Fıkıh 1 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kur’an ve Sünnet’ten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Hitabet
SORU 2

Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır?

 • Mantık ve Felsefe
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Matematik ve Coğrafya
SORU 3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 • İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak
 • Hz. Peygamber dönemindeki savaşların yapılış amaçlarının anlaşılmasını sağlamak
 • İnsanların Allaha karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak
 • Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak
SORU 4

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir?

 • Fakih
 • Âlim
 • Muhaddis
 • Müderris
SORU 5

Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir?

 • Mezheplerin oluşum dönemi
 • Sahabeler dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
SORU R
SORU 6

“Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’
Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

 • Helallerde genişlik
 • Haramlarda sınırlılık
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Hükümlerde tedricilik
SORU 7

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

 • Kıblenin Mescidi Aksa yerine Kâbe olarak değiştirilmesi
 • Müellefe-i Kulub’a zekattan pay verilmemesi
 • Kıtlık zamanında hırsızlığın cezasının uygulanmaması
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
SORU 8

Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hanefilik – Numan bin Sabit
 • Malikilik – Malik bin Enes
 • Şafiilik – Muhammed bin İdris
 • Hanbelilik – Cafer-i Sadık
SORU 9

Rey Ekolü’nün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır?

 • İbn Mesud
 • İbn Ömer
 • İbn Abbas
 • Zeyd bin Sabit
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Siyasi ve ilmi görüş farklılıklarının ortaya çıkması
 • Kur’an’ın bazı ayetlerinin yoruma açık olması
 • Kur’an’ın yirmi üç yılda tamamlanmış olması
 • Âlimlerin yetiştiği toplumsal yapının farklı olması
SORU 11

Aşağıdaki durumlardan hangisi “semavi arızalar’’ (insan iradesi dışında oluşan engeller) dan biri değildir?

 • Çocukluk
 • Unutkanlık
 • Bayılma
 • Cehalet
SORU 12

Fıkhi hükümlerin kaynağı olan “Şari’’ kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âlimler ve Fakihler
 • Allah ve Hz. Peygamber
 • İlahiyatçılar
 • Fetva Kurulu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir?

 • Zekât
 • Hac
 • Oruç
 • Namaz
SORU 14

Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir?

 • Farz
 • Sünnet
 • Vacip
 • Müstehap
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 • İcma
 • Kıyas
 • Sünnet
 • İstihsan
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir?

 • Bazı müçtehitlerin fikir birliği yapması yeterlidir.
 • Herhangi bir konuda da icma yapılabilir.
 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Halkın bir konuda fikir birliği etmesi gerekir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 • İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf, adet ve ihtiyaçlarını bilmelidir.
 • Doğru bir anlayış ve hüküm verme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Fıkıh ilminin tarihini ve nasihmensuh hükümleri bilmelidir.
 • Sahabe veya tabiinden olması gerekir.
SORU R
SORU 18

İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Fıkhi düşüncede birer zenginliktir.
 • Geçmiş hükümleri taklit etmek esastır.
 • Eleştirel düşünceyi geliştirir.
 • Dinin daha kolay yaşanmasını sağlar.
SORU 19

Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
 • Farzı Kifaye
SORU 20

Tenzihen mekruh bir fiili işleyen kişinin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Günah işlemiş olur ve kınanması gerekir.
 • Günah işlemiş olur ve cezayı hak eder.
 • Günah işlemiş olmaz ve kınanmaz.
 • Günah işlemiş olmaz fakat kınanması gerekir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADCADACDBACDCDBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Fıkıh 1 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 15 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %40. Sınava katılan 15 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 16.67 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?