Dil ve Anlatim 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İleti
 • Bağlam
 • Kültür
 • Münkirler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri değildir?

 • Kültür
 • Alıcı
 • Kaynak
 • Mesaj
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir?

 • Ses bilgisi
 • Sanat bilgisi
 • Biçim bilgisi
 • Köken bilgisi
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Konuşma dili işitme, yazı dili ise görme duyusuna hitap eder.
 • Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
 • Yazı dili kişilerin kültür düzeylerine göre ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
 • Toplumların yaşam biçimleri, gelenek – görenekleri, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
Soru 5

Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.
Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

 • Canlı bir varlık olduğu
 • Etkili bir iletişim aracı olduğu
 • Milletlerin hayatında önemli olduğu
 • Sosyal bir kurum olduğu
REKLAM
Soru 6

Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin içinde yer alır?

 • Bantu Dilleri Ailesi
 • Ural – Altay dil ailesi
 • Hami – Sami dil ailesi
 • Hint – Avrupa dil ailesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ural – Altay dillerinin özelliklerinden değildir?

 • Söz dizimi bakımından benzerlikler bulunur.
 • Sözcüklerde erkek ve dişi ayrımı yoktur.
 • Ünlü uyumu vardır.
 • Çekimli (bükümlü) bir yapısı vardır.
Soru 8

Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı hangi çağda yazılmıştır?

 • Altay Çağı
 • En Eski Türkçe Çağı
 • İlk Türkçe Çağı
 • Eski Türkçe Çağı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’nde oluşturulan eserlerden değildir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Kutadgu Bilig
 • Divanü Lügati’t-Türk
 • Atabetü’l-Hakayık
Soru 10

Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dâhildir?

 • Tek heceli diller
 • Çekimli diller
 • Sondan eklemeli diller
 • Baştan eklemeli diller
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır?

 • Konuşma
 • Öğrenci
 • Yolculuk
 • Rakipler
Soru 12

Bir âlem kurulur gibi (I)

yediden


Baştan başa hayal, (II)

düşünce

, rüya
Billur bir kadehe (III)

benziyordun

sen
(IV)

uzanan

yüzünle bu parıltıya
Numaralanmış sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Yassıada’nın ışıkları yandı. (I)

Uzaktan
bir taka (II)
geçti.
Keyfim kaçmış,üzgün, ağlamaklı (III)
gibiydim
. Canım bir (IV)
taraftan
acı bir türkü söylemek çekiyordu.
Numaralanmış sözcüklerden hangisi ünsüz benzeşmesine örnek gösterilemez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar?

 • Fikir
 • Sınıf
 • Okul
 • Kömür
Soru 15

I. Bak kurt gibi kalın yapılı
II. Görmüş geçirmiş ağaçlara
III. Küçük zerdali ağacım
IV. Pişman olursun sonra
Numaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması bulunan sözcük vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 • Arkadaşlarının arasında en açıkgözlüsü senmişsin.
 • Otuzbeş yaş şiirini çok severim.
 • Bir de baktım ki kimse kalmamış.
 • Geleceğini hiç mi düşünmüyorsun?
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Çocukluğunda dinlediği hikâyeleri bize anlatırdı.
 • Kitap uzun olsada okumaya kararlıydı.
 • Çok yakında size iyi haberlerim var.
 • Geçen akşam rüyasında beyaz bir at görmüş.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Çok yorulduğu için koltukta uyuya kalmış.
 • Hiç ummadığım bir anda çıkageldi.
 • Saatlerce soğukta beklediğinden hastalandı.
 • Bizi göremeyince geç kaldığını zannetmiş.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

 • Ne güzeldir, ne heyecan verir; hangi şey insanı mutlu eder
 • Bilmiyorum, bu kitabın neden başarısız olduğunu
 • Bu şehri seven, bu şehre sahip çıkacak var mı
 • Gökyüzü nasıl olur da farklı bir renk alır
Soru 20

Vakit( )herhalde ikindiye yakındı( ) Sokaklarda inanılmaz bir sessizlik vardı( ) Düşman işgali altına giren bir kasaba böyle mi olurdu ( )

Bu parçada parantez( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (;) (.) (.) (:)
 • (,) (.) (.) (?)
 • (:) (.) (.) (!)
 • (,) (.) (…) (?)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCCBDDABDCCACBBABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler