Fizik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapıldığı kabul edilir?

 • Sırada oturan öğrenci
 • Yerdeki taşın rafa konulması
 • Masa üstünde duran kitap
 • Oturarak televizyon seyretmek
Soru 2

Bir seyyar satıcı el arabasını 58 N büyüklüğünde kuvvetle iterek doğrusal yolda 100 m yer değiştirdiğine göre yapılan iş kaç joule’dür?

 • 650
 • 580
 • 5800
 • Yunus Emre → Divan
Soru 3

Düz yolda sabit V hızıyla hareket eden oyuncak trenin kütlesi 1800 g, kinetik enerjisi ise 90 j’dür. .
Buna göre trenin hızı kaç m/s’dir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 10
Soru 4

Yerden 30 m yükseklikte uçan 2 kg kütleli bir maket uçağın kütle çekim potansiyel enerjisi kaç joule’dür?
(g=10m/s2 alınacak)

 • 500
 • 600
 • 6000
 • 300
Soru 5

Bir inşaattaki elektrik motoru ile kurulan sistemde 100 kg’lık demir parçaları yerden 8 m’lik yüksekliğe sabit hızda 10 s’de çıkarılıyor. .
Buna göre motorun mekanik gücü kaç wattır?
(g=10m/s2 alınacak)

 • 800
 • 1200
 • 1800
 • Yunus Emre → Divan
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki tabloda K, L, M, N araçlarının çalışmasına ait giriş – çıkış enerjileri verilmiştir.
Tabloda verilenlere göre en yüksek verime sahip araç hangisidir?

 • N
 • M
 • L
 • K
Soru 7

Enerji dönüşümü;
Kimyasal enerji → Isı enerjisi → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi
şeklinde olan santral aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rüzgar santrali
 • Hidroelektrik santrali
 • Termik santral
 • Nükler santral
Soru 8

Aşağıdakileden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarıdır?

 • BiyoKütle enerjisi
 • Hidrojen enerjisi
 • Dalga enerjisi
 • Nükleer enerji
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufu için yapılan uygulamalardan biridir?

 • Odaların aydınlatılmasında filaman ampullü avize kullanmak
 • Yemek pişirmek için düdüklü tencere kullanmak
 • Bina izolasyonunda köpük sistemi kullanmamak
 • Yaz aylarında klima kullanmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türü değildir?

 • Işık
 • Elektrik
 • Sıcaklık
 • Isı
Soru 11

Yüksek sıcaklık ölçümlerinde fabrika ve fırınlarda aşağıdaki termometrelerden hangisi kullanılır?

 • Metal termometreler
 • Sıvılı termometreler
 • Gazlı termometreler
 • Pirometre
Soru 12

Bir termometrenin hassasiyeti
I. Bölme sayısı
II. İçindeki sıvının cinsi
III. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı
IV. Kılcal borunun cinsi
değişkenlerinden hangisine bağlıdır?

 • I ve III
 • I, II ve III
 • III ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 13

Hava sıcaklığının 50°C olduğu bir yerde ölçme işleminin fahrenheit termometresi ile yapılması durumunda sıcaklık kaç °F ölçülür?

 • 180
 • 122
 • 93
 • 68
REKLAM
Soru 14

Bir maddenin sıcaklık değişiminden faydalanarak ısı miktarını ölçmeye yarayan araca ne ad verilir?

 • Termometre
 • Kalorimetre
 • Dinamometre
 • Termistör
Soru 15

Sıcaklık ile ilgili;
I. Bir enerjidir.
II. Madde miktarına bağlıdır.
III. Termometre ile ölçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Çaydanlıktaki 500 g suyun sıcaklığını 20°C’den 90°C’ye çıkarmak için suya verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir?
(Csu= 1 cal/g°C)

 • 700
 • 350
 • 3500
 • 35000
Soru 17

Bazı maddeler katı haldeyken ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmeden gaz haline geçerler.
Bu olaya ne ad verilir?

 • Sublimleşme
 • Yoğunlaşma
 • Buharlaşma
 • Erime
Soru 18

0°C’de 1 g buzu 0°C’de su haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir?
(Le=80cal/g)

 • 0,8
 • 8
 • 80
 • 800
Soru 19

Küresel ısınmaya karşı;
I. Evsel atıkları geri dönüştürmek
II. Her yıl bir ağaç dikmek
III. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
IV. Isınma sistemlerini bilinçli kullanmak
işlemlerinden hangileri gerçekleştirilmelidir?

 • I ve II
 • Yalnız IV
 • I ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 20

Yukarıdaki çizelgede K ve L katı maddelerinin ilk ve son hacimleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

 • K’nın sıcaklığı azalmıştır.
 • L’nin sıcaklığı azalmıştır.
 • K ve L’nin sıcaklığı artmıştır.
 • K’nın kütlesi L’nin kütlesine göre daha küçüktür.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBAACDBCADBBADACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?