GİRİŞ/KAYIT

Fizik 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapıldığı kabul edilir?

 • A) Sırada oturan öğrenci
 • B) Yerdeki taşın rafa konulması
 • C) Masa üstünde duran kitap
 • D) Oturarak televizyon seyretmek
SORU 2

Bir seyyar satıcı el arabasını 58 N büyüklüğünde kuvvetle iterek doğrusal yolda 100 m yer değiştirdiğine göre yapılan iş kaç joule’dür?

 • A) 650
 • B) 580
 • C) 5800
 • D) Yunus Emre → Divan
SORU 3

Düz yolda sabit V hızıyla hareket eden oyuncak trenin kütlesi 1800 g, kinetik enerjisi ise 90 j’dür. .
Buna göre trenin hızı kaç m/s’dir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 10
SORU 4

Yerden 30 m yükseklikte uçan 2 kg kütleli bir maket uçağın kütle çekim potansiyel enerjisi kaç joule’dür?
(g=10m/s2 alınacak)

 • A) 500
 • B) 600
 • C) 6000
 • D) 300
SORU 5

Bir inşaattaki elektrik motoru ile kurulan sistemde 100 kg’lık demir parçaları yerden 8 m’lik yüksekliğe sabit hızda 10 s’de çıkarılıyor. .
Buna göre motorun mekanik gücü kaç wattır?
(g=10m/s2 alınacak)

 • A) 800
 • B) 1200
 • C) 1800
 • D) Yunus Emre → Divan
SORU 6

Yukarıdaki tabloda K, L, M, N araçlarının çalışmasına ait giriş – çıkış enerjileri verilmiştir.
Tabloda verilenlere göre en yüksek verime sahip araç hangisidir?

 • A) N
 • B) M
 • C) L
 • D) K
SORU 7

Enerji dönüşümü;
Kimyasal enerji → Isı enerjisi → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi
şeklinde olan santral aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rüzgar santrali
 • B) Hidroelektrik santrali
 • C) Termik santral
 • D) Nükler santral
SORU 8

Aşağıdakileden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarıdır?

 • A) BiyoKütle enerjisi
 • B) Hidrojen enerjisi
 • C) Dalga enerjisi
 • D) Nükleer enerji
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufu için yapılan uygulamalardan biridir?

 • A) Odaların aydınlatılmasında filaman ampullü avize kullanmak
 • B) Yemek pişirmek için düdüklü tencere kullanmak
 • C) Bina izolasyonunda köpük sistemi kullanmamak
 • D) Yaz aylarında klima kullanmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türü değildir?

 • A) Işık
 • B) Elektrik
 • C) Sıcaklık
 • D) Isı
SORU 11

Yüksek sıcaklık ölçümlerinde fabrika ve fırınlarda aşağıdaki termometrelerden hangisi kullanılır?

 • A) Metal termometreler
 • B) Sıvılı termometreler
 • C) Gazlı termometreler
 • D) Pirometre
SORU 12

Bir termometrenin hassasiyeti
I. Bölme sayısı
II. İçindeki sıvının cinsi
III. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı
IV. Kılcal borunun cinsi
değişkenlerinden hangisine bağlıdır?

 • A) I ve III
 • B) I, II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 13

Hava sıcaklığının 50°C olduğu bir yerde ölçme işleminin fahrenheit termometresi ile yapılması durumunda sıcaklık kaç °F ölçülür?

 • A) 180
 • B) 122
 • C) 93
 • D) 68
SORU 14

Bir maddenin sıcaklık değişiminden faydalanarak ısı miktarını ölçmeye yarayan araca ne ad verilir?

 • A) Termometre
 • B) Kalorimetre
 • C) Dinamometre
 • D) Termistör
SORU 15

Sıcaklık ile ilgili;
I. Bir enerjidir.
II. Madde miktarına bağlıdır.
III. Termometre ile ölçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Çaydanlıktaki 500 g suyun sıcaklığını 20°C’den 90°C’ye çıkarmak için suya verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir?
(Csu= 1 cal/g°C)

 • A) 700
 • B) 350
 • C) 3500
 • D) 35000
SORU 17

Bazı maddeler katı haldeyken ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmeden gaz haline geçerler.
Bu olaya ne ad verilir?

 • A) Sublimleşme
 • B) Yoğunlaşma
 • C) Buharlaşma
 • D) Erime
SORU 18

0°C’de 1 g buzu 0°C’de su haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir?
(Le=80cal/g)

 • A) 0,8
 • B) 8
 • C) 80
 • D) 800
SORU 19

Küresel ısınmaya karşı;
I. Evsel atıkları geri dönüştürmek
II. Her yıl bir ağaç dikmek
III. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
IV. Isınma sistemlerini bilinçli kullanmak
işlemlerinden hangileri gerçekleştirilmelidir?

 • A) I ve II
 • B) Yalnız IV
 • C) I ve III
 • D) I, II, III ve IV
SORU 20

Yukarıdaki çizelgede K ve L katı maddelerinin ilk ve son hacimleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

 • A) K’nın sıcaklığı azalmıştır.
 • B) L’nin sıcaklığı azalmıştır.
 • C) K ve L’nin sıcaklığı artmıştır.
 • D) K’nın kütlesi L’nin kütlesine göre daha küçüktür.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDBAACDBCADBBADACDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?