GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar dışındaki her türlü klasik silahlara “Konvansiyonel Silahlar” denir. .
Buna göre;
I. Bakteriyolojik silahlar
II. Atom bombası
III. Tank
IV. Ağır makineli tüfek
gibi silahlardan hangileri konvansiyonel silahlar grubundan değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, III ve IV
SORU 2

Keşmir Bölgesi’nin, Pakistan ile Hindistan arasında paylaşılamamasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çin’in nüfuzu altında bulunması
 • B) Hinduizm’in doğduğu topraklar olması
 • C) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
 • D) Hint Okyanusu’na açılan liman kenti olması
SORU 3

Bağlantısızlık hareketinin 1961 yılındaki ilk teşkilatlı toplantısı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılmıştır?

 • A) İstanbul
 • B) Roma
 • C) Paris
 • D) Belgrad
SORU 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

 • A) İsrail Devleti’nin kurulması
 • B) Vietnam Savaşı’nın başlaması
 • C) İran – Irak Savaşı’nın son bulması
 • D) SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Yumuşama Dönemi’nin başlarında ABD ile SSCB arasında devam eden uzay yarışına daha sonra katılan devletlerden biri değildir?

 • A) Çin
 • B) Japonya
 • C) Fransa
 • D) Çekoslovakya
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Nisan 1973’te Adalet Partisi (AP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin desteğini alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 6. cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir?

 • A) Cemal Gürsel
 • B) Cevdet Sunay
 • C) Fahri Korutürk
 • D) Süleyman Demirel
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi sonucunda yargılanarak idam cezasına çarptırılan devlet adamlarından biri değildir?

 • A) Refik Koraltan
 • B) Hasan Polatkan
 • C) Adnan Menderes
 • D) Fatin Rüştü Zorlu
SORU 8

SSCB’nin Afganistan’ı işgali sırasında Afgan halkının Sovyet işgaline karşı sergilediği halk direnişine ne ad verilmiştir?

 • A) Hamas
 • B) Muhacirler
 • C) Basmacılar
 • D) Mücahitler
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarma amaçlarından biri değildir?

 • A) Eski Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak
 • B) Ege Denizi’ndeki hâkimiyet alanını genişletmek
 • C) Ege Denizi’ndeki uluslararası su alanını kısıtlamak
 • D) Türk gemi ve uçaklarının Ege’den Akdeniz’e çıkışlarına sınırlamalar getirmek
SORU 10

“__________’ın başrolünü oynadığı “Bir Teselli Ver” ile birlikte başlayan arabesk tarzı filmler çekilmeye başlamıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Zeki Müren
 • B) Ferdi Tayfur
 • C) Münir Özkul
 • D) Orhan Gencebay
SORU 11

Aliye İzzetbegoviç, aşağıdaki hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştur?

 • A) Bosna – Hersek
 • B) Hırvatistan
 • C) Arnavutluk
 • D) Kosova
SORU 12

Yugoslavya’nın parçalanmasıyla ortaya çıkan devletlerden hangileri günümüzde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmuştur?

 • A) Kosova – Bosna – Hersek
 • B) Sırbistan – Makedonya
 • C) Slovenya – Hırvatistan
 • D) Karadağ – Kosova
SORU 13

Türk ordusu, 1992 – 2006 yılları arasında dünya barışı için aşağıdaki ülkelerin hangisinde görev almamıştır?

 • A) Afganistan
 • B) Vietnam
 • C) Lübnan
 • D) Kosova
SORU 14

Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABD
 • B) İngiltere
 • C) Türkiye
 • D) Sovyet Rusya
SORU 15

Türkiye’de, aşağıdaki yılların hangisinde ekonomik kriz yaşanmamıştır?

 • A) 2008
 • B) 2005
 • C) 1998
 • D) 1997
SORU 16

Birlemiş Milletler (BM), 1974 yılında aşağıdaki örgütlerden hangisini 4,5 milyon Filistinlinin temsilcisi olarak tanımıştır?

 • A) FKÖ
 • B) Hamas
 • C) EOKA
 • D) ASALA
SORU 17

“Endüstriyel genişlemeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak siyasi, kültürel ve ekonomik düzeydeki çok yönlü toplumsal ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşmasıdır.”
Verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Glastnost
 • B) Prestroika
 • C) Proletarya
 • D) Küreselleşme
SORU 18

11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan uçaklı terör saldırısından sonra ABD, bu saldırıdan sorumlu tuttuğu aşağıdaki hangi ülkeye hava saldırısı düzenlemiştir?

 • A) Irak
 • B) İran
 • C) Suriye
 • D) Afganistan
SORU 19

Aşağıdaki devletlerden hangisinin Hazar Denizi’ne kıyısı yoktur?

 • A) Kazakistan
 • B) Türkmenistan
 • C) Özbekistan
 • D) Azerbaycan
SORU 20

“Bir metrenin milyarda biri” ölçüsündeki uzunluk, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Milimetre
 • B) Nanometre
 • C) Mikrometre
 • D) Desimetre
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDADCADADACBCBADDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?