GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Bir girişimci, yapacağı üretim çalışmaları planlanmasında, aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyaç duymaz?

 • A) Doğal kaynaklara
 • B) Emek ve sermayeye
 • C) Planlama yapacak kişilere
 • D) Yöneticilerin belirlenmesine
SORU 2

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emek
 • B) Doğal kaynaklar
 • C) Sermaye
 • D) Üretim
SORU 3

Fırsat müteşebbisliği türünde, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • A) Pazar fırsatlarını değerlendirmek.
 • B) Piyasaya herkesten önce girmek.
 • C) Yeni bir buluş üzerinde çalışmak.
 • D) İhtiyaç duyulan malları önceden fark etmek.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisin ekonomik bir kaynak olduğunu göstermez?

 • A) Risk alması
 • B) Kâr amacı gütmemesi
 • C) Mal ve hizmet üretmeyi hedeflemesi
 • D) Üretim faktörlerini bir araya getirmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) İthalatın artmasını sağlar.
 • B) İşsizlikle mücadele eder.
 • C) Bilimin gelişmesini sağlar.
 • D) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır. 77
SORU 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, diğer bütün gereksinimlerini karşılayan insanlarda görülebilecek ihtiyaç hangisidir?

 • A) Fizyolojik
 • B) Başarma
 • C) Saygı
 • D) Ait olma
SORU 7

Başka fiziksel malların yapımı için kullanılan, temel özellikleri kısmen yada tamamen değişen mal türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hammaddeler
 • B) İşletme gereçleri
 • C) Yatırım donatım malları
 • D) Üretim gereçleri ve parçaları
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi arz kapsamında değerlendirilecek özelliklerden biridir?

 • A) Kâr sağlama
 • B) Topluma hizmet etme
 • C) İşletmenin yaşamını sürdürme
 • D) Belli bir fiyat karşılığının olması
SORU 9

Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır?

 • A) İşletmenin işlevleri
 • B) İşletmenin özellikleri
 • C) İşletmenin özel amaçları
 • D) İşletmenin genel amaçları
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Destekleyicilik” niteliğini göstermektedir?

 • A) Tutarlı davranışlar gösterme.
 • B) Kişisel heyecanını kanıtlama.
 • C) Başarıyı arama, bulma ve kullanma.
 • D) Etkileme ve duygularını anlayabilme.
SORU 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • B) Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • C) Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • D) Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
SORU 12

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Planlama
 • B) Organizasyon
 • C) Koordinasyon
 • D) Sevk ve idare
SORU 13

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ISO 8000
 • B) ISO 9000
 • C) ISO 14000
 • D) ISO 22000
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 • A) Mali nedenler
 • B) Sosyal nedenler
 • C) Ekonomik nedenler
 • D) Yasal nedenler
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 • A) Ortak bir amaç olmalıdır.
 • B) Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
 • C) Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
 • D) Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.
SORU 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
 • B) Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
 • C) Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
 • D) KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
SORU 17

Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tröstler
 • B) Holdingler
 • C) Karteller
 • D) Konsorsiyumlar
SORU 18

İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir?

 • A) Merger
 • B) Füzyon
 • C) Kornerler
 • D) Konsernler
SORU 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 • A) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • B) Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
 • C) Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
 • D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
SORU 20

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Coğrafi açıdan
 • B) Yapanlar açısından
 • C) Reklam içeriği açısından
 • D) Kullanılan araç açısından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCCBABADCDBCADBABCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?