GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

I. Karbon
II. Hidrojen
III. Magnezyum
Yukarıda verilen elementlerden hangileri klorofilin yapısında bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

I. Radyo dalgaları
II. X ışınları
III. Mor ötesi ışınları
Yukarıdaki güneş ışınlarından hangileri fazla enerji yüklü olup DNA yapısını bozarak mutasyonlara neden olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

2 mol glikozun glikolizinde aktivasyon enerjisi olarak kaç ATP gereklidir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 4

I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Oksijenli solunumla ATP sentezi yukarıdakilerden hangisi ile olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Glikozun fermantasyonu sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

 • A) Laktik asit
 • B) etil alkol
 • C) Karbondioksit
 • D) Su
SORU 6

Fotosentez tepkimeleri ile 1 molekül glikoz sentezlenebilmesi için kaç molekül CO2 gereklidir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 7

Kas hücrelerinin enerji elde etmek için;
I. ATP
II. Glikoz
III. Kreatin fosfat
maddelerini öncelikli kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I – II – III
 • B) I – III – II
 • C) II – I – III
 • D) II – III – I
SORU 8

Işık enerjisi ile suyun iyonize olarak H+ (hidrojen iyonu) ve OH- (hidroksit iyonu) oluşturulması tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hidroliz
 • B) Fotoliz
 • C) Hidrasyon
 • D) Dehidrasyon
SORU 9

Aşağıdaki ototrof canlılardan hangisi kemosentez ile organik besin sentezleyebilir?

 • A) Bakteriler
 • B) Öglena
 • C) Yeşil bitkiler
 • D) Algler
SORU 10

Fotosentezde 1 molekül glikoz sentezlenebilmesi için karbon tutma reaksiyonlarında gerekli olan ATP ve NADPH + H+ miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

NADPH + H+ -- > ATP

 • A) 6 -- > 18
 • B) 18 -- > 12
 • C) 18 -- > 6
 • D) 12 -- > 18
SORU 11

Fotosentez hızına etki eden faktörlerden hangisi bitkinin genetik özelliklerine bağlıdır?

 • A) Klorofil miktarı
 • B) Işık şiddeti
 • C) CO2 yoğunluğu
 • D) Sıcaklık
SORU 12

Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan enerjiyi elde etmek için aşağıdakilerden hangisini okside etmezler?

 • A) Demir
 • B) Amonyak
 • C) Hidrojen sülfür
 • D) Glikoz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve oksijenli solunumun ortak yönlerinden değildir?

 • A) ATP sentezi
 • B) ATP kullanımı
 • C) Besin sentezi
 • D) ETS kullanımı
SORU 14

I. DNA
II. Klorofil
III. Kloroplast
IV. Endoplazmik Retikulum
Bir bakteri hücresinin fotosentezi gerçekleştirdiği bilindiğine göre, bu bakteri yukarıdaki yapılardan hangilerine kesinlikle sahiptir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
SORU 15

Ökaryot bir hücrede DNA, aşağıdaki hücre bölümlerinden hangisinde bulunmaz?

 • A) Çekirdek
 • B) Kloroplast
 • C) Mitokondri
 • D) Sitoplazma
SORU 16

DNA’yı oluşturan timin nükleotitinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Timin azotlu organik bazı
 • B) Deoksiriboz şekeri
 • C) Fosfat grubu
 • D) Riboz şekeri
SORU 17

DNA’nın
I. ipliğindeki azotlu organik bazların dizilişi:
A – G – C – T – A – T – G
şeklindedir.
Bu DNA molekülünde toplam hidrojen bağ sayısı ne kadardır?

 • A) 7
 • B) 14
 • C) 17
 • D) 21
SORU 18

I. Replikasyon
II. Transkripsiyon
III. Translasyon
Protein sentezinde yukarıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Yukarıdaki transkripsiyon olayında mRNA’daki ikinci kodon hangisidir?

 • A) S T G
 • B) G U S
 • C) G T S
 • D) S T G
SORU 20

599 peptit bağı içeren bir polipeptit zincirinin oluşması için DNA’nın şifre veren ipliğinde en az kaç tane nükleotit olmalıdır?
(Stop kodon hariç)

 • A) 1800
 • B) 1806
 • C) 1812
 • D) 1824
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCDCBBADADCADDCABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?