Coğrafya 1 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından değildir?

 • Demografi
 • Klimatoloji
 • Hidrografya
 • Jeomorfoloji
SORU 2

Harita çizimlerinde Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bozulmaları azaltmak için kullanılan yöntemlere ne ad verilir?

 • Tarama yöntemi
 • Modelleme yöntemi
 • Projeksiyon yöntemi
 • Gölgelendirme yöntemi
SORU 3

A ve B merkezleri arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunmaktadır.
u bilgiden hareketle, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İklim farkı
 • Paralel farkı
 • Yükselti farkı
 • Meridyen farkı
SORU 4

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen doğrultulardan hangisinde eğim oranı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

 • Gece ve gündüzün ardalanması
 • Sürekli dinamik basınç kuşaklarının oluşması
 • Mevsim sürelerinin yarım kürelere göre farklılık göstermesi
 • Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların olması
SORU R
SORU 6

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz?

 • Sıcaklık ortalamaları
 • Denizlerin tuzluluk oranı
 • Meridyenler arasındaki mesafe
 • Gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisindeki değişimi
SORU 7

21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz?

 • Sıcaklık ortalamaları yükselir.
 • Yaz mevsimi sona erer.
 • Güneş ışınlarının geliş açısı artar.
 • Gündüz sürelerinin uzunluğu artar.
SORU 8

Dünya’nın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Eksen eğikliği
 • Dünya’nın günlük hareketi
 • Dünya’nın yörüngesinin şekli
 • Dünya’nın şekli
SORU 9

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır?

 • Azot
 • Oksijen
 • Su buharı
 • Karbondioksit
SORU 10

Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • Canlıların yaşamasına olanak sağlar.
 • Dünya’nın yörünge hızının değişmesini sağlar.
 • Yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar.
 • Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler
SORU 11

İnsanların giysi seçimi yaşadıkları yerin özelliklerine göre farklılık gösterir.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde yıl boyunca kalın giysiler kullanılır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 12

Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi dikkate alındığında, yukarıda numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde sıcaklığın daha az olması beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 13

Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Nem
 • Baki
 • Yükselti
 • Dünya’nın şekli
SORU 14

Okyanus akıntıları geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini gittikleri yere taşır.
Buna göre, haritada numaralandırılarak verilen akıntılardan hangileri sıcaklığı düşürür?

 • I ve II
 • I ve IV
 • II ve III
 • III ve V
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 • Yükselti
 • Yoğunluk
 • Yer çekimi
 • Bitki örtüsü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgarlardandır?

 • Alize rüzgarları
 • Föhn rüzgarları
 • Meltem rüzgarları
 • Muson rüzgarları
SORU 17

- Ülkemizin güney ve batı kıyılarında etkilidir.
– Kışlar ılık ve yağışlıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz iklimi
 • Karasal iklim
 • Savan iklimi
SORU R
SORU 18

Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantodaki konveksiyonel akıntılar
 • Dünya’nın günlük hareketi
 • Dünya’nın yıllık hareketi
 • Akarsuların aşındırması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden değildir?

 • Volkanizma
 • Depremler
 • Orojenez
 • Buzullar
SORU 20

Sarkıt, dikit ve sütun gibi yerşekillerinin yaygın olarak bulunduğu bir bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?

 • Bitki örtüsü cılızdır.
 • Karstik kayaçlar yaygındır.
 • Her mevsim yağışlıdır.
 • Yer şekilleri engebesizdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDACDBCABCCBBDABADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 1 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Coğrafya 1 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Coğrafya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 1 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 1 soruları toplamda 7 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 7 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?