GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere ait on üç maddelik iman esaslarının özünü oluşturmaktadır?

 • A) Allah’a İman
 • B) Meleklere iman
 • C) Peygamberlere iman
 • D) Ahirete iman
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki Allah inancını ifade etmektedir?

 • A) Allah evrenin bir parçasıdır.
 • B) Rab, zaman ve mekândan münezzehtir.
 • C) Allah’ta pişman olma ve dinlenme gibi özellikler görülür.
 • D) Evrenin yaratıcısı olan Allah, onun işleyişine müdahale etmez.
SORU 3

Aşağıdaki dinlerden hangisi Tanrı düşüncesine karşı ilgisiz kalmıştır?

 • A) Sihizm
 • B) Zerdüştlük
 • C) Hristiyanlık
 • D) Budizm
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi politeizmin hâkim olduğu bir dindir?

 • A) Şintoizm
 • B) Yahudilik
 • C) İslam
 • D) Sihizm
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’e ait bir inançtır?

 • A) Teslis
 • B) Kast sistemi
 • C) Tenasüh
 • D) Düalizm
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Zerdüşt’ün tanrısına verilen isimdir?

 • A) Tao
 • B) Adonay
 • C) Ahura Mazdah
 • D) Tien
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi dinlerdeki Mehdi-Mesih inancının ortak noktalarından biri değildir?

 • A) İlahi olmayan dinlere mahsus bir inanç olması
 • B) İnananlarını zulümden kurtaracak olması
 • C) Ahir zamanda ortaya çıkacak olması
 • D) Olağanüstü güçlere sahip olması
SORU 8

“Gata”, “Tripitaka” ve “Veda” terimleri kullanıldıkları dinlerde neyi ifade etmektedir?

 • A) Tanrı inancını
 • B) Mehdi-Mesih inancını
 • C) Ahiret inancını
 • D) Kutsal kitapları
SORU 9

Ahiret inancına sahip bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • A) İbadetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışır.
 • B) Boşa yaratılmadığı bilinci ile hareket eder.
 • C) İnsani ilişkilerini menfaat üzerine kurar.
 • D) İlişkilerinde adaleti ön planda tutar.
SORU 10

Dinlerin dua anlayışları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sadece sıkıntılı anlarda yapılan bir ibadettir.
 • B) Kul ile kutsal varlık arasındaki en dinamik bağdır.
 • C) Kabul edileceğine inanılarak yapılması gerekir.
 • D) Kutsal varlığa saygı gösterme ve istekte bulunmadır.
SORU 11

• Haftalık ibadet günü pazardır.
• Din adamları önünde günah çıkarma inancı vardır.
• Evharistiya ayini en önemli ibadetlerden biri kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yahudilik
 • B) Hristiyanlık
 • C) İslam
 • D) Hinduizm
SORU 12

• Benares’i ziyaret etmek
• Ganj Nehri’nde yıkanmak
Verilen bilgiler hangi dine ait hac ibadetini anlatmaktadır?

 • A) Yahudilik
 • B) Konfüçyanizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Hinduizm
SORU 13

Dinlerdeki kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Budizm ve Caynizm’de canlı varlıkların kurban edilmesi yasaktır.
 • B) Hristiyanlık’ta biricik kurban Hz. İsa’nın haç üzerindeki ölümüdür.
 • C) İslam’a göre kurban, herhangi bir hayvanın usulüne uygun kesilmesidir.
 • D) İslam’dan önceki Türk inançlarında, ölmüş atalara kurban sunmak önemlidir.
SORU 14

Camilerde sultanların namaz kılmaları için ayrılan bölüme ne ad verilir?

 • A) Hünkâr Mahfili
 • B) Müezzin Mahfili
 • C) Son cemaat yeri
 • D) Mihrap
SORU 15

İslam dininde sadaka ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sadece zenginlerin yapması gereken bir iyilik değildir.
 • B) Sadece para ile yapılan bir ibadet olarak kabul edilmez.
 • C) Açıktan verilmesi gizli verilmesinden daha iyi görülmüştür.
 • D) Veren kişinin alan kişiden karşılık beklemediği bir ibadettir.
SORU 16

İslam kültüründe kutsal kabul edilen gün ve gecelerden hangisi Kuran-ı Kerim’de ismen zikredilmiştir?

 • A) Berat
 • B) Kadir
 • C) Regaip
 • D) Mevlit
SORU 17

• “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (İslam)
• “İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran.” (Hristiyanlık)
• “Sana kötü gelen şeyleri arkadaşlarına yapma…” (Yahudilik)
Yukarıdaki cümleler dinlerdeki hangi ortak ahlaki özelliği anlatmaktadır?

 • A) Temizlik
 • B) Büyüklere saygı
 • C) Başkalarına zarar vermemek
 • D) Şefkat ve merhametli olmak
SORU 18

• İnsan neslinin devamını tehdit etmesi
• İffet ve namus değerlerini yok etmesi
• Aile kurumuna zarar vermesi
Yukarıda bahsedilen sebeplerle birçok dinde yasaklanan davranış hangisidir?

 • A) Hırsızlık
 • B) Yalan söyleme
 • C) Adam kayırmak
 • D) Zina yapmak
SORU 19

Tebliğ ile misyonerlik arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

 • A) Tebliğde hileye yer yoktur, misyonerlikte yer verilebilir.
 • B) Tebliğ genellikle ferdi, misyonerlik ise kurumsal bir faaliyettir.
 • C) Tebliğde muhatabı dine girmeye zorlama var, misyonerlikte yoktur.
 • D) Tebliğ, dini anlatmada Müslümanların; misyonerlik ise Hristiyanların kullandıkları bir metottur.
SORU 20

• Dinler arası diyaloğa katılmazlar
• Kan verme ve organ naklini kabul etmezler.
• Hükümet, devlet, ülke… gibi kavramlara karşıdırlar.
Bu görüşler aşağıdaki gruplardan hangisine aittir?

 • A) Yahova şahitleri
 • B) Mesih inanlıları
 • C) Baptistler
 • D) Adventistler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDACCADCABDCACBCDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?