GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki komutanlardan hangisi Basmacı Hareketi’ne katılmıştır?

 • A) Rauf Orbay
 • B) Enver Paşa
 • C) Fevzi Çakmak
 • D) Kâzım Karabekir
SORU 2

I. Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki hangi devletlerde totaliter rejimler iş başına gelmiştir?

 • A) ABD ve İtalya
 • B) Fransa ve İran
 • C) İtalya ve Almanya
 • D) Fransa ve İngiltere
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda yenen devletlerin yenilen devletlerle imzaladıkları barış antlaşmalarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Avrupa’da kalıcı barışı sağlamışlardır.
 • B) Büyük devletlerin çıkarlarını korumaya yöneliktirler.
 • C) Yenilen devletlere ağır ekonomik yükümlülükler getirmişlerdir.
 • D) Yenilen devletlerin topraklarının küçülmesine neden olmuşlardır.
SORU 4

Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyetinin kurulmasına öncülük eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rusya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) ABD
SORU 5

Bolşeviklerin güçlenmesi için 20. yüzyılın ilk çeyreğinde “Yeni Ekonomik Politika” (Novaya Ekomoniçeskaya Politika – NEP) dönemini başlatan Rus lider, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lenin
 • B) Stalin
 • C) Kruşçev
 • D) Çar II. Nikola
SORU 6

Locarno Antlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisi uluslararası iş birliğine yeniden katılmıştır?

 • A) İtalya
 • B) Almanya
 • C) İspanya
 • D) Hollanda
SORU 7

Japonya; 1933’te Milletler Cemiyetinden, 1934’te de Washington Antlaşması’ndan çekilmekle, aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

 • A) Mançurya’yı işgal etmeyi
 • B) Müttefik Devletler safına geçmeyi
 • C) Mihver Devletler blokunun lideri olmayı
 • D) Asya’daki faaliyetlerinde serbest hareket edebilmeyi
SORU 8

Eylül 1938’de “Hatay Devleti” adını alan sancak, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şam
 • B) İçel
 • C) Kozan
 • D) İskenderun
SORU 9

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin mevcut olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram, aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Nazizm
 • B) Barbarossa
 • C) Hayat Sahası
 • D) Basmacı Hareketi
SORU 10

II. Dünya Savaşı’nın Kuzey Afrika Cephesi’nde karşı karşıya gelen devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) İtalya – İngiltere
 • B) İngiltere – Fransa
 • C) Fransa – Japonya
 • D) Almanya – Sovyet Rusya
SORU 11

II. Dünya Savaşı yıllarında Maginot Hattı’nı oluşturan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Japonya
 • B) Fransa
 • C) Almanya
 • D) İtalya
SORU 12

Ülkemizde “Varlık Vergisi” uygulaması yaklaşık kaç yıl devam etmiştir?

 • A) 7
 • B) 5,5
 • C) 3
 • D) 1,5
SORU 13

29 Eylül 1938 tarihinde İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa arasında yapılan ve Çekoslovakya’nın batısındaki Südetler bölgesinin Almanya tarafından ilhak edilmesini onaylayan bir antlaşmayla sonuçlanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yalta
 • B) Tahran
 • C) Münih
 • D) San Francisco
SORU 14

Türkiye’de 1940’lı yılların başında, temel tüketim mallarının karne ile dağıtım kontrolünün yanı sıra iç ve dış ticarette fiyatları tespit etmek amacıyla kurulan kurumlar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Ticaret Ofisi – İaşe Müsteşarlığı
 • B) Türk Tanıtma Vakfı – Et ve Balık Kurumu
 • C) Türk Standartları Enstitüsü – Türkiye İhracatçılar Merkezi
 • D) Türkiye Elektrik Kurumu – Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
SORU 15

1945’e kadar uluslararası ilişkilerin ve dünya politikasının merkezi, aşağıdaki kıtalardan hangisi olmuştur?

 • A) Asya
 • B) Avrupa
 • C) Afrika
 • D) Kuzey Amerika
SORU 16

Soğuk Savaş’ın “Müttefik olmayan sadece düşman olabilir.” mantığı, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • A) Blokların kurulmasına
 • B) II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına
 • C) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasına
 • D) Almanya’nın “Doğu” ve “Batı” şeklinde ikiye ayrılmasına
SORU 17

Hindistan ve Pakistan, aşağıdaki hangi ülkeyle yaptığı mücadele sonucunda bağımsızlıklarını kazanmışlardır?

 • A) Fransa
 • B) Almanya
 • C) Hollanda
 • D) İngiltere
SORU 18

1948 yılında Demokrat Partinin (DP) iktidara karşı muhalefetini yetersiz gören bir grup milletvekilinin DP’den istifa ederek kurduğu yeni parti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millet Partisi
 • B) Anavatan Partisi
 • C) Demokratik Sol Parti
 • D) Millî Kalkınma Partisi
SORU 19

Birleşmiş Milletler Teşkilatının “Ekonomik ve Sosyal Konsey”ine bağlı olarak görev yapan ve İngilizce kısaltması “IMF” olan uzman kuruluşun Türkçe adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünya Sağlık Örgütü
 • B) Gıda ve Tarım Örgütü
 • C) Uluslararası Para Fonu
 • D) Uluslararası Çalışma Örgütü
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin paktan ayrılmasından sonra Bağdat Paktı’nın adı “CENTO” (Central Treaty Organization – Merkezî Antlaşma Örgütü) olarak değiştirilmiştir?

 • A) İran
 • B) Irak
 • C) Türkiye
 • D) Pakistan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADABDDCABDCABADACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?