GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi mantığın konusunu oluşturur?

 • A) Deney ve gözleme dayanarak evren hakkında bilgi edinme
 • B) Yargının nesnesine uygunluğunu araştırma
 • C) Doğru düşünmenin kurallarını gösterme
 • D) Önermelerin içerikleriyle ilgilenme
SORU 2

Tümden gelim genel ilkelerden hareket ederek tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yoludur. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tümden gelim yoluyla akıl yürütmeye örnek olur?

 • A) Bütün işçiler üretkendir. Kemal işçidir. O halde, kemal de üretkendir.
 • B) İnsan canlıdır ve beslenir. Hayvan canlıdır ve beslenir. O halde tüm canlılar beslenir.
 • C) İstanbul ve Ankara büyük şehirdir. İstanbul’da trafik sıkışıktır. O halde Ankara’da da trafik sıkışıktır.
 • D) Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. Dünyada gece gündüz oluşur. O halde Mars’ta da gece gündüz oluşur.
SORU 3

“Ali hem çalışkandır hem de tembeldir’’ diyemeyiz. Aynı anda Ali hem tembel hem de çalışkan olamaz.
Bu açıklamanın dayanağı akıl ilkelerinden hangisidir?

 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Yeter sebep
 • D) Üçüncü durumun olanaksızlığı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam mantıkçılarındandır?

 • A) Râzi
 • B) Russel
 • C) Morgan
 • D) Descartes
SORU 5

Kendi başına anlam taşıyan en küçük birim terimdir. Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmaz. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir terimdir?

 • A) Bu
 • B) İse
 • C) Ki
 • D) İnsan
SORU 6

“İnsan-insanlık’’ kavramları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Kollektif-distrübitif
 • B) Olumlu-olumsuz
 • C) Somut-soyut
 • D) Tümel-tikel
SORU 7

Aşağıdakilerden hangi sadece neliği olan bir kavramdır?

 • A) Kaf dağı
 • B) İnsan
 • C) Zorunlu aerobik
 • D) Elma
SORU 8

Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en fazladır?

 • A) Varlık
 • B) Canlı
 • C) Ağaç
 • D) Gül ağacı
SORU 9

Bu diyagrama dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Bazı öğretmenler kadındır
 • B) Tüm öğretmenler kadındır
 • C) Bazı kadınlar öğretmendir
 • D) Öğretmen olmayan kadın vardır
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisinin tam olarak tanımı yapılamaz?

 • A) Bakır
 • B) Aşk
 • C) Kuş
 • D) Su
SORU 11

Doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelere önerme denir. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?

 • A) Ödevini neden yapmadın?
 • B) Trafik kazaları olmasın
 • C) İnsanlar kardeştir.
 • D) Başarılı olma
SORU 12

Birden fazla yargı bildiren önermelere bileşik önerme denir. .
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi bileşik önermedir?

 • A) Gökçe çalır ise sınıfını geçer
 • B) Bazı çocuklar yaramazdır
 • C) Müzik ruhun gıdasıdır
 • D) Ali öğrencidir
SORU 13

“Tüm bitkiler yeşildir’’ önermesinin karşı olum karesine göre çelişiği olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hiçbir bitki yeşil değildir.
 • B) Bazı bitkiler yeşildir.
 • C) Bazı bitkiler yeşil değildir.
 • D) Kimi bitkiler yeşildir.
SORU 14

Bir önermenin niteliğini bozmadan öznesini yüklem, yükleminin özne yapılması düz döndürmedir. .
Buna göre ‘’Bazı madenler katıdır’’ önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün katılar madendir.
 • B) Bazı katılar madendir.
 • C) Hiçbir katı maden değildir.
 • D) Tüm katılar maden değildir.
SORU 15

Karşı olum karesine göre tümel olumlu önermenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çelişik
 • B) Tikel olumlu
 • C) Tikel olumsuz
 • D) Tümel olumsuz
SORU 16

Bütün bitkiler canlıdır
Ağaç bitkidir
O halde, …
Yukarıda verilen kıyasta zorunlu olarak çıkarılacak sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ağaç canlıdır
 • B) Ağaç bitki değildir
 • C) Bazı ağaçlar bitkidir
 • D) Bütün bitkiler ağaçtır
SORU 17

Bütün madenler katıdır.
Bakır madendir.
O halde bakır katıdır.
Verilen geçerli kıyasta büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün
 • B) Katı
 • C) Maden
 • D) Bakır
SORU 18

Bütün insanlar akıllıdır.
Sokrates insandır.
O halde Sokrates akıllı değildir.
Verilen hatalı kıyasta aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

 • A) İki tikel öncülden sonuç çıkmaz.
 • B) İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz.
 • C) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumludur.
 • D) Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç olumsuzdur.
SORU 19

Bir kıyasta sonuca dayanak olan önermelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sonuç
 • B) Tanım
 • C) Kavram
 • D) Öncül
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitlerindendir?

 • A) Kesin kıyas
 • B) Zincirleme kıyas
 • C) Sorit (Yığın)
 • D) Karma kıyas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABADCADBBCACBDABCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?