Dil ve Anlatim 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Dilin bilgi verme işlevidir. Amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlenebilir bilgi vermektir. Daha çok bilimsel metinlerde, nesnel anlatımlarda karşımıza çıkar.
Yukarıda dilin hangi işlevinden söz edilmektedir?

 • Heyecana bağlı işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 • Göndergesel işlev
 • Kanalı kontrol işlevi
Soru 2

Propaganda amaçlı siyasi söylevlerde, reklam metinlerinde ve el ilanlarında genellikle dilin hangi işlevi kullanılır?

 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
 • Dil ötesi işlev
 • Kanalı kontrol işlevi
Soru 3

Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluğa _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Alıcı
 • Dönüt
 • Gönderici
 • Kanal
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin sunumdan önce yapması gerekenlerden değildir?

 • Sunum konusunu belirlemelidir.
 • Sunum yerini önceden görmelidir.
 • Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
 • Dinleyicilerin soru sormalarına izin vermelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmanın verimli geçebilmesi için tartışmacılarda bulunması gereken özelliklerden biri olamaz?

 • Tartışılan konunun dışına çıkmamak
 • Saygılı ve hoşgörülü olmak
 • Konuşma kurallarına uymak
 • Karşı tarafın görüşlerine ön yargıyla yaklaşmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden değildir?

 • Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişebilir.
 • Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alır.
 • Sonunda herhangi bir konuda karara varmak amaçlanır.
 • Konuşmalar, başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.
Soru 7

________ , güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliktir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Panel
 • Açık oturum
 • Sunum
 • Tartışma
Soru 8

Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi, tartışmanın daha samimi bir ortamda yapılması yönüyle diğerlerinden ayrılır?

 • Panel
 • Konferans
 • Sunum
 • Tartışma
Soru 9

Bir eleştirmenin sanat eserini değerlendirebilmesi için o sanat dalından anlaması, onun özelliklerini bilmesi ve kafasında bir ölçü oluşturması gerekir. Sanat üzerinde sadece genel bazı bilgileri olan birinin, bu beğenilere dayanarak sanat eseri iyidir ya da kötüdür diye yargılaması doğru olamaz.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştirmen, konusunda bilgi sahibi olmalı ve bir ölçüye göre değerlendirmede bulunmalıdır.
 • Sanat eserinin değeri her eleştirmende farklıdır.
 • Eleştirmenler için bir eleştiri ölçütü olmalıdır.
 • Eleştirmenler eleştirilerinde nesnel bir tavır takınmalıdır.
Soru 10

Şiir belli kurallara hapsedilmeyen, kurallarını her şairin kendisinin belirlediği bir türdür. Bu yüzden de her dönemde farklı akımlar ve anlayışlar ortaya çıkmış ve hepsi şiirin nasıl yazılması gerektiğine dair fikirler yürütmüştür. Ancak hiçbiri bir kural değeri taşımamış, her akım bir diğerini etkisiz hale getirmiştir.
Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?

 • Öyküleme
 • Açıklama
 • örnekleme
 • Betimleme
Soru 11

Bazı özelliklere sahip olmayan bir insanın iyi bir edebiyatçı olamayacağı düşüncesindeyim. Bu, benim idealist bir insan olmamdan ileri gelebilir. Bence bir insan iki temel üzerinde iyi bir edebiyatçı olabilir: birisi bilgi, diğeri gözlem gücü.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Öyküleme
 • Betimleme
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

 • Etraftaki menekşeler eşsiz bir doğa görüntüsü sergiliyordu.
 • Sanatçının yayımlanmış pek çok kitabı varmış.
 • Dağların doruklarında yıl boyunca hiç kar eksik olmazdı.
 • Treni kaçırmamak için koşarak istasyona gidiyordu.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir?

 • Toplantıya senin de katılacağını söylemişlerdi.
 • Kitabında okumanın gerekliliğini vurguladı.
 • Bu sorunu kısa süre içinde çözeceğini bize demişti.
 • Memleketimi ne kadar özlediğimi biliyor musun, dedi.
REKLAM
Soru 14

Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öteberi eşyamı bavuluma doldurmuş duruyorum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.
 • Görme ve işitme duyusuyla algılanacak ayrıntılar vardır.
 • Tartışmacı anlatımla yazılmıştır.
 • Betimleyici ifadelere yer verilmiştir.
Soru 15

Gerçek sanat yapıtı az konuşandır ve sadedir. Üslubu okuyucuyu yormaz. Yapıtın okunmasında, sevilmesinde bunun payı vardır kuşkusuz.
Bu parçada gerçek sanat yapıtının hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Tutarlılığı
 • Özlülüğü
 • Akıcılığı
 • Özgünlüğü
Soru 16

Yazı dili, kendine özgü kuralları, biçimleri, belirli bir geleneği olan; yazışmalarda, bilim ve sanat eserlerinde kullanılan gelişmiş dildir. Başka bir deyişle konuşma dilinin yazıya geçirilmiş biçimidir. Devlet dili, kültür dili ya da edebî dil olarak da adlandırılır.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Öyküleme
 • Betimleme
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 • Demek ki bizden gizlediği bazı şeyler var.
 • Ağaç sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir.
 • Çünkü kitabın değerini okuyan bilir.
 • Sanatçı, toplumun sorunlarına duyarlı olmalıdır.
Soru 18

Söyle sevda içinde türkümüzü
Aç bembeyaz bir yelken
Neden herkes güzel olamaz
Yaşamak bu kadar güzelken?

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşama sevinci
 • Karamsarlık
 • Özlem
 • Yalnızlık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımın özelliklerindendir?

 • Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarılar anlatılmaktadır.
 • Dil daha çok heyecana bağlı işlevde kullanılır.
 • Kelimeler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.
 • İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.
Soru 20

“Kayaya yaklaşıyor muyuz, yoksa uzaklaşıyor muyuz?” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tamlama yanlışlığı
 • Tümleç eksikliği
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACDDCCAABBADCBADADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler