GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Arapların İslam öncesi inanışları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Putlara tapma yaygındı.
 • B) Allah’ın varlığı inkâr edilirdi.
 • C) Ölümden sonra dirilmeye inanılmazdı.
 • D) Tevhit inancını benimseyenler azınlıktaydı.
SORU 2

Geldi bir akkuş kanadıyla revân
Arkamı sıvadı kuvvetle hemân
Doğdu ol saatte ol sultan-ı din
Nura gark oldu semâvâtu zemin

Süleyman Çelebi
Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlk vahyin gelişi
 • B) Miracın gerçekleşmesi
 • C) Hz. Peygamberin doğumu
 • D) Âmine Hatun’un vefatı
SORU 3

Hz. Muhammed (sav.), annesi Medine’de vefat edince Mekke’ye kiminle dönmüştür?

 • A) Halime
 • B) Ümmü Eymen
 • C) Ebu Talip
 • D) Abdülmuttalip
SORU 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed (sav.) yirmi yaşında iken gerçekleşmiştir?

 • A) Evliliği
 • B) Kâbe hakemliği
 • C) Ebu Talip’in ölümü
 • D) Hilfu’l-Fudul’a katılması
SORU 5

Peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur?

 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
SORU 6

Gizli davet döneminde Peygamberimizin Müslümanlarla buluşma yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Erkam’ın evi
 • B) Darün Nedve
 • C) Mescidi Haram
 • D) Ebu Talip’in evi
SORU 7

I. Ranuna Vadisi’nde kılınan ilk Cuma namazı
II. Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
III. Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
IV. Peygamberin Taif ziyareti
Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) III, I, II, IV
 • B) IV, I, II, III
 • C) I, II, IV, III
 • D) II, III, I, IV
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın ihlâl edilmesi sonucu meydana gelmiştir?

 • A) Mekke’nin fethi
 • B) Hayber Savaşı
 • C) Mute Savaşı
 • D) Uhut Savaşı
SORU 9

Peygamberimiz nerede ve kaç yaşında vefat etmiştir?

 • A) Medine – Elli
 • B) Mekke – Elli üç
 • C) Mekke – Altmış
 • D) Medine – Altmış üç
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz tarafından Medine’den çıkartılmıştır?

 • A) Yahudiler
 • B) Müşrikler
 • C) Hristiyanlar
 • D) Münafıklar
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sağlıkla ilgili getirdiği kolaylıklardan biridir?

 • A) Yemin kefaretine güç yetiremeyenin oruç tutması
 • B) Su bulamayanın teyemmüm yapması
 • C) Oruç tutamayanın fidye vermesi
 • D) Yolcunun namazını kısaltması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Ziyareti fazla uzatmamak
 • B) Hastaya ölümü hatırlatmak
 • C) Hasta için Allah’tan şifa dilemek
 • D) Moral bozucu davranışlardan kaçınmak
SORU 13

“…Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine işaret edilmiştir?

 • A) Tedavinin önemine
 • B) İbadetin devamlılığına
 • C) Sağlığı korumanın önemine
 • D) Hastalıklara sabretmenin mükâfatına
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tavsiye ettiği sağlığı koruma yollarından biri değildir?

 • A) Temizliğe önem vermek
 • B) Çok yiyip içmek
 • C) Seyahat etmek
 • D) Spor yapmak
SORU 15

“Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa sabreder, bu da onun için bir hayır olur.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Nimete şükretmek, belaya sabretmek gerekir.
 • B) Allah’tan bela değil iyilik istenmelidir.
 • C) Mümin her yaptığından sorumludur.
 • D) Mümin günah işlemez.
SORU 16

“Allah gökyüzünü yükseltti ve ölçüyü koydu. Öyleyse sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın.”
(Rahmân suresi, 7 – 8. ayetler)
Bu ayette “ölçü” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisine işaret edilmiştir?

 • A) İbadetlerdeki dengeye
 • B) Duygulardaki aşırılığa
 • C) Düşüncedeki tutarlığa
 • D) Evrendeki uyuma
SORU 17

“Her doğan, fıtrat üzerine doğar. Sonra anne – babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İnsan iradesinin bağımsızlığı
 • B) Ailenin inanç üzerindeki etkisi
 • C) Allah’ın takdirinin sınırı olmadığı
 • D) İnsanın kaderinin değiştirilemeyeceği
SORU 18

“Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın, zira siz ibadetlerden usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’ın en çok hoşuna giden amel az da olsa devamlı olandır.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) İnançta denge
 • B) İbadette denge
 • C) Duygularda denge
 • D) Harcamada denge
SORU 19

“Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)
Bu ayette vurgulanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İktisat
 • B) Hoşgörü
 • C) Merhamet
 • D) Yardımlaşma
SORU 20

İslam’a göre, Allah’ın rahmeti ile ilgili müminin tutumu nasıl olmalıdır?

 • A) İbadetlerine güvenen
 • B) Bağışlamasından emin
 • C) Rahmetinden ümidini kesmiş
 • D) Affından ümitli, azabından korkan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBDCABADACBCBADBBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?