GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Ebu Hureyre (r.a), Peygamberimiz hakkında şöyle buyurdu: “Ben, Allah Resulü’nden daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden birini görmedim.” .
Buna göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Danışarak iş yapardı
 • B) Liyakate önem verirdi.
 • C) Eleştiriye tahammülü yoktu.
 • D) Düşüncelere saygı gösterirdi.
SORU 2

“İnsanın hür iradesiyle bir dini benimsemesi ve inandığı gibi yaşayabilmesidir.”
Burada aşağıdaki özgürlüklerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

 • A) İnanç ve ibadet
 • B) Düşünce ve ifade
 • C) Yerleşme ve seyahat
 • D) Basın ve haberleşme
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ekonomik özgürlüğe verdiği önemi gösteren bir örnektir?

 • A) Mekke’yi fethetmesi
 • B) Medine pazarını kurması
 • C) Mescid-i Nebi’yi inşa ettirmesi
 • D) Hudeybiye Antlaşması’nı imzalaması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki “karmaşa”nın sebeplerinden biridir?

 • A) Yasa ve kanunlara uymak
 • B) Özgürlükleri sınırsız kullanmak
 • C) Hak ve özgürlüklere sahip olmak
 • D) Kur’an ve sünnete uygun yaşamak
SORU 5

Bir kişinin, haklarını başkalarına zarar vermeden kullanabilmesidir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlâk
 • B) İbadet
 • C) İstişare
 • D) Özgürlük
SORU 6

Aşağıdaki tutumlardan hangisi Peygamberimiz tarafından hoş görülmemiştir<8u>?

 • A) Sır saklamak
 • B) Empati yapmak
 • C) Ön yargılı olmak
 • D) Eleştiride bulunmak
SORU 7

Aşağıdaki kadınlardan hangisi Hz. Muhammed (sav.) ile aynı zamanda yaşamamıştır?

 • A) Hz. Halime
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Hacer
 • D) Hz. Rufeyde
SORU 8

Aşağıdaki hadislerden hangisi kadınların ilme teşvik edilmesi ile ilgilidir?

 • A) “Sizin en hayırlınız eşlerine karşı en iyi davrananınızdır.”
 • B) “Kadınları Allah’ın mescitlerinden engellemeyiniz…”
 • C) “Hiçbir mümin, hanımına kin beslemesin…”
 • D) “Eşlerini döven erkeklerde hayır yoktur.”
SORU 9

Kur’an-ı Kerim’de iffetli kişiliğine vurgu yapılan kadın aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Meryem
 • B) Hz. Asiye
 • C) Hz. Havva
 • D) Hz. Hatice
SORU 10

“Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak, iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisâ suresi, 124. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kullukta eşitlik
 • B) Yaratılışta eşitlik
 • C) Kadın ve erkek ilişkileri
 • D) Kadının konumu ve değeri
SORU 11

Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimiz tarafından yasaklanmamıştır?

 • A) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi
 • B) Kadının mirastan mahrum bırakılması
 • C) Kadının rızası dışında evlendirilmesi
 • D) Hanımlarla istişare edilmesi
SORU 12

Peygamber Efendimiz ne zaman seferden dönse önce kızı Hz. Fatıma’nın evine uğrayıp onun hâl ve hatırını sorardı. Sefere çıkarken de en son onunla vedalaşırdı. Kızı, yanına geldiğinde çok sevinir, ayağa kalkar, elini tutarak alnından öpüp yanına oturturdu.
Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Ehl-i Beyt’ine önem verir, onları ihmal etmezdi.
 • B) Kızlarını, erkek çocuklarından daha çok severdi.
 • C) Çocuklarını takdir eder, onlara şefkat gösterirdi.
 • D) Aile içi ilişkilerde sorumlu, ölçülü ve nezaketli davranırdı.
SORU 13

Peygamber Efendimiz erkeklerin yanı sıra kadınlardan da biat almıştır.
Peygamberimizin bu davranışı aşağıdaki ifadelerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Kadınlar Allah’ın emanetidir.
 • B) Bireyin iradesine saygı gösterilmelidir.
 • C) Kadınların hakları garanti altına alınmalıdır.
 • D) Sizin en hayırlınız eşlerine karşı en iyi davrananınızdır.
SORU 14

Halkın yöneticisine bağlılığını bildirmesi ve hukuktan ayrılmadığı sürece ona itaat edeceğine dair söz vermesidir. br>Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Antlaşma
 • B) Şura
 • C) Adalet
 • D) Biat
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Adil olmak
 • B) Sözünde durmak
 • C) Bencillik yapmak
 • D) Sorumlu davranmak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yönetim ilkelerinden biri değildir?

 • A) Keyfilik
 • B) Liyakat
 • C) Danışma
 • D) Adalet
SORU 17

Yöneticilerin almış oldukları kararlar öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle çelişemez?

 • A) Genel uygulamalar
 • B) İstişare kararları
 • C) Örf ve âdetler
 • D) Akıl
SORU 18

“Allah’ın yöneticiliği nasip ettiği bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse Allah Teâlâ ona cennet yüzü göstermez.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • A) Yönetici olmak, sorumluluk gerektirir.
 • B) Yöneticiler sadece Allah’a karşı sorumludurlar.
 • C) İdareciler görevlerini ibadet şuuruyla yapmalıdır.
 • D) Adil yönetici Allah tarafından mükâfatlandırılacaktır.
SORU 19

Yönetilen ile yöneticilerin arasında çıkan anlaşmazlıkların çözüm mercii aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlak kuralları
 • B) Örf ve âdetler
 • C) Hukuk kuralları
 • D) İstişare Meclisi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinin ilk anayasası kabul edilmektedir?

 • A) Hudeybiye Anlaşması
 • B) Medine Sözleşmesi
 • C) Veda Hutbesi
 • D) Akabe biatı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBDCCBAADBBDCADBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?