Dil ve Anlatim 4 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

Tasarlanan, gözlemlenen ya da yaşanan bir olayı yer, zaman ve kişi kavramlarına bağlayarak anlatan anlatım biçimine _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Betimleme
 • Öyküleme
 • Açıklama
 • Tartışma
SORU 2

Yine akşam oldu karardı (I)

sukar


Boş (II)

dağlarda

kaval akisleri var
Göklerde kayboldu beyaz (III)

aşklar


Eğilen dallarda inliyor (IV)

rüzgar


Numaralanmış isimlerden hangisi somutluk – soyutluk yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş isme örnektir?

 • Yaş dolu gözlerle bana bakıyordu.
 • Çocuğun elleri buz gibi olmuştu.
 • Sokağın başında demirci dükkanı vardı.
 • Bizim evden okul tam bir saat sürüyordu.
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük niteleme sıfatına örnektir?

 • Beş gün sonra memlekete gideceğim.
 • Kimi insanlar sinemaya gitmez.
 • Hangi tiyatroya gidelim?
 • Yeşil elbise sana çok yakışmış.
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?

 • Her taraf bayraklarla süslenmişti.
 • Şehir yüksek dağlarla çevriliydi.
 • Kültür, toplumu ayakta tutan unsurlardandır.
 • Kendimi bildim bileli hep bu bozuk makine seslerini duyarım.
SORU R
SORU 6

I. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal!
II. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
III. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal;
IV. Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 7

İçimde tanırım ben o elleri
Onlar ki zahirde viran oldular.
Ardıçlı dağları, çamlı belleri
Aşanlar Şirin’e hayran olurlar.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

 • Belgisiz zamir
 • Özel isim
 • Kişi zamiri
 • Çoğul isim
SORU 8

Bağdat’ ın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman

Bu dörtlük aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?

 • Açıklayıcı anlatım
 • Destansı anlatım
 • Emredici anlatım
 • Mizahi anlatım
SORU 9

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi anlamca kaynaşmış birleşik fiile örnek değildir?

 • Seven bu gönül seni asla terk etmeyecek.
 • Konuşulanlara ben de kulak kabarttım.
 • Adama laf anlatmaktan dilimde tüy bitti.
 • Bu tehditlerinle gözümü korkutamazsın.
SORU 10

(I) Yağmur durmadan bir hafta yağdı. (II) Ara sıra kesilir gibi oluyor, kısa bir zaman sonra eskisinden daha hızlı başlıyordu. (III) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (IV) Irmak taşmış, ağaçlar gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 11

Son yıllarda yapılan araştırmalar, eğitimde övme ve ödüllendirmenin, yerme ve cezalandırmadan daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmıştır. Bir araştırmacı övme ve yermenin başarı üzerindeki etkisini ölçmek için 4 ve 6. sınıf öğrencilerine bir matematik testi uygulamıştır. Öğrencileri gruplara ayırmış; bu gruplara beş gün, üzerinde on beşer dakika çalışmak üzere 30 problem vermiştir. Her günkü çalışmadan sonra bir grubun başarısını övmüş, diğer gruba hatalarını söylemiştir. Bu deneyin sonunda övülen grubun diğer gruba göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatımın özellikleri görülmektedir?

 • Düşsel anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Betimleyici anlatım
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

 • Benimle çok güzel konuşuyor.
 • Yaşlı adam birden geri döndü.
 • Büyük lokma ye; büyük konuşma.
 • Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır.
SORU 13

Bir yargıyı, bir düşünceyi ya da öneriyi çürütme, değiştirme amacıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerin hangisidir?

 • Tartışmacı anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
 • Betimleyici anlatım
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zarflardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • Üç dört gemici bir tekneye atlayıp köpek balığı aramaya koyulur.
 • Karnına sular hücum eden köpekbalığı biraz sonra ölür.
 • Tekneyi köpek balığı sürüsünün önüne korkusuzca sevk ederler.
 • Avcı elindeki kargıyı bir canavarın sırtına hızla saplar.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi gelecekten söz eden anlatımın özelliklerinden değildir?

 • Gelecekten söz eden metinler varsayım ile oluşturulur.
 • Olandan çok olması istenen anlatılır.
 • Genelde gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceler anlatılır.
 • Genellikle şimdiki zaman ifadesi kullanılır.
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

 • Bu gece yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu.
 • Kasabaya ulaşmak için durmaksızın yürüdüm.
 • Senin bugün cennet kadar güzel vatanın var.
 • Gerçeği olduğu gibi anlatmalıydı.
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç vardır?

 • Yangın yarım saatten beri devam ediyordu.
 • Polisler etrafı ablukaya almışlardı.
 • İtfaiye bölüğü son gayretini sarf ediyordu.
 • Yangın saatlerce sürdü ama sonunda söndürüldü.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisi mizahi anlatımın özelliklerindendir?

 • Bir konuyu açıklamak, okuyucuya bilgi vermek amacıyla kullanılır.
 • Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
 • Mizahi unsurlarda gerçekten sapma vardır.
 • Verilen bilgiler, örnekler ve tanımlarla pekiştirilir.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi düşsel (fantastik) anlatımın kullanıldığı bir metin türü değildir?

 • Makale
 • Şiir
 • Fabl
 • Destan
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem yoktur?

 • Hey, orada biri var mı?
 • Bütün hafta çalıştım ama başaramadım.
 • Eyvah! Ne yer ne yâr kaldı.
 • Vah vah, yazık oldu çocuğa!
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCCDCDABACBDABDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Dil ve Anlatim 4 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 4 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler