Felsefe 2 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

İyi ile kötü arasında hiçbir baskı olmadan özgürce seçim yapabilen kişinin eylemlerinin doğuracağı sonuçları üstlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Ahlak yasası
 • Sorumluluk
 • Vicdan
 • Erdem
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Erdem
 • İnanç
 • Sanat
 • İktidar
SORU 3

Ahlaki eylemde bulunurken özgürlük sorununu ele alan indeterminist yaklaşıma göre insan eylemlerinde tamamen özgürdür; iyi, kötü, değerli, değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle özgürce yapar.
Aşağıdakilerden hangisi İndeterminist ahlak anlayışını ifade eder?

 • İnsan kararlarında tamamen toplumun etkisindedir.
 • İnsan kendi istek ve seçimlerine göre davranır.
 • Bireyin kararları ahlaki ilkelerle sınırlıdır.
 • Her şey önceden belirlenmiştir.
SORU 4

Egoizm başkalarını dikkate almadan yalnız kendini ve kendi çıkarını düşünmek anlamına gelir. Yaşamda en önemli şey, bireyin kendi mutluluğu ve başarısıdır. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi egoizm düşüncesine ters düşer?

 • İnsanın sadece kendini düşünmesi
 • Hayatta egemen olan şeyin kendi çıkarı olması
 • İnsanın başkalarını düşündüğü ölçüde mutlu olması
 • Yaşamda en değerli şeyin bireyin kendi başarısı olması
SORU 5

Doğru eyleme sezgi ile ulaşılabileceğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • J. Paul Sartre
 • T. Hobbes
 • F. Nietzsche
 • H. Bergson
SORU R
SORU 6

Sokrates’e göre ahlaki eylemin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi
 • Toplum
 • Duygular
 • İstekler
SORU 7

Hacı Bektaş Veli, ahlak yasasını aşağıdakilerden hangisi ile temellendirir?

 • Fayda
 • Bilgi
 • İnsan sevgisi
 • Haz
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından değildir?

 • İktidar kaynağını nereden alır?
 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
SORU 9

Yasaya uygunluk, hukuka uygunluk anlamını taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İktidar
 • Meşruiyet
 • Egemenlik
 • Yönetim
SORU 10

Sivil toplum, bireylerin devletin etki ve baskısının dışında kendilerini yönetebilmek, çıkarlarını savunabilmek için kurdukları örgütlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerindendir?

 • Mahkemeler
 • Bakanlıklar
 • Sendikalar
 • Meclis
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi demokratik otoritenin kaynağını oluşturur?

 • Gelenekler
 • Karizmatik lider
 • Yerleşik inançlar
 • Yazılı hukuk kuralları
SORU 12

Sofistlere göre, her şeyin ölçüsü insan olduğundan, bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen olamaz. Ne kadar insan varsa o kadar ölçü var demektir. .
Buna göre, sofistlerin ideal düzen konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tüm insanlar ideal düzen konusunda ortak bir fikre ulaşacaklardır.
 • İdeal düzen eşitlik sayesinde gerçekleşecektir.
 • İdeal bir toplum düzeninden söz edilemez.
 • Özgürlük sayesinde ideal düzen gerçekleşecektir.
SORU 13

İktidarın gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için kuvvetler ayrılığı fikrini savunan Fransız siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

 • Montesquieu
 • George Orwel
 • Thomas More
 • Sokrates
SORU 14

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyilik
 • Güzellik
 • Yasa
 • Vicdan
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sanatı oyun olarak kabul eden düşünürlerdendir?

 • Platon
 • Sokrates
 • Schiller
 • Aristoteles
SORU 16

Sanat, sanatçının doğada bulunan varlıkları eserlerine yansıtmasıyla orta çıkar. Bir sanat eseri aslını en güzel biçimiyle yansıttığı ölçüde güzeldir.
Bu parçada sanatın oluşumu aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

 • Gerçekliğin taklit edilmesine
 • Sanatçının yaratıcı hayal gücüne
 • Sanatçının madde ve biçimle oynamasına
 • Sanatçının biricik tek bir eser oluşturmasına
SORU 17

Estetik yargılar kişilerin öznel beğenisine dayanır. Kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez. Oysa bilimsel yargılar bütün insanlar için geçerli olan nesnel yargılardır. .
Buna göre estetik yargıları bilimsel yargılardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesnel olması
 • Subjektif olması
 • Evrensel olması
 • Mantıksal olması
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • İyi
 • Doğruluk
 • Hukuk
 • Vahiy
SORU 19

Din konusunda felsefenin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine uygunluk gösterir?

 • Olayların, dini kurallar çerçevesinde yorumlanması
 • Dini konuların rasyonel olarak sorgulanması
 • İnanılan din kurallarının savunulması
 • Dini inancın savunusunun yapılması
SORU 20

Tanrının varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABCDACDBCDCABCABDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Felsefe 2 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Felsefe 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Felsefe 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Felsefe 2 dersi için geçme notu nedir ?

Felsefe 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Felsefe 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Felsefe 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Felsefe 2 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Felsefe 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Felsefe 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Felsefe 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler