Dil ve Anlatim 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerdendir?

 • Destan
 • Mesnevi
 • Trajedi
 • Manzum hikâye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnektir?

 • Mahkeme kararını gösteren belge
 • Yemek tarifi veren bir metin
 • Trafik kurallarını anlatan bir metin
 • Anne sevgisini anlatan bir hikâye
Soru 3

Sanat metinleri _________ .
Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa yanlış bir cümle olur?

 • herkesçe aynı şekilde anlaşılır
 • okuyanda estetik haz uyandırır
 • edebî metinler olarak da adlandırılır
 • edebiyatın içinde yer alır
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden değildir?

 • Meddah
 • Komedi
 • Orta oyunu
 • Köy tiyatrosu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin ögelerinden değildir?

 • Olay
 • Serim
 • Zaman
 • Kişiler
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden biri değildir?

 • Makale
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

 • Tarihî metinler
 • Olay çevresinde oluşan metinler
 • Bilimsel metinler
 • Felsefi metinler
Soru 8

İzmir, 27 Eylül
Bugün Reşit Beyefendi’den bir tezkere aldım. Bana bir iş bulmuş. Görüşmek için Karşıyaka’daki köşküne çağırıyor. Maarifteki kâtip, bu beyin bana düşmanlık ettiğini söylemişti. Bu sözün doğru olmadığı anlaşılıyor. Bakalım, yarın anlayacağım.
Bu metin için aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?

 • Öğretici metin – makale
 • Sanat metni – masal
 • Sanat metni – dram
 • Öğretici metin – günlük
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biridir?

 • röportaj
 • Hikâye
 • Biyografi
 • Sohbet (söyleşi)
Soru 10

Dilekçe yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sağ üst köşeye adres yazılır.
 • Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye adı ve soyadı yazılır.
 • Dilekçe hangi kuruma yazılıyorsa bu makamın adı başa yazılır.
 • Dilekçe, resmî mektup türüdür.
Soru 11

1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa’ da, Hisar semtinde Ortapazar Caddesi’ndeki 30 numaralı, iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren’dir. Başka kardeşim yok, tekim.
Bu metin aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Anı
 • Günlük
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden değildir?

 • Gezi yazısında anlatılanlar hayal değil, gerçektir.
 • Gezi yazısı yazacak kişinin çok iyi bir gözlem yeteneği olmalıdır.
 • Gezi yazısında sanatlı, ağır bir dil kullanılmalıdır.
 • Gezi yazılarında tanımlama, betimleme ve açıklamadan yararlanılır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün kesiştiği türlerden değildir?

 • Günlük
 • Makale
 • Otobiyografi
 • Gezi yazısı
REKLAM
Soru 14

Batılı anlamda anı, edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir?

 • Divan edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Servetifünun Edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
Soru 15

Dünyada biyografinin ilk büyük yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boccacio
 • Aristo
 • Heredot
 • Plutarkhos
Soru 16

Bir yazarın gazetelerde; güncel, önemli, özelliği olan herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille belgelendirme gereği duymadan yazdığı ciddi ve nükteli fikir yazılarıdır.
Bu cümlede tanımı yapılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Deneme
 • röportaj
 • Makale
Soru 17

Gezi yazısının eski adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Ruzname
 • Vakayiname
 • Tercüme-i hâl
 • Seyahatname
Soru 18

Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır.
Bu cümlede tanımı verilen mektup türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • İş mektubu
 • Edebî mektup
 • Resmî mektup
 • Özel mektup
Soru 19

Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri’nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çok genç yaşlarda, Bossa Un Fabrikasında veznedarlıkla iş hayatına başladı. Sırasıyla, çiftlik müdürü ve Bossa Tekstil İşletmesi müdürü oldu.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Anı
 • Günlük
Soru 20

Tanınmış kişilerin yazdığı anılar niçin önemli sayılır?

 • Bu kişilerin yazdığı anılar, anı türünün tanınmasını sağlar.
 • Tanınmış kişilerin anıları onların yaşadıklarını ve o dönemin özelliklerini anlatması bakımından önemlidir.
 • Tanınmış kişilerin halkın dikkatini çekecek anıları olabilir.
 • Bu anılar tanınmış kişilerin halkla iç içe olmasını sağlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABBCBDCABCBBDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler