GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?

 • Görme
 • Anlama
 • İnanma
 • Düşünme
SORU 2

“…Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”
(Nahl suresi, 93. ayet)
Bu ayette insanın davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğu
 • Her türlü eyleminden hesaba çekileceği
 • Sorumluluğunu başkasına yükleyebileceği
 • Bazı davranışlarından sorumlu tutulmayacağı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hoş görmediği davranışlardan biridir?

 • Anne-babaya iyi davranmak
 • Akrabalara iyilikte bulunmak
 • Kendini her konuda yeterli görmek
 • Yoksul ve kimsesizlere yardım etmek
SORU 4

“De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şey ona muhtaçtır.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”
(İhlâs suresi, 1-4. ayetler)
Bu ayetlerde anlatılan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateizm
 • Politeizm
 • Satanizm
 • Monoteizm
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 • İmanı güçlendirir.
 • Gelir seviyesini artırır.
 • Allah rızasını kazandırır.
 • Sorumluluk duygusunu geliştirir.
SORU 6

“… Namaz, hayâsızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar…”
(Ankebût suresi 45. ayet)
Bu ayet hangi tür temizliğe işaret etmektedir?

 • Maddi
 • Vücut
 • Manevi
 • Çevre
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin şartları arasında yer almaz?

 • Bütün bedeni yıkamak
 • Başı mesh etmek
 • Burnu yıkamak
 • Ağzı yıkamak
SORU 8

Peygamberimizin ismi anıldığında ona olan saygı ve sevgiyi ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Tekbir getirilir.
 • Kelime-i Tevhid getirilir.
 • Salâvat-ı Şerife getirilir.
 • Kelime-i Şehâdet getirilir.
SORU 9

Mekke’de zulme uğrayanların haklarını savunmak amacıyla kurulan ve Peygamberimizin de genç yaşta katılıp destek verdiği cemiyetin adı nedir?

 • Suffa
 • Hilfü’l Fudûl
 • Daru’l Nedve
 • Muallâka-i Seb’a
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile büyüklerinden biri değildir?

 • Ebu Talip
 • Hz. Hamza
 • Abdülmuttalip
 • Hz. Mus’ab b. Umeyr
SORU 11

Peygamber Efendimizi daha iyi tanımak, onun sünnetlerini anlamak amacıyla her yıl 20 Nisan’da ülkemizde düzenlenen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadir gecesi
 • Miraç kandili
 • Kutlu Doğum Haftası
 • Camiler ve Din Görevlileri Haftası
SORU 12

Hz. Muhammed (sav.)’e ilk vahiy ne zaman ve nerede indirilmiştir?

 • 610 yılı Ramazan ayı-Mekke
 • 632 yılı Ramazan ayı-Medine
 • 630 yılı Recep ayı-Mekke
 • 622 yılı Recep ayı-Medine
SORU 13

Hz. Muhammed (sav.), tebliğ görevine başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini tercih etmiştir?

 • Köleleri
 • Zenginleri
 • Yoksulları
 • Yakın akrabaları
SORU 14

620 ve 621 yıllarında, Medineli bir grup insan, Mekke’de Peygamberimizle görüşmüş ve İslam’ı kabul etmişlerdir. Peygamberimizi ve Müslümanları, Medine’ye göç ettikleri takdirde canları ve malları pahasına koruyacaklarına dair söz vermiş ve Peygamberimize bağlılık yemini etmişlerdir.
Metinde anlatılan olay İslam tarihinde ne olarak adlandırılır?

 • Hicret
 • Akabe Biatları
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye Barış Antlaşması
SORU 15

Hicret kaç tarihinde ve nereye yapılmıştır?

 • 622-Habeşistan
 • 620-Medine
 • 622-Medine
 • 632-Taif
SORU 16

Hz. Muhammed (sav.)’in hicretten sonra toplumsal barış ve huzuru sağlamak için yaptığı en önemli uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine Sözleşmesi
 • Mescid-i Nebi’nin inşası
 • Cuma namazlarını kıldırması
 • Çevre kabileleri İslam’a davet etmesi
SORU 17

I. Hendek Savaşı
II. Mekke’nin Fethi
III. Uhut Savaşı
IV. Bedir Savaşı
Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • IV-III-I-II
 • IV-III-II-I
 • II-III-IV-I
 • II-I-III-IV
SORU 18

Veda Hutbesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Müslümanlara bir vasiyet niteliğindedir.
 • Kur’an’ın ana konuları vurgulanmaktadır.
 • İnsan haklarına dair mesajlar içermektedir.
 • Yöneticilerinin nasıl seçileceği açıklanmaktadır.
SORU 19

Dinini doğru bir şekilde öğrenmek isteyen Müslümanın ilk başvuracağı temel kaynak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • Hadis kitapları
 • Fıkıh kitapları
 • Kur’an-ı Kerim
 • İlmihal kitapları
SORU 20

Kur’an’ı Kerim’i, harflerin ve kelimelerin hakkını vererek, tecvit kurallarına uygun şekilde ve anlamını düşünerek okumak aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?

 • Mukabele
 • Tertîl
 • Tefsir
 • Hatim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDBCBCBDCADBCAADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler