GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Psikoloji, organizmanın yürüme, konuşma, içme, saz çalma gibi davranışlarının yanı sıra, rüya görme, duygulanmak gibi davranışlarını da inceler. .
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) Psikoloji sadece doğrudan gözlenebilen davranışları inceler.
 • B) Psikoloji insanın çevreye uyum sağlayan davranışlarını inceler.
 • C) Psikoloji gözlenebilen ve gözlenemeyen tüm davranışları inceler.
 • D) Doğrudan gözlenemeyen davranışlar psikolojinin inceleme alanına girmez.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarındandır?

 • A) İnsana çevresine uyum sağlamasında yardımcı olmak.
 • B) İnsanın fiziksel yapısının özelliklerini araştırmak.
 • C) İnsan ürünü olan araç ve gereçleri incelemek.
 • D) İlkel toplulukların kültürlerini incelemek.
SORU 3

Davranışsal yaklaşımı kabul eden psikologlara göre davranış “doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen eylemlerdir.’’
Davranışçı psikologlara göre aşağıdakilerden hangisi “davranış’’ olarak kabul edilemez?

 • A) Bisiklete binme
 • B) Futbol oynama
 • C) Televizyon seyretme
 • D) Bir projeyi zihinde tasarlama
SORU 4

Okulların fiziksel koşullarının düzenlenmesi, öğrencilerin başarılarını artırma gibi konularda araştırma yapan psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Klinik Psikoloji
 • B) Eğitim psikolojisi
 • C) Hukuk Psikolojisi
 • D) Endüstri Psikolojisi
SORU 5

Oyuncakları ile oynayan çocuğun davranışlarını ona hissettirilmeden doğal durumda izlenmesi, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Test
 • B) Anket
 • C) Doğal gözlem
 • D) Korelasyon
SORU 6

Organizmaya etki eden, duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye uyarıcı denir. Uyarıcılar organizmanın içinden ve dışından olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi organizmanın dışından gelen uyarıcılardandır?

 • A) Sıcaklık
 • B) Acıkma
 • C) Yorgunluk
 • D) Uyku
SORU 7

Organizmanın uyarıcıyı almaya başladığı en alt ve artık alamadığı en üst sınır arasındaki bölüme psikolojide ne ad verilir?

 • A) Dengelenme
 • B) Yetersiz uyarım
 • C) Algıda seçicilik
 • D) Duyum eşiği
SORU 8

Vatanı için savaşa katılan askerler açlığı, susuzluğu hatta ölümü bile göze alabilirler. .
Buna göre güdülerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Bazı durumlarda toplumsal güdüler fizyolojik güdülerden daha önceliklidir.
 • B) Fizyolojik güdüler gerçekleşmeden toplumsal güdüler giderilmez.
 • C) Her zaman için fizyolojik güdüler baskındır.
 • D) Savaşmak her askerin görevidir.
SORU 9

Algı, duyu organları tarafından alınıp beyne iletilen duyu verilerinin anlamlandırılmasıdır. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi algılamaya örnektir?

 • A) Koşan sporcunun terlemesi
 • B) Uzaklardan bir ses işitilmesi
 • C) Karşıdaki belirsiz bir nesnenin parlaması
 • D) Alınan tadın elma olduğunun anlaşılması
SORU 10

Verilen şeklin kesik kesik çizgiler olarak değil üçgen olarak algılanması algıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Algıda biçim değişmezliği
 • B) Algıda renk değişmezliği
 • C) Algıda tamamlama
 • D) Algıda gruplama
SORU 11

Dikkatin bir nesne veya bir olaya çevrilip sadece onunla ilgili uyarıcıların algılanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Algıda seçicilik
 • B) Algı yanılması
 • C) They like swimming
 • D) Halüsinasyon
SORU 12

Evde yalnızken buzdolabından gelen bir sesi hırsız olarak algılamak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Fiziksel illüzyon
 • B) Psikolojik illüzyon
 • C) Halüsinasyon
 • D) Algıda değişmezlik
SORU 13

Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen devamlı bir değişikliktir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye örnektir?

 • A) Örümceğin ağını örmesi
 • B) Karıncaların kış hazırlığı yapması
 • C) Genize bir şey kaçtığında hapşırılması
 • D) Sirkte köpeklerin ateşli çemberin içinden atlaması
SORU 14

Beyaz tavşandan korkan bir çocuğun tüm beyaz hayvanlardan korkması, “sütten ağzı yananın yoğurdu üflemesi’’ deyiminde ifadesini bulur.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

 • A) Koşullanmanın sönmesi
 • B) Koşullanmanın genellemesi
 • C) Koşullanmanın canlanması
 • D) Edimsel koşullanma
SORU 15

Daktilo yazmaya ve otomobil kullanmaya başlayan bir kimse belli tekrarlardan sonra daha az hata yapmaya başlamıştır.
Burada sözü edilen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Koşullanma yoluyla öğrenme
 • B) Model alarak öğrenme
 • C) Sezgisel öğrenme
 • D) Motor öğrenme
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi belleğin temel işlemlerinden değildir?

 • A) Kodlama
 • B) Saklama
 • C) Çağırma
 • D) Dengelenme
SORU 17

Öğrendiği yabancı dili uzun süre kullanmayan biri zamanla birçok kelimeyi unuttuğunu görür. .
Buna göre unutmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öğrenilenlerin kullanılmaması
 • B) Bilinç altına atma
 • C) İleriye ket vurma
 • D) Organik nedenler
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinde düşünmenin payı en azdır?

 • A) İki olay arasındaki farklılıkları ortaya koymada
 • B) Bellek güçlendirici yöntemleri uygulamada
 • C) Şiddetli patlamayla irkilmede
 • D) Bir matematik problemini çözmede
SORU 19

Varlığımızın, ne durumda olduğumuzun, düşünce ve duygularımızın farkında olmamız aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

 • A) Düşünme
 • B) Bilinç
 • C) Refleks
 • D) Duyum
SORU 20

Normal zamanında uykuya geçilebilmesine rağmen sık sık uyanarak yeterli uyuyamamak şeklinde görülen uyku bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uykuya dalma güçlüğü
 • B) Kesintili uyku
 • C) Aşırı uyku
 • D) Uyurgezerlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCADADCABDBDDACBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?