GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Barışın hâkim olduğu toplumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Eğitimin kalitesi gittikçe yükselir.
 • B) İnsanlar ibadetlerini rahatlıkla yerine getirir.
 • C) Kişinin fikirlerini özgürce ifade etmesi zorlaşır.
 • D) İnsanlar huzur ve güven içerisinde yaşarlar.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi savaşın doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

 • A) Parçalanmış aileler
 • B) Sevgi ve merhamet
 • C) Fakirlik ve yoksulluk
 • D) Sakat kalmış insanlar
SORU 3

“Ey insanlar! Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız.”
Bu hadiste vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kardeşlik bilinci içinde yaşamak
 • B) Akrabalık bağlarını güçlendirmek
 • C) Allah’a inanmayanlarla ilişkileri kesmek
 • D) Anne babaya hürmet ve saygı göstermek
SORU 4

“Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.”
Yunus Emre’nin bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Kendini üstün görmemek
 • B) Akraba ve yakınları gözetmek
 • C) İnsanlar arasında adil davranmak
 • D) Varlıklara sevgi ve merhametle yaklaşmak
SORU 5

Peygamberimizin merhametli, affedici ve barışçı bir insan olduğu en açık şekilde aşağıdaki olayların hangisinde görülür?

 • A) Bedir Savaşında
 • B) Mekke’nin Fethinde
 • C) Medine Sözleşmesinde
 • D) Hudeybiye Antlaşmasında
SORU 6

Peygamberimizin hicretten sonra ilk uygulamalarından biri, toplumun barış ve huzurunu sağlamak için şehirdeki kabileler ve diğer din mensupları arasında inançlara karışmama, barış içinde birlikte yaşama gibi konuları içeren bir anlaşma yapmak olmuştur.
Hakkında bilgi verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hudeybiye antlaşması
 • B) Kardeşlik Antlaşması
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Akabe Biatları
SORU 7

“Gel, ne olursan ol yine gel.”
(Mevlana)
“Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.”
(Hacı Bektaşi Veli)
“Sana kötülük edenlere sen iyilik et.”
(Cabbar Kulu) Verilen sözlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yardımlaşma
 • B) Komşulara iyi davranma
 • C) Sevgi, barış ve kardeşlik
 • D) Akraba ve yakınları gözetme
SORU 8

İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Toplumların ilmi gelişmelerinde engelleyici bir etkiye sahiptir.
 • B) Toplumun birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına katkı sağlar.
 • C) Milli kültür ve kimliğin oluşmasında önemli bir etkisi vardır.
 • D) Toplumsal ahlâkın oluşmasında önemli etkiye sahiptir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan çalışmalardan biri değildir?

 • A) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
 • B) Mesnevi’nin Türkçe’ye tercüme edilmesi
 • C) “Hak Dini Kur’an Dili” adlı Türkçe tefsirin hazırlanması
 • D) “Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi” kitabının hazırlanması
SORU 10

İslam dinine göre insandaki “bir yaratıcıya inanma duygusu” nereden gelir?

 • A) Doğuştan
 • B) Çevreden
 • C) Eğitimden
 • D) Anne-babadan
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı bir din değildir?

 • A) İslamiyet
 • B) Yahudilik
 • C) Hinduizm
 • D) Hristiyanlık
SORU 12

Yahudilikte, Tanrı’nın ismi ve ibadet mekânı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Yehova – Tanah
 • B) Haham – Havra
 • C) Haham – Tevrat
 • D) Yehova – Havra
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Musa’ya indirilen On Emir’den biri değildir?

 • A) Putlara tapmayacaksın.
 • B) Anne ve babana hürmet edeceksin.
 • C) Pazar gününe hürmet göstereceksin.
 • D) Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
SORU 14

• Kutsal kitapları Vedalar’dır.
• Ganj Nehri kutsal olarak kabul edilir.
• Brahma, Vişnu, Şiva tanrı olarak kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sihizm
 • B) Budizm
 • C) Caynizm
 • D) Hinduizm
SORU 15

Hristiyanlık inancına göre bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar. Bu yüzden bebeklerin ve Hristiyanlık dinine girecek olanların kutsal su ile yıkanarak günahlarından arınması gerekir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vaftiz
 • B) İstavroz
 • C) Paskalya
 • D) Teslis
SORU 16

Hristiyanların haftalık ibadet günü ve yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pazar-Havra
 • B) Pazar-Kilise
 • C) Cumartesi-Kilise
 • D) Cumartesi-Havra
SORU 17

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) 23 senede ayet ayet indirilmiştir.
 • B) İlk suresi Bakara, son suresi ise İhlas’tır.
 • C) Son ilahi kitaptır ve mesajları evrenseldir.
 • D) Ayetleri vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.
SORU 18

Ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir. Bu inanca göre insan, yaptıklarının sonucuna bağlı olarak hayvan, bitki veya insan şeklinde tekrar doğar. İnsan mutlak olgunluğa ulaşıncaya kadar, dünyaya defalarca gelir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yoga
 • B) Hulul
 • C) Kast sistemi
 • D) Kalite
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Mesajları evrenseldir.
 • B) Tevhit inancına dayalıdır.
 • C) Ruhbanlık kabul edilmez.
 • D) İnsanların günahkâr doğduklarına inanılır.
SORU 20

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her insanın eşit olarak yaşama, eğitim, inanç, ibadet gibi hakları vardır.
 • B) Hakların özgür olarak kullanılması, kişinin sorumluluğunu kaldırır.
 • C) Doğuştan gelen haklar vazgeçilmez ve dokunulmazdır.
 • D) Hakların kullanımı, belli kurallara bağlıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADBCCABACDCDABBDDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?