Dil ve Anlatim 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Peribacaları ile ilgili bir röportaj hangi röportaj türüne örnektir?

 • İnsanı konu alan
 • Bir yeri konu alan
 • Eşyayı konu alan
 • Hayvanı konu alan
Soru 2

Hocam bize çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
Uzun açtınız konuları. Ahh!
Kaç seneyi anlatmam lazım. Çocukluğum uzun, 75 yıl öncesi. Hocam nasıl bir öğrenciydiniz? Çok çalışkandım. Ders çalışmama gerek yoktu. Giderim okula, gelirim. Hiç evde kitap açtığımı kimse hatırlamaz.
Bu parça aşağıdakilerden hangisinden alınmıştır?

 • Mülakat
 • Günlük
 • Makale
 • Otobiyografi
Soru 3

• Amaç bilgi vermek değil, bir topluluğu inandırmak ve etkilemektir.
• Coşkulu bir üslup kullanılır.
• Kurtuluş Savaşı sırasındaki Sultan Ahmet mitingleri bu türe örnektir.
Yukarıda özellikleri verilen tür hangisidir?

 • Mülakat
 • Makale
 • Söylev
 • röportaj
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden değildir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Sohbet (söyleşi)
 • Söylev
Soru 5

Edebiyatımızda ilk söylev örneği olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

 • Orhun Abideleri
 • Dede Korkut Kitabı
 • Seyahatname
 • Bozkurt Destanı
REKLAM
Soru 6

Röportaj türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Belgesel özelliği taşır.
 • Birkaç yazıdan oluşabilir.
 • Okuyucuyu güldürürken düşündürmeyi amaçlar.
 • Okuyucunun dikkatini çekecek biçimde düzenlenir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen türlerden değildir?

 • Makale
 • Günlük
 • Fıkra
 • Haber yazısı
Soru 8

Askerler!
Milletin göz bebekleri, bin yokluk içinde en büyük varlığımız olan ey Türk askeri! Bu dövüş olur muydu, eğer sana inanmasalardı, sana güvenmeselerdi? Bu kurtuluş olur muydu, eğer ortada her zorluğu yenen gücünle sen olmasaydın?
>Ey Türk askeri! Dostun ve düşmanın, kim seni cenk yerlerinde gördü de sana hayran olmadı, sana gönül vermedi? Hangi sevgi senin kalbine girdi de yanan, tutuşan bir aşk olmadı?
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Sohbet
 • Söylev
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mülakatı yapan kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

 • Mülakat yapacağı kişiden, önceden randevu almalıdır.
 • Mülakat yapılan kişinin cevaplarını kendine göre yeniden düzenlemelidir.
 • Karşısındaki kişiyi fazla sıkmamalıdır.
 • Cümleler açık, anlaşılır, yalın olmalıdır.
Soru 10

Herhangi bir konu ya da sorunun değişik boyutlarıyla ele alınıp işlendiği gazete ve dergi yazılarına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mülakat
 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • röportaj
Soru 11

I. Mülakat, alanında tanınmış kişilerle yapılır.
II. Mülakat metinlerinde mülakatı yapan kişi kendi görüşlerini de ekler.
III. Mülakat metinleri öğretici ve ufuk açıcıdır.
IV. Mülakat metinlerinde genelde emredici anlatım türü kullanılır.
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde mülakat türüyle ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • İçme ve temizlik
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi söylevle ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Söyleyişte yer yer abartmalara, aşırı seslenmelere yer verilmelidir.
 • Cümleler akıcı, kısa, anlaşılır, içten ve etkili olmalıdır.
 • Söylev veren kişi konuşmasını duruş, jest ve hareketleriyle desteklemelidir.
 • Söylevcinin toplumu inandırma yeteneği gelişmiş olmalıdır.
Soru 13

Mülakat _________ , _________ , _________ anlamlarına da gelmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • buluşma
 • Görüşme
 • tanışma
 • Konuşma
REKLAM
Soru 14

Röportajda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Eleştirmen görüşü
 • Belge
 • Ses kayıtları
 • Fotoğraf
Soru 15

Mülakat metinlerinde genelde kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emredici anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Düşsel anlatım
 • Mizahi anlatım
Soru 16

Söylev türünün ilk örnekleri hangi dönemde görülmüştür?

 • Sümer medeniyeti
 • Asur medeniyeti
 • Pers medeniyeti
 • Eski Yunan ve Roma medeniyeti
Soru 17

Söylev kavramı eskiden _________ terimiyle karşılanır; topluluk önünde konuşma sanatına _________ , söylevciye de _________ denirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • nutuk – hitabet – hatip
 • nutuk – hatip – hitabet
 • hitabet – hatip – nutuk
 • hatip – nutuk – hitabet
Soru 18

Öğretmeni 7. sınıf öğrencisi Ayşe’den proje ödevi olarak oturduğu ilçenin emniyet müdürüyle bir görüşme gerçekleştirmesini istemiştir.
Ayşe’nin gerçekleştireceği bu görüşmenin türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Söylev
 • Mülakat
 • Deneme
 • Makale
Soru 19

Söylevde dil hangi işleviyle kullanılır?

 • Kanalı kontrol işlevi
 • Göndergesel işlev
 • Şiirsel işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın sorumluluğu vurgulanmıştır?


  Notice: Undefined index: cevap in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACCACBDBDCACABDABDI
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler