GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda volkanik kayaçlar etkili olmuştur?

 • A) Falez
 • B) Tombolo
 • C) Polye ovası
 • D) Tor topoğrafyası
SORU 2

• Kalkerin başkalaşmasıyla oluşmuştur.
• Sert ve dayanıklı bir kayaç olduğu için yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri verilen kayaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mermer
 • B) Gnays
 • C) Granit
 • D) Elmas
SORU 3

Andezit, Bazalt, Mermer kayaçlarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • A) Oluşum kökenlerinin aynı olması
 • B) Aynı renkte olmaları
 • C) Aşınmaya karşı dirençli olmaları
 • D) Aynı minerallerden oluşmaları
SORU 4

• Suları yıl boyunca sıcaktır.
• Mineral madde bakımından zengindir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fay kaynağı
 • B) Yamaç kaynağı
 • C) Karstik kaynak
 • D) Artezyen
SORU 5

Aşağıdaki göl tiplerinden hangisi yer hareketlerine bağlı olarak oluşmuştur?

 • A) Karstik göller
 • B) Buzul göller
 • C) Tektonik göller
 • D) Kıyı set gölleri
SORU 6

I. Ekvatoral iklim
II. Akdeniz İklimi
III. Karasal iklim
IV. Ilıman okyanusal iklim
Verilen iklim tiplerinden hangilerindeki akarsuların rejimleri düzenlidir?

 • A) İçme ve temizlik
 • B) I. ve IV.
 • C) II. ve III.
 • D) III. ve IV.
SORU 7

I. Gen aktarımı
II. Bilginin geniş kitlelere ulaştırılması
III. Yok olmakta olan türlerin korunması
Yukarıdakilerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanları içerisinde yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) İçme ve temizlik
 • D) I ve III
SORU 8

İnsanların tarım yapmayı öğrenerek kendi besinlerini üretmeleri öncelikle aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

 • A) Madenlerin işlenmesini
 • B) Yerleşik hayata geçmeyi
 • C) Şehirlerin kurulmasını
 • D) Askeri açıdan güçlenmeyi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrasında gerçekleşen durumlardan biri değildir?

 • A) Enerji tüketiminin azalması
 • B) Tarımda makineleşmeye geçilmesi
 • C) Turizm faaliyetlerinin başlaması
 • D) Ham madde ihtiyacının artması
SORU 10

• Elverişli iklim koşullarına sahiptir.
• Geniş ve verimli tarım arazilerine sahiptir.
• Dünya’nın sık nüfuslu bölgelerindendir.
Özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Orta Asya
 • B) Antarktika
 • C) Amazon Havzası
 • D) Güneydoğu Asya
SORU 11

Akarsular dere, çay, ırmak ve nehir gibi isimlerle sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıflandırmalarda akarsuların hangi özelliği esas alınmıştır?

 • A) Rejim düzeni
 • B) Taşıdığı su miktarı
 • C) Sularının kimyasal özelliği
 • D) Havzasının açık veya kapalı olması
SORU 12

Havzasında aşındırma faaliyetleri yoğun olan bir akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?

 • A) Havzasının kapalı olduğu
 • B) Şelaleler oluşturduğu
 • C) Bitki örtüsü gür bir bölgede aktığı
 • D) Yatağının eğimli olduğu
SORU 13

Kayaçların bitkilerin öz sularının etkisiyle çözülmesine ne ad verilmektedir?

 • A) Metamorfizma
 • B) Mekanik çözülme
 • C) Biyolojik çözülme
 • D) Tortullaşma
SORU 14

Eğimli yamaçlarda ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesiyle oluşan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Alüvyal topraklar
 • B) Çernezyom topraklar
 • C) Kolüvyal topraklar
 • D) Terra rossa topraklar
SORU 15

Bitki örtüsünün yetişme şartlarını ve yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hidrografya
 • B) Bitki coğrafyası
 • C) Zooloji
 • D) Fiziki coğrafya
SORU 16

Dünya bitki türleri dağılışı haritası ile aşağıdaki harita türlerinden hangisi daha çok benzerlik gösterir?

 • A) Dünya iklim haritası
 • B) Dünya fiziki haritası
 • C) Dünya jeoloji haritası
 • D) Dünya hidroloji haritası
SORU 17

Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yıllık yağış miktarının az ve yağış rejiminin düzensiz olduğu yerlerde görülür?

 • A) Geniş yapraklı ormanlar
 • B) Dikenli ot toplulukları
 • C) Uzun boylu çayırlar
 • D) İğne yapraklı ormanlar
SORU 18

Görselde verilen nüfus piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir?

 • A) Hindistan
 • B) Almanya
 • C) Fransa
 • D) Ukrayna
SORU 19

I. Evlenme yaşı yüksektir.
II. Bebek ölümleri fazladır
III. Çekirdek aile yapısı yaygındır.
Eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi göçler üzerinde etkili olan itici faktörler arasında gösterilemez?

 • A) Volkanik patlamalar
 • B) Ekonomik güvensizlik
 • C) Ekonomik kriz
 • D) Özgür yaşama imkanı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACACBDBADBDCCBABACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler