GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

I. AA
II. Aa
III. aa
Yukarıdaki genotiplerden hangileri bireyin bu karakter bakımından homozigot olduğunu gösterir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

I. kk x Kk
II. Kk x Kk
III. KK x Kk
IV. kk x kk
Yukarıdaki çaprazlamalardan hangisinde oluşacak döllerin genotipik ayrışım oranı, fenotipik ayrışım oranına eşittir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I ve IV
SORU 3

İki karakter bakımından melez olan bezelyeler çaprazlandığında, oluşacak döllerin fenotipik ayrışım oranı nedir?

 • A) Sovyet Rusya
 • B) 1 : 2 : 1
 • C) Almanya
 • D) 1 : 1
SORU 4

ABRh+ kan grubu olan bireyin alyuvarlarının yüzeyinde bulunan antijenler hangileridir?

 • A) A
 • B) A, Rh
 • C) B, Rh
 • D) A, B, Rh
SORU 5

Fenotipte baskın karakterde olan bezelyenin genotipinin ne olduğunu bulabilmek için o karaktere göre aşağıda verilen bireylerden hangisi ile çaprazlanmalıdır?

 • A) Homozigot baskın
 • B) Heterezigot baskın
 • C) Çekinik özellikteki birey
 • D) Kendisi ile
SORU 6

Yukarıdaki soy ağacında 5 numaralı birey 0 kan grubuna sahipse 1 nolu birey aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip olamaz?

 • A) A0
 • B) B0
 • C) AB
 • D) 00
SORU 7

Balık pulluluğu hastası olan bir babanın, kız çocuklarının balık pulluluğu hastası olma olasılığı yüzde kaçtır?

 • A) 0
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 8

Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir dişi ile hasta bir erkeğin çocuklarının renk körü olma olasılığı nedir?

 • A) İhtisab Resmi
 • B) Derbent Resmi
 • C) Umumi İstihlâk Vergisi
 • D) ABD
SORU 9

Aşağıdaki gametlerden hangisi gonozomlarda ayrılmama sonucu oluşmuştur?

 • A) Yunanistan
 • B) Yugoslavya
 • C) Bağlantısızlar
 • D) 22 + O
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi mutasyonlara neden olmaz?

 • A) Radyasyon
 • B) pH değişiklikleri
 • C) Vitaminler
 • D) Sıcaklık artışı
SORU 11

I. Hemofili
II. Albinizm
III. Huntington hastalığı
Yukarıda verilen kalıtsal hastalıklardan hangileri çekinik genlerle ortaya çıkar?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıda kan grupları verilen çiftlerden hangisinde kan uyuşmazlığı görülebilir?

Anne -- > Baba

 • A) Rh+ -- > Rh+
 • B) Rh- -- > Rh+
 • C) ENIAC
 • D) AUSTIN
SORU 13

Kararlı bir popülasyonda baskın genin frekansı 0,8 ise, çekinik genin frekansı kaçtır?

 • A) Genotip
 • B) Fenotip
 • C) Gen havuzu
 • D) Populasyon genetiği
SORU 14

1000 kişilik bir popülasyonda hemofili genin frekansı 0,1 dir.
Bu popülasyonda hemofili erkek bireylerin sayısı ne kadardır?

 • A) 0,2
 • B) 0,4
 • C) 0,6
 • D) 0,8
SORU 15

Hardy-Weinberg kuralına göre aşağıdakilerden hangisi popülasyona ait gen havuzunda gen frekansının değişmesine neden olmaz?

 • A) 20
 • B) 100
 • C) 200
 • D) 400
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi DNA izolasyonunda kullanılan enzimlerden birisi değildir?

 • A) Göç
 • B) Mutasyon
 • C) Rastgele eş seçimi
 • D) Genetik sürüklenme
SORU 17

I. Biyolistik yöntem
II. Eletroporasyon yöntemi
III. Mikroenjeksiyon yöntemi
Yukarıdaki yöntemlerden hangilerinde, hücre veya dokunun üzerine DNA kaplı parçacıklar içeren çok hızlı olan mermi ile ateş edilerek DNA hayvan hücresine aktarılır?

 • A) Ligaz
 • B) Fosfataz
 • C) DNA polimeraz
 • D) Restriksiyon endonükleaz
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik uygulamalardan birisi değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde biyoteknolojide kullanılan vektör araçlarından birisi değildir?

 • A) Ayrıştırıcı mikroorganizmalar aracılığı ile kirli suların arıtılması
 • B) Deterjan üretiminde Loprinuz cinereus mantarından elde edilen enzimin kullanılması
 • C) Özel ortamlarda elde edilen saf mikroorganizma kolonilerinin ilaç yapımında kullanılması
 • D) Akraba evliliklerinden doğacak çocuklarda kalıtsal hastalıkların görülme sıklığının hesaplanması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde biyoteknolojide kullanılan vektör araçlarından birisi değildir?

 • A) Ayrıştırıcı mikroorganizmalar aracılığı ile kirli suların arıtılması
 • B) Deterjan üretiminde Loprinuz cinereus mantarından elde edilen enzimin kullanılması
 • C) Özel ortamlarda elde edilen saf mikroorganizma kolonilerinin ilaç yapımında kullanılması
 • D) Akraba evliliklerinden doğacak çocuklarda kalıtsal hastalıkların görülme sıklığının hesaplanması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDADCCABDCBBCABCAADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?