Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda volkanik kayaçlar etkili olmuştur?

 • Falez
 • Tombolo
 • Polye ovası
 • Tor topoğrafyası
Soru 2

• Kalkerin başkalaşmasıyla oluşmuştur.
• Sert ve dayanıklı bir kayaç olduğu için yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri verilen kayaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mermer
 • Gnays
 • Granit
 • Elmas
Soru 3

Andezit, Bazalt, Mermer kayaçlarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • Oluşum kökenlerinin aynı olması
 • Aynı renkte olmaları
 • Aşınmaya karşı dirençli olmaları
 • Aynı minerallerden oluşmaları
Soru 4

• Suları yıl boyunca sıcaktır.
• Mineral madde bakımından zengindir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fay kaynağı
 • Yamaç kaynağı
 • Karstik kaynak
 • Artezyen
Soru 5

Aşağıdaki göl tiplerinden hangisi yer hareketlerine bağlı olarak oluşmuştur?

 • Karstik göller
 • Buzul göller
 • Tektonik göller
 • Kıyı set gölleri
REKLAM
Soru 6

I. Ekvatoral iklim
II. Akdeniz İklimi
III. Karasal iklim
IV. Ilıman okyanusal iklim
Verilen iklim tiplerinden hangilerindeki akarsuların rejimleri düzenlidir?

 • İçme ve temizlik
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
Soru 7

I. Gen aktarımı
II. Bilginin geniş kitlelere ulaştırılması
III. Yok olmakta olan türlerin korunması
Yukarıdakilerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanları içerisinde yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • İçme ve temizlik
 • I ve III
Soru 8

İnsanların tarım yapmayı öğrenerek kendi besinlerini üretmeleri öncelikle aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

 • Madenlerin işlenmesini
 • Yerleşik hayata geçmeyi
 • Şehirlerin kurulmasını
 • Askeri açıdan güçlenmeyi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrasında gerçekleşen durumlardan biri değildir?

 • Enerji tüketiminin azalması
 • Tarımda makineleşmeye geçilmesi
 • Turizm faaliyetlerinin başlaması
 • Ham madde ihtiyacının artması
Soru 10

• Elverişli iklim koşullarına sahiptir.
• Geniş ve verimli tarım arazilerine sahiptir.
• Dünya’nın sık nüfuslu bölgelerindendir.
Özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Asya
 • Antarktika
 • Amazon Havzası
 • Güneydoğu Asya
Soru 11

Akarsular dere, çay, ırmak ve nehir gibi isimlerle sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıflandırmalarda akarsuların hangi özelliği esas alınmıştır?

 • Rejim düzeni
 • Taşıdığı su miktarı
 • Sularının kimyasal özelliği
 • Havzasının açık veya kapalı olması
Soru 12

Havzasında aşındırma faaliyetleri yoğun olan bir akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?

 • Havzasının kapalı olduğu
 • Şelaleler oluşturduğu
 • Bitki örtüsü gür bir bölgede aktığı
 • Yatağının eğimli olduğu
Soru 13

Kayaçların bitkilerin öz sularının etkisiyle çözülmesine ne ad verilmektedir?

 • Metamorfizma
 • Mekanik çözülme
 • Biyolojik çözülme
 • Tortullaşma
REKLAM
Soru 14

Eğimli yamaçlarda ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesiyle oluşan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alüvyal topraklar
 • Çernezyom topraklar
 • Kolüvyal topraklar
 • Terra rossa topraklar
Soru 15

Bitki örtüsünün yetişme şartlarını ve yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidrografya
 • Bitki coğrafyası
 • Zooloji
 • Fiziki coğrafya
Soru 16

Dünya bitki türleri dağılışı haritası ile aşağıdaki harita türlerinden hangisi daha çok benzerlik gösterir?

 • Dünya iklim haritası
 • Dünya fiziki haritası
 • Dünya jeoloji haritası
 • Dünya hidroloji haritası
Soru 17

Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yıllık yağış miktarının az ve yağış rejiminin düzensiz olduğu yerlerde görülür?

 • Geniş yapraklı ormanlar
 • Dikenli ot toplulukları
 • Uzun boylu çayırlar
 • İğne yapraklı ormanlar
Soru 18

Görselde verilen nüfus piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir?

 • Hindistan
 • Almanya
 • Fransa
 • Ukrayna
Soru 19

I. Evlenme yaşı yüksektir.
II. Bebek ölümleri fazladır
III. Çekirdek aile yapısı yaygındır.
Eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi göçler üzerinde etkili olan itici faktörler arasında gösterilemez?

 • Volkanik patlamalar
 • Ekonomik güvensizlik
 • Ekonomik kriz
 • Özgür yaşama imkanı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACACBDBADBDCCBABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?