GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından değildir?

 • A) Demografi
 • B) Klimatoloji
 • C) Hidrografya
 • D) Jeomorfoloji
SORU 2

Harita çizimlerinde Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bozulmaları azaltmak için kullanılan yöntemlere ne ad verilir?

 • A) Tarama yöntemi
 • B) Modelleme yöntemi
 • C) Projeksiyon yöntemi
 • D) Gölgelendirme yöntemi
SORU 3

A ve B merkezleri arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunmaktadır.
u bilgiden hareketle, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) İklim farkı
 • B) Paralel farkı
 • C) Yükselti farkı
 • D) Meridyen farkı
SORU 4

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen doğrultulardan hangisinde eğim oranı daha fazladır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Gece ve gündüzün ardalanması
 • B) Sürekli dinamik basınç kuşaklarının oluşması
 • C) Mevsim sürelerinin yarım kürelere göre farklılık göstermesi
 • D) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların olması
SORU 6

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz?

 • A) Sıcaklık ortalamaları
 • B) Denizlerin tuzluluk oranı
 • C) Meridyenler arasındaki mesafe
 • D) Gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisindeki değişimi
SORU 7

21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz?

 • A) Sıcaklık ortalamaları yükselir.
 • B) Yaz mevsimi sona erer.
 • C) Güneş ışınlarının geliş açısı artar.
 • D) Gündüz sürelerinin uzunluğu artar.
SORU 8

Dünya’nın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • A) Eksen eğikliği
 • B) Dünya’nın günlük hareketi
 • C) Dünya’nın yörüngesinin şekli
 • D) Dünya’nın şekli
SORU 9

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır?

 • A) Azot
 • B) Oksijen
 • C) Su buharı
 • D) Karbondioksit
SORU 10

Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A) Canlıların yaşamasına olanak sağlar.
 • B) Dünya’nın yörünge hızının değişmesini sağlar.
 • C) Yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar.
 • D) Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler
SORU 11

İnsanların giysi seçimi yaşadıkları yerin özelliklerine göre farklılık gösterir.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde yıl boyunca kalın giysiler kullanılır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 12

Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi dikkate alındığında, yukarıda numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde sıcaklığın daha az olması beklenir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 13

Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • A) Nem
 • B) Baki
 • C) Yükselti
 • D) Dünya’nın şekli
SORU 14

Okyanus akıntıları geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini gittikleri yere taşır.
Buna göre, haritada numaralandırılarak verilen akıntılardan hangileri sıcaklığı düşürür?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve V
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 • A) Yükselti
 • B) Yoğunluk
 • C) Yer çekimi
 • D) Bitki örtüsü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgarlardandır?

 • A) Alize rüzgarları
 • B) Föhn rüzgarları
 • C) Meltem rüzgarları
 • D) Muson rüzgarları
SORU 17

- Ülkemizin güney ve batı kıyılarında etkilidir.
– Kışlar ılık ve yağışlıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karadeniz iklimi
 • B) Akdeniz iklimi
 • C) Karasal iklim
 • D) Savan iklimi
SORU 18

Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mantodaki konveksiyonel akıntılar
 • B) Dünya’nın günlük hareketi
 • C) Dünya’nın yıllık hareketi
 • D) Akarsuların aşındırması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden değildir?

 • A) Volkanizma
 • B) Depremler
 • C) Orojenez
 • D) Buzullar
SORU 20

Sarkıt, dikit ve sütun gibi yerşekillerinin yaygın olarak bulunduğu bir bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?

 • A) Bitki örtüsü cılızdır.
 • B) Karstik kayaçlar yaygındır.
 • C) Her mevsim yağışlıdır.
 • D) Yer şekilleri engebesizdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDACDBCABCCBBDABADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler