Dil ve Anlatim 2 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

Yarsana Çağlar (I)

sular

yarsana
Gam (II)

çekme

deli gönül
(III)

bulunmaz

mı yâr sana
Çünkü Ferhat’ım dersin Şu dağları (IV)

yarsana


Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 2

(I)

Benim
doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar (II)
basardı

Ben bu yüzden (III)
yalnızlığı
hiç sevmem. Konuş (IV)!
Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 3

“Türkçe ağzımda annemin sütüdür.” cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almamıştır?

 • Türkçe
 • ağzımda
 • annemin
 • sütüdür
SORU 4

Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır?

 • çalışkan
 • evlerden
 • bekçilik
 • karşılamak
SORU 5

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir sözcüktür?

 • hanımeli
 • Durak
 • Kelebek
 • çift
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş sesli (sesteş) değildir?

 • Öğretmenimiz bizi kırr götürdü.
 • Ayakkabısının bağı kopmuş.
 • Sınavdan yüz alacağını umuyordu.
 • Tatilini yemyeşil bir köyde geçirdi.
SORU 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda (ilk anlamda) kullanılmıştır?

 • Defterini masanın gözünde unutmuştu.
 • Uçağın sağ kanadında arıza çıkmış.
 • Kolundaki ağrı nedeniyle dün doktora gitti.
 • Konuyu anlayabilmek için derin sorular sordu.
SORU 8

Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) “davar” sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde “oğlan” sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.
Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlam iyileşmesi
 • Anlam daralması
 • Anlam genişlemesi
 • Çok anlamlılık
SORU 9

Ilgıt ılgıt esen yeller
Esip esip yâre değmeli değil
Ak elleri elvan elvan kınalı
Karadır gözleri sürmeli değil

Bu dizelerde geçen ikilemelerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler
 • Yakın anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler
 • Aynen tekrarlanan sözcüklerden oluşan ikilemeler
 • Zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir?

 • Çamur atmak: Bir kimseyi lekelemeye çalışmak
 • Dişini sıkmak: Sıkıntılara, zorluklara katlanmak
 • Göz kulak olmak: Bir kimseyi koruyup kollamak
 • Hatır gönül bilmemek: İnsanlara karşı nerede nasıl davranacağını bilmemek
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

 • Yeşil pencerenden bir gül at bana.
 • En sevdiğim çiçek güldür.
 • Mavi gözleri birdenbire bulutlandı.
 • Güneşin ışıkları odayı sarmıştı.
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu edatla kurulmuş bir kelime grubudur?

 • Boğaz Köprüsü’nü hiç görmemişti.
 • Sabaha kadar çalıştı, çabaladı.
 • Sonunda, beklediğimiz mektup geldi.
 • Kamyon karanlık bir vadiden geçiyordu.
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit cümledir?

 • Kendini bir bırakıverse hemen uyuyacaktı.
 • Artık seni kurtaracak kimse de yok.
 • Doktorun içine birdenbire bir hüzün çöktü.
 • Babasını görünce ne yapacağını bilemedi.
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir?

 • Yakınımızda kimseler yok.
 • Bu sabah hava berrak.
 • Ölümden başka her şeyin bir çaresi vardır.
 • Güzel günlerin geleceğini biliyordu.
SORU 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı cümledir?

 • Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl.
 • Şiir kalpten kalbe geçen bir yoldur.
 • Bir türkü söylüyorum güzelim gözlerine.
 • Severim gerçekçi edebiyatı.
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

 • Hastalığa yakalanma şansı çok yüksekti.
 • Manzarası çok güzel ama havası temiz.
 • Kitabı raftan alıp çantasına yerleştirdi.
 • Yüzüme gülümseyerek bakındı.
SORU 17

“Yangından kaçar gibi merdivenleri üçer beşer atlayarak indim. Ben köşkün kapısından çıkarken eli çantalı bir adam içeri giriyordu. Mahinur’u tanımakta güçlük çekmeme rağmen kocasını ilk görüşte tanıdım. Gözünde yine o altın gözlüğü, burnunun altında yine o kırpık bıyıkları…”
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olay paragrafı
 • Düşünce (fikir) paragrafı
 • Çözümleme paragrafı
 • Açıklama paragrafı
SORU R
SORU 18

“Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.”
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

 • Nesne
 • Zarf tümleci
 • Dolaylı tümleç
 • Özne
SORU 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı yoktur?

 • Bir toplumda ahlakın ilerlemesini istiyorsanız o toplumda edebiyat ve sanat merakını uyandırmaya çalışın.
 • Çocuklara şiirler, hikâyeler, romanlar okutturun.
 • Çocukları tiyatrolara, sinemalara gönderin.
 • Hikâyelerin, romanların insanlarıyla tanışan çocuklar gerçekteki insanları daha iyi anlarlar.
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • Her insan dünyaya kabiliyetlerle donatılmış olarak gelir.
 • Öğrenciler, kabiliyetlerini geliştirmek için gece gündüz çalışıyorlardı.
 • Tarla sürmek, taş kırmak, balta veya kürek sallamak için büyük bir maharete ihtiyaç yoktur.
 • Annem, isteyen ve çalışan herkesin sadece iki el ve ayağı ile geçimini temin edebileceğini söylemişti.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACABBDCBCDDBCDBCAADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 2 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Dil ve Anlatim 2 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Dil ve Anlatim 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Dil ve Anlatim 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 2 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 2 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler