Coğrafya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından değildir?

 • Demografi
 • Klimatoloji
 • Hidrografya
 • Jeomorfoloji
Soru 2

Harita çizimlerinde Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bozulmaları azaltmak için kullanılan yöntemlere ne ad verilir?

 • Tarama yöntemi
 • Modelleme yöntemi
 • Projeksiyon yöntemi
 • Gölgelendirme yöntemi
Soru 3

A ve B merkezleri arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunmaktadır.
u bilgiden hareketle, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İklim farkı
 • Paralel farkı
 • Yükselti farkı
 • Meridyen farkı
Soru 4

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen doğrultulardan hangisinde eğim oranı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

 • Gece ve gündüzün ardalanması
 • Sürekli dinamik basınç kuşaklarının oluşması
 • Mevsim sürelerinin yarım kürelere göre farklılık göstermesi
 • Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların olması
REKLAM
Soru 6

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz?

 • Sıcaklık ortalamaları
 • Denizlerin tuzluluk oranı
 • Meridyenler arasındaki mesafe
 • Gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisindeki değişimi
Soru 7

21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz?

 • Sıcaklık ortalamaları yükselir.
 • Yaz mevsimi sona erer.
 • Güneş ışınlarının geliş açısı artar.
 • Gündüz sürelerinin uzunluğu artar.
Soru 8

Dünya’nın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Eksen eğikliği
 • Dünya’nın günlük hareketi
 • Dünya’nın yörüngesinin şekli
 • Dünya’nın şekli
Soru 9

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır?

 • Azot
 • Oksijen
 • Su buharı
 • Karbondioksit
Soru 10

Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • Canlıların yaşamasına olanak sağlar.
 • Dünya’nın yörünge hızının değişmesini sağlar.
 • Yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar.
 • Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler
Soru 11

İnsanların giysi seçimi yaşadıkları yerin özelliklerine göre farklılık gösterir.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde yıl boyunca kalın giysiler kullanılır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi dikkate alındığında, yukarıda numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde sıcaklığın daha az olması beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Nem
 • Baki
 • Yükselti
 • Dünya’nın şekli
REKLAM
Soru 14

Okyanus akıntıları geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini gittikleri yere taşır.
Buna göre, haritada numaralandırılarak verilen akıntılardan hangileri sıcaklığı düşürür?

 • I ve II
 • I ve IV
 • II ve III
 • III ve V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 • Yükselti
 • Yoğunluk
 • Yer çekimi
 • Bitki örtüsü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgarlardandır?

 • Alize rüzgarları
 • Föhn rüzgarları
 • Meltem rüzgarları
 • Muson rüzgarları
Soru 17

- Ülkemizin güney ve batı kıyılarında etkilidir.
– Kışlar ılık ve yağışlıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz iklimi
 • Karasal iklim
 • Savan iklimi
Soru 18

Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantodaki konveksiyonel akıntılar
 • Dünya’nın günlük hareketi
 • Dünya’nın yıllık hareketi
 • Akarsuların aşındırması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden değildir?

 • Volkanizma
 • Depremler
 • Orojenez
 • Buzullar
Soru 20

Sarkıt, dikit ve sütun gibi yerşekillerinin yaygın olarak bulunduğu bir bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?

 • Bitki örtüsü cılızdır.
 • Karstik kayaçlar yaygındır.
 • Her mevsim yağışlıdır.
 • Yer şekilleri engebesizdir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDACDBCABCCBBDABADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?