Coğrafya 3 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda volkanik kayaçlar etkili olmuştur?

 • Falez
 • Tombolo
 • Polye ovası
 • Tor topoğrafyası
SORU 2

• Kalkerin başkalaşmasıyla oluşmuştur.
• Sert ve dayanıklı bir kayaç olduğu için yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri verilen kayaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mermer
 • Gnays
 • Granit
 • Elmas
SORU 3

Andezit, Bazalt, Mermer kayaçlarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • Oluşum kökenlerinin aynı olması
 • Aynı renkte olmaları
 • Aşınmaya karşı dirençli olmaları
 • Aynı minerallerden oluşmaları
SORU 4

• Suları yıl boyunca sıcaktır.
• Mineral madde bakımından zengindir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fay kaynağı
 • Yamaç kaynağı
 • Karstik kaynak
 • Artezyen
SORU 5

Aşağıdaki göl tiplerinden hangisi yer hareketlerine bağlı olarak oluşmuştur?

 • Karstik göller
 • Buzul göller
 • Tektonik göller
 • Kıyı set gölleri
SORU R
SORU 6

I. Ekvatoral iklim
II. Akdeniz İklimi
III. Karasal iklim
IV. Ilıman okyanusal iklim
Verilen iklim tiplerinden hangilerindeki akarsuların rejimleri düzenlidir?

 • İçme ve temizlik
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
SORU 7

I. Gen aktarımı
II. Bilginin geniş kitlelere ulaştırılması
III. Yok olmakta olan türlerin korunması
Yukarıdakilerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanları içerisinde yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • İçme ve temizlik
 • I ve III
SORU 8

İnsanların tarım yapmayı öğrenerek kendi besinlerini üretmeleri öncelikle aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

 • Madenlerin işlenmesini
 • Yerleşik hayata geçmeyi
 • Şehirlerin kurulmasını
 • Askeri açıdan güçlenmeyi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrasında gerçekleşen durumlardan biri değildir?

 • Enerji tüketiminin azalması
 • Tarımda makineleşmeye geçilmesi
 • Turizm faaliyetlerinin başlaması
 • Ham madde ihtiyacının artması
SORU 10

• Elverişli iklim koşullarına sahiptir.
• Geniş ve verimli tarım arazilerine sahiptir.
• Dünya’nın sık nüfuslu bölgelerindendir.
Özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Asya
 • Antarktika
 • Amazon Havzası
 • Güneydoğu Asya
SORU 11

Akarsular dere, çay, ırmak ve nehir gibi isimlerle sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıflandırmalarda akarsuların hangi özelliği esas alınmıştır?

 • Rejim düzeni
 • Taşıdığı su miktarı
 • Sularının kimyasal özelliği
 • Havzasının açık veya kapalı olması
SORU 12

Havzasında aşındırma faaliyetleri yoğun olan bir akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?

 • Havzasının kapalı olduğu
 • Şelaleler oluşturduğu
 • Bitki örtüsü gür bir bölgede aktığı
 • Yatağının eğimli olduğu
SORU 13

Kayaçların bitkilerin öz sularının etkisiyle çözülmesine ne ad verilmektedir?

 • Metamorfizma
 • Mekanik çözülme
 • Biyolojik çözülme
 • Tortullaşma
SORU 14

Eğimli yamaçlarda ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesiyle oluşan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alüvyal topraklar
 • Çernezyom topraklar
 • Kolüvyal topraklar
 • Terra rossa topraklar
SORU 15

Bitki örtüsünün yetişme şartlarını ve yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidrografya
 • Bitki coğrafyası
 • Zooloji
 • Fiziki coğrafya
SORU 16

Dünya bitki türleri dağılışı haritası ile aşağıdaki harita türlerinden hangisi daha çok benzerlik gösterir?

 • Dünya iklim haritası
 • Dünya fiziki haritası
 • Dünya jeoloji haritası
 • Dünya hidroloji haritası
SORU 17

Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yıllık yağış miktarının az ve yağış rejiminin düzensiz olduğu yerlerde görülür?

 • Geniş yapraklı ormanlar
 • Dikenli ot toplulukları
 • Uzun boylu çayırlar
 • İğne yapraklı ormanlar
SORU R
SORU 18

Görselde verilen nüfus piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir?

 • Hindistan
 • Almanya
 • Fransa
 • Ukrayna
SORU 19

I. Evlenme yaşı yüksektir.
II. Bebek ölümleri fazladır
III. Çekirdek aile yapısı yaygındır.
Eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi göçler üzerinde etkili olan itici faktörler arasında gösterilemez?

 • Volkanik patlamalar
 • Ekonomik güvensizlik
 • Ekonomik kriz
 • Özgür yaşama imkanı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACACBDBADBDCCBABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Coğrafya 3 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?