprücük altı toplardamarı
SORU 8

Aşağıdaki sindirim sistemi rahatsızlıklarından hangisi mide ve onikiparmak bağırsağının mukozasında yara oluşması durumudur?

 • A) Ülser
 • B) Gastrit
 • C) Ağız mantarları
 • D) Laktoz hassasiyeti
SORU 9

Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalp atış hızını azaltır?

 • A) Adrenalin
 • B) Tiroksin
 • C) Asetilkolin
 • D) Nöradrenalin
SORU 10

Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük kan dolaşımı sistemine aittir?

 • A) Aort
 • B) Doku kılcalları
 • C) Vücut toplardamarı
 • D) Akciğer toplardamarı
SORU 11

Aşağıdaki damarlarda kanın akış hızı en yüksek hangisindedir?

 • A) Atardamar
 • B) Toplardamar
 • C) Kılcal damar
 • D) Lenf damarı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi doku sıvısının artması sonucu oluşan ödeme neden olmaz?

 • A) Kılcal lenf damarlarının tıkanması
 • B) Kan basıncının sürekli düşük olması
 • C) Kanın osmotik basıncının normalden düşük olması
 • D) Doku sıvısının osmotik basıncının artması
SORU 13

Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir?

 • A) Anemi
 • B) Lösemi
 • C) Varis
 • D) Kangren
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ile aktif bağışıklık sağlanır?

 • A) Antikor üretimini sağlayan aşı yapılması
 • B) Annenin hamilelikte plasenta yoluyla çocuğuna antikor aktarması
 • C) Anne sütünde hazır bulunan antikorlar ile bebeğin beslenmesi
 • D) Hasta kişiye hastalık etkeni antikorların serum ile verilmesi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi soluk vermede görülür?

 • A) Diyafram kası kasılır.
 • B) Göğüs boşluğu hacmi artar.
 • C) Kaburgalar arası kaslar gevşer.
 • D) Göğüs boşluğunun iç basıncı düşer.
SORU 16

Denizin derinliklerine inen kişinin kanında sıvı hale geçen azot, hızla yüzeye çıkma durumunda gaz haline dönerek oluşan kabarcıklar ile damarların tıkanmasına neden olur.
Bu solunum sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Astım
 • B) Vurgun
 • C) Tüberküloz (verem)
 • D) Karbonmonoksit zehirlenmesi
SORU 17

Böbrek atardamarı ile böbreğin glomerulus kılcal damar yumağına gelen kandan Bowman kapsülüne doğru aşağıdakilerden hangisi süzülmez?

 • A) Glikoz
 • B) Su
 • C) Üre
 • D) Protein
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinin yoğunluğu böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarı içeriğinde eşittir?

 • A) Kan hücresi
 • B) Vitamin
 • C) Tuz
 • D) Karbondioksit
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir?

 • A) Kuşların görsel ve işitsel sinyaller ile kur yapması
 • B) Örümceklerin ağ örmesi
 • C) Ötücü kuşlarda yavru bakımı
 • D) Martıların çöplüklerde yiyecek araması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir?

 • A) Koşullanma
 • B) Basılanma
 • C) Taklit
 • D) Alışma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDABCDACDABBACBDADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?