Dil ve Anlatim 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Gerçeği olduğu gibi yansıtmaz.
 • Kurmaca bir nitelik taşır.
 • Bilgi vermekten çok hissettirmeyi amaçlar.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz?

 • Kerem ile Aslı hikâyesini anlatan bir metin
 • Bir tiyatro metni
 • Bir konferans metni
 • Vatan temalı bir çocuk şiiri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerde, metnin yapısını oluşturan ögelerden değildir?

 • Kişi
 • Durum
 • Olay
 • Zaman
Soru 4

Yeşil pencerenden bir gül at bana Işıklarla dolsun kalbimin içi Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Coşku ve heyecana bağlı bir anlatımı vardır.
 • Mecaz anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
 • Duyguları ifade etme söz konusudur.
 • Amaç, bir durumu açıklamaktır.
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fabl türünde tanınmış isimlerden biri değildir?

 • La Fontaine
 • Victor Hugo
 • Aisopos (Ezop)
 • Beydaba
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir?

 • Sadece nesir biçiminde yazılır.
 • Kahramanları çoğunlukla hayvanlardır.
 • Teşhis ve intak sanatları üzerine kuruludur.
 • Sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıssadan hisse) vardır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre masal türlerinden değildir?

 • Hayvan masalları
 • Asıl masallar
 • Zincirlemeli masallar
 • Bitki masalları
Soru 8

Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Keloğlan Masalları
 • Billur Köşk Masalları
 • Binbir Gece Masalları
 • Kelile ve Dimne
Soru 9

Masal türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Yer ve zaman kavramları belirsizdir.
 • Dil kanalı kontrol işleviyle kullanılır.
 • Genellikle şiir şeklindedir.
 • Günlük hayatta sıkça karşılaşılan olaylar anlatılır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir?

 • Ünlü bir yazarın biyografisinin olduğu bir metin
 • Kiralık Konak adlı roman
 • Binbir Gece Masalları
 • Sessiz Gemi adlı şiir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?

 • Fabl
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Masal
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin kaynaklarından biri değildir?

 • Türk kaynaklı halk hikâyeleri
 • Arap-İslam kaynaklı halk hikâyeleri
 • İran-Hint kaynaklı halk hikâyeleri
 • Batı kaynaklı halk hikâyeleri
Soru 13

Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Guy de Maupassant
 • Anton Çehov
 • Franz Kafka
 • William Shakespeare
REKLAM
Soru 14

I. Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.
II. Hikâye beklenmedik bir sonla biter.
III. Günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatır.
IV. Hikâye belli bir olay üzerine kurulur.
Numaralanmış cümlelerden hangileri durum hikâyesinin özelliklerinden değildir?

 • İçme ve temizlik
 • I ve III
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
Soru 15

Kınalıada’ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıada’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.
Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

 • Hâkim (İlahi) bakış açısı
 • Kahraman (ben, 1. şahıs) anlatıcının bakış açısı
 • Gözlemci (3. şahıs) anlatıcının bakış açısı
 • Sanatlı bakış açısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir?

 • Tarihî roman
 • Psikolojik roman
 • Macera romanı
 • Realist roman
Soru 17

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Mutlak farz → Zekât
 • Mukayyed farz → Hac
 • Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
 • Farz-ı kifaye → Ramazan orucu
Soru 18

Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şair Evlenmesi
 • Vatan yahut Silistre
 • Zavallı Çocuk
 • Çok Bilen Çok Yanılır
Soru 19

Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tragedya
 • Komedya
 • Dram
 • Pandomim
Soru 20

Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 • Suflör: Tiyatro oyunundaki erkek oyuncu.
 • Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.
 • Diyalog: Dramatik bir eserde kişilerin karşılıklı konuşmasıdır.
 • Aksesuar: Dekora yardımcı olan küçük eşyalar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBDBADBAACDACBDDACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler