GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

• Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında yaygındır.
• Orman örtüsü altında oluştuklarından organik maddece zengindir.
• Çay ve kivi tarımı için oldukça elverişlidir.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Kırmızı Akdeniz Toprakları
 • B) Kahverengi Bozkır Toprakları
 • C) Kahverengi orman toprakları
 • D) Kestane renkli bozkır toprakları
SORU 2

Ülkemizdeki ormanların büyük çoğunluğunun kıyı bölgelerde yer almasında kıyı bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • A) Nem ve yağışın fazla olması
 • B) Yükselti farkının fazla olması
 • C) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
 • D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
SORU 3

Ülkemizde en fazla ekim alanına sahip tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pamuk
 • B) Buğday
 • C) Mercimek
 • D) Şeker pancarı
SORU 4

Maki üst sınırının Akdeniz’den Marmara’ya doğru gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Baki
 • B) Enlem
 • C) Nem
 • D) Yükselti
SORU 5

I. Rafting sporu
II. Hidroelektrik potansiyeli
III. Taşımacılık potansiyeli
Türkiye’de akarsuların akış hızının yüksek olması yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etki yapmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) İçme ve temizlik
 • D) II. ve III.
SORU 6

Ülkemizdeki akarsuların genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A) Boyları genellikle kısadır.
 • B) Akış hızları yüksektir.
 • C) Rejimleri düzensizdir.
 • D) Kapalı havzalıdırlar.
SORU 7

Ege Denizi kıyılarında koy, körfez, ada ve yarımada sayısının fazla olmasının temel nedeni nedir?

 • A) Sularının sıcak olması
 • B) Deniz ikliminin görülmesi
 • C) Dağların kıyıya dik uzanması
 • D) Turizm faaliyetlerinin yaygın olması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi devamlı kır yerleşmelerindendir?

 • A) Çiftlik
 • B) Yayla
 • C) Ağıl
 • D) Oba
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki önemli turizm şehirlerinden değildir?

 • A) Antalya
 • B) Muğla
 • C) İstanbul
 • D) Bayburt
SORU 10

Türkiye’de 1985 yılından sonra nüfus artış hızında düzenli bir azalma olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

 • A) Evlenme yaşının yükselmesi
 • B) Aile planlaması uygulamaları
 • C) Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • D) Genç nüfus miktarının artması
SORU 11

Yukarıda Türkiye’nin 2011 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
Piramit incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) 0 – 14 yaş arası çocuk nüfus miktarına
 • B) Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımına
 • C) Toplam kadın nüfus miktarına
 • D) Toplam nüfus miktarına
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • A) Göçlerin artması
 • B) Bağımlı nüfusun artması
 • C) Vergi gelirlerinin artması
 • D) Hizmetlerin aksaması
SORU 13

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi gelişmiş şehirlerde erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • A) İşçi göçlerine erkeklerin daha çok katılması
 • B) Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • C) Erkeklerde okur – yazarlık oranının daha yüksek olması
 • D) Kadınlarda ortalama yaşam süresinin daha fazla olması
SORU 14

Aşağıdaki kıtalardan hangisi coğrafi keşifler sonucunda keşfedilmiştir?

 • A) Asya kıtası
 • B) Amerika kıtası
 • C) Avrupa kıtası
 • D) Afrika kıtası
SORU 15

Süveyş Kanalı hangi iki deniz arasındaki ulaşımı kolaylaştırmıştır?

 • A) Akdeniz – Kızıldeniz
 • B) Karadeniz – Ege Denizi
 • C) Baltık Denizi – Manş Denizi
 • D) Japon Denizi – Doğu Çin Denizi
SORU 16

Bilginin korunup yayılmasına aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) Matbaanın icadı
 • B) Süveyş kanalının yapılması
 • C) Yeni kıtaların keşfedilmesi
 • D) İçten yanmalı motorların icadı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik kökenli doğal afetlerdendir?

 • A) Deprem
 • B) Kütle hareketleri
 • C) Fırtına
 • D) Tsunami
SORU 18

Çığ, kar kütlesinin eğimli yamaçlar boyunca hareket etmesi sonucunda oluşur.
Haritada verilen yerlerin hangisinde çığ olaylarının görülme sıklığı daha fazladır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 19

Gelişmiş ülkeler doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek için gelişmemiş ülkelere oranla daha fazla yatırım yaparlar .
Buna göre aynı büyüklükteki bir depremin aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir?

 • A) Nijerya
 • B) İngiltere
 • C) Pakistan
 • D) İran
SORU 20

Ülkemizde son yüzyılda meydana gelen doğal afetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Heyelan
 • B) Deprem
 • C) Sel ve taşkın
 • D) Volkan patlaması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBCDCADDBCABAACDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?