GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Gusül abdesti olmayan kişilerin, aşağıdakilerden hangisini yapmalarında dinen bir sakınca yoktur?

 • A) Dua etmelerinde
 • B) Namaz kılmalarında
 • C) Kâbe’yi tavaf etmelerinde
 • D) Kur’an-ı elle tutmalarında
SORU 2

Aşağıda teyemmüm abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her namaz için ayrı teyemmüm almak gerekir.
 • B) Teyemmüm, boy abdestinin yerine geçmez.
 • C) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • D) Suyu kullanma imkânı doğduğunda teyemmüm bozulur.
SORU 3

Aşağıda verilen durumların hangisinde gusül abdesti almak şart değildir?

 • A) Cünüplük halinde
 • B) Lohusalığın bitiminde
 • C) Adet halinin bitiminde
 • D) Cuma namazı öncesinde
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • A) Ağza ve burna su vermek
 • B) Enseyi meshetmek
 • C) Kulakları temizlemek
 • D) Yüzü yıkamak
SORU 5

Abdest uzuvlarından birinin sargılı olması durumunda sargılı uzvun mesh edilebilme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sargı çıkarılıncaya kadardır.
 • B) Mestteki gibi 24 saattir.
 • C) 72 saati geçmemelidir.
 • D) 48 saati geçmemelidir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?

 • A) Kıraat
 • B) Ka’de-i Ahire
 • C) Niyet
 • D) İftitah tekbiri
SORU 7

Aşağıda verilen vakitlerin hangisinde nafile ve kaza namazı kılınamaz?

 • A) Yatsı namazından sabah namazına kadar olan sürede
 • B) Güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 45 dakika sonrasındaki sürede
 • C) İkindi namazı vakti girmeden önceki yaklaşık 15 dakikalık sürede
 • D) İmsak vakti girmeden önceki 30 dakikalık sürede
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir?

 • A) Fatiha suresini okumak
 • B) Kıyamda elleri bağlamak
 • C) Rükûdan kalkarken “semiallahu limen hamide” demek
 • D) Namazın rükünleri arasındaki geçişlerde “Allahu Ekber” demek
SORU 9

Namaz bittikten sonra namazın farzlarından birini terk ettiğini fark eden kişi ne yapmalıdır?

 • A) Hemen sehiv secdesi yapmalıdır.
 • B) Namazını tekrardan kılmalıdır.
 • C) Sadece terk ettiği rüknü yerine getirmelidir.
 • D) Bir şey yapması gerekmez.
SORU 10

Aşağıdaki namazların hangisinde imam kıraatı sesli yapmaz?

 • A) Sabah namazı
 • B) Cuma namazı
 • C) Akşam namazı
 • D) İkindi namazı
SORU 11

Hükmü itibarı ile diğerlerinden farklı olan farz namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cenaze namazı
 • B) Cuma namazı
 • C) Yatsı namazı
 • D) Sabah namazı
SORU 12

Duha, Evvabin ve Teheccüd gibi namazların hükmü nedir?

 • A) Vacip
 • B) Sünnet
 • C) Farz
 • D) Nafile
SORU 13

Aşağıdaki davranışlardan hangisi namazı bozmaz?

 • A) Namazın farzlarından birini terk etmek
 • B) Namazda göğsü kıbleden başka yöne çevirmek
 • C) Namazda sübhâneke duasını okumayı unutmak
 • D) Namazda ayetleri anlamı bozacak şekilde okumak
SORU 14

Aşağıda verilen oruç çeşitlerinden hangisi farzdır?

 • A) Adak
 • B) Aşure
 • C) Şevval
 • D) Kefaret
SORU 15

Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu bozmaz?

 • A) Yanlışlıkla bir şeyler yiyip içmek
 • B) Kasten bir şeyler yiyip içmek
 • C) Unutarak bir şeyler yiyip içmek
 • D) Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak
SORU 16

Kaza orucunu hastalık nedeniyle bozan kişi ne yapmalıdır?

 • A) Bir daha tutması gerekmez.
 • B) Tutup tutmamakta serbesttir.
 • C) Altmış gün kefaret orucu tutmalıdır.
 • D) Uygun bir zamanda tekrardan tutmalıdır.
SORU 17

Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Madenlerin zekât miktarı 1/10 dur.
 • B) Ticaret mallarının zekât miktarı 1/40 tır.
 • C) Koyun ve keçilerin nisab miktarı 40 tır.
 • D) Toprak ürünlerinin zekât miktarı 1/10 dur.
SORU 18

Aşağıdaki tavaf çeşitlerinden hangisi farzdır?

 • A) Kudüm
 • B) Veda
 • C) Ziyaret
 • D) Tatavvu
SORU 19

“Hac, Arafat’tan ibarettir.’’
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • A) Vakfe
 • B) Şavt
 • C) Tavaf
 • D) Sa’y
SORU 20

Hanefi mezhebine göre aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisi sünnettir?

 • A) Udhiye
 • B) Akika
 • C) Ceza
 • D) Adak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDDACBABDADCDCDACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?