GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Gusül abdesti olmayan kişilerin, aşağıdakilerden hangisini yapmalarında dinen bir sakınca yoktur?

 • Dua etmelerinde
 • Namaz kılmalarında
 • Kâbe’yi tavaf etmelerinde
 • Kur’an-ı elle tutmalarında
SORU 2

Aşağıda teyemmüm abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Her namaz için ayrı teyemmüm almak gerekir.
 • Teyemmüm, boy abdestinin yerine geçmez.
 • Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • Suyu kullanma imkânı doğduğunda teyemmüm bozulur.
SORU 3

Aşağıda verilen durumların hangisinde gusül abdesti almak şart değildir?

 • Cünüplük halinde
 • Lohusalığın bitiminde
 • Adet halinin bitiminde
 • Cuma namazı öncesinde
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Ağza ve burna su vermek
 • Enseyi meshetmek
 • Kulakları temizlemek
 • Yüzü yıkamak
SORU 5

Abdest uzuvlarından birinin sargılı olması durumunda sargılı uzvun mesh edilebilme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sargı çıkarılıncaya kadardır.
 • Mestteki gibi 24 saattir.
 • 72 saati geçmemelidir.
 • 48 saati geçmemelidir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?

 • Kıraat
 • Ka’de-i Ahire
 • Niyet
 • İftitah tekbiri
SORU 7

Aşağıda verilen vakitlerin hangisinde nafile ve kaza namazı kılınamaz?

 • Yatsı namazından sabah namazına kadar olan sürede
 • Güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 45 dakika sonrasındaki sürede
 • İkindi namazı vakti girmeden önceki yaklaşık 15 dakikalık sürede
 • İmsak vakti girmeden önceki 30 dakikalık sürede
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir?

 • Fatiha suresini okumak
 • Kıyamda elleri bağlamak
 • Rükûdan kalkarken “semiallahu limen hamide” demek
 • Namazın rükünleri arasındaki geçişlerde “Allahu Ekber” demek
SORU 9

Namaz bittikten sonra namazın farzlarından birini terk ettiğini fark eden kişi ne yapmalıdır?

 • Hemen sehiv secdesi yapmalıdır.
 • Namazını tekrardan kılmalıdır.
 • Sadece terk ettiği rüknü yerine getirmelidir.
 • Bir şey yapması gerekmez.
SORU 10

Aşağıdaki namazların hangisinde imam kıraatı sesli yapmaz?

 • Sabah namazı
 • Cuma namazı
 • Akşam namazı
 • İkindi namazı
SORU 11

Hükmü itibarı ile diğerlerinden farklı olan farz namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cenaze namazı
 • Cuma namazı
 • Yatsı namazı
 • Sabah namazı
SORU 12

Duha, Evvabin ve Teheccüd gibi namazların hükmü nedir?

 • Vacip
 • Sünnet
 • Farz
 • Nafile
SORU 13

Aşağıdaki davranışlardan hangisi namazı bozmaz?

 • Namazın farzlarından birini terk etmek
 • Namazda göğsü kıbleden başka yöne çevirmek
 • Namazda sübhâneke duasını okumayı unutmak
 • Namazda ayetleri anlamı bozacak şekilde okumak
SORU 14

Aşağıda verilen oruç çeşitlerinden hangisi farzdır?

 • Adak
 • Aşure
 • Şevval
 • Kefaret
SORU 15

Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu bozmaz?

 • Yanlışlıkla bir şeyler yiyip içmek
 • Kasten bir şeyler yiyip içmek
 • Unutarak bir şeyler yiyip içmek
 • Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak
SORU 16

Kaza orucunu hastalık nedeniyle bozan kişi ne yapmalıdır?

 • Bir daha tutması gerekmez.
 • Tutup tutmamakta serbesttir.
 • Altmış gün kefaret orucu tutmalıdır.
 • Uygun bir zamanda tekrardan tutmalıdır.
SORU 17

Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Madenlerin zekât miktarı 1/10 dur.
 • Ticaret mallarının zekât miktarı 1/40 tır.
 • Koyun ve keçilerin nisab miktarı 40 tır.
 • Toprak ürünlerinin zekât miktarı 1/10 dur.
SORU 18

Aşağıdaki tavaf çeşitlerinden hangisi farzdır?

 • Kudüm
 • Veda
 • Ziyaret
 • Tatavvu
SORU 19

“Hac, Arafat’tan ibarettir.’’
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Vakfe
 • Şavt
 • Tavaf
 • Sa’y
SORU 20

Hanefi mezhebine göre aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisi sünnettir?

 • Udhiye
 • Akika
 • Ceza
 • Adak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDDACBABDADCDCDACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler